(Türkiye Hazır Beton Birliği): “Ülkemizde bu yıl 13 binden fazla deprem gerçekleşti.”

Büyük kayıpların yaşandığı 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 19’uncu yıl dönümü vesilesiyle açıklamada bulunan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre 2018 yılının başından bugüne kadar Türkiye ve çevresinde 13.892 deprem gerçekleştiğini vurguladı.

Ülkemizin jeolojik yapısı nedeni ile maalesef büyük can ve mal kayıplarına yol açan depremler yaşadığına dikkat çeken Yavuz Işık, şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece, %24’ü ise ikinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir ve var olan koşullarda depremin önceden belirlenmesi imkânsızdır. Bu sebeple yapabileceğimiz en iyi şey bu gerçeği kabul etmek ancak  depreme teslim olmayıp depremle mücadele etmektir. Depremi önleyemeyiz fakat depremin zararlarını azaltma imkânına sahibiz. Depremlerin oluşturacağı bu zararları azaltmanın en etkin iki yolu ise depreme dayanıklı yapılar inşa etmek yani yapı stoğumuzu; kaliteli, güvenliği kanıtlanmış betonlarla güçlendirmek ve toplumu depreme karşı bilinçlendirmekten geçmektedir” dedi.

Depremi az hasarla atlatmak için kaliteli beton kullanımı ve denetim şart
Kaliteli beton kullanımı ve denetim ile depremi az hasarla atlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Yavuz Işık: “Hazır beton alanında kaliteyi garanti altına almayı hedefleyen Birliğimiz, Kalite Güvence Sistemi (KGS) denetimleri ile kaliteli ve yüksek dayanım sınıflarında beton üretimi gerçekleşmesini sağlamaktadır. Beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin yanı sıra habersiz ürün denetimleri de gerçekleştiren KGS tarafsızlığını kanıtlayarak kaliteli beton kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. Hazır betonun üretim sürecinin tamamını kapsayacak şekilde denetlenmesi, deprem ve diğer dış etkilere dayanıklı binalar üretmek için kaçınılmaz bir şarttır. Yeni yapıların oluşturulmasında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak KGS belgeli kaliteli hazır beton olası bir depremde birçok hayat kurtaracaktır. THBB olarak hem üyelerimiz hem de kamuoyu için depreme dayanıklı yapı tasarımı ve hazır beton uygulamalarını konu alan bilgilendirmeler yapıyoruz. Son olarak geçtiğimiz yıl 8 farklı ilde beton teknolojileri ve doğru beton uygulamaları ile ilgili seminer düzenledik. Kaliteli yapılaşma ve deprem konusunda ülkenin bilinçlenmesi adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Ülkemizde üretilen betonların yüzde 65’i Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri tarafından KGS belgeli olarak üretilmektedir. Depreme karşı dayanıklı yapılaşma için bu oranın çok daha yüksek olması gerekmektedir. KGS Sistemine katılan beton tesisleri, yoğun kontroller sonucunda daha stabil bir üretim yapmakta, kalite sapmaları azalmaktadır. Böylece daha ekonomik bir üretim sağlanmaktadır. Standartlara uygun üretimin sağlanması sonucunda beton üreticisi ile tüketici arasında güven sağlanmaktadır. Sektördeki tüm üreticilere tarafsız ve doğru bir denetim uyguladığı için KGS Belgeli beton üreticileri özellikle tercih edilmektedir. Bu doğrultuda, bütün beton üreticilerini standartlara uygun üretim yapmak üzere KGS Sistemine davet ediyoruz” dedi.

İnşaat sektöründe çalışanların eğitilmesi ve belgelendirilmesi önemli
Depreme karşı yapılaşmada eğitimin ve belgelendirmenin önemine değinen Yavuz Işık: “Güvenli yapıların inşası için inşaat ustalarının, kalfalarının ve işçilerinin eğitim kalitesinin yükselmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, yıllardır, sektöre, çalışanlarına ve beton kullanıcılarına yönelik sertifikalı eğitimler ve seminerler düzenleyerek sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktayız. 1994 yılından bu yana pompa ve transmikser operatörleri, santral operatörleri ve laboratuvar teknisyenleri için düzenlediğimiz eğitimlere 16 binden fazla kişi katılmıştır. Eğitim faaliyetlerimizle sektörümüzün kalifiye eleman ihtiyacını karşılarken bir yandan da mesleki yeterlilik konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda 2015 yılında THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezini kurduk. Betonarme Demircisi ve Betoncu mesleklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen THBB MYM olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birliğimizin, Beton Pompa Operatörü ve Beton Santral Operatörü mesleki yeterliliklerinin hazırlanması konusunda da çalışmaları devam etmektedir” dedi.


Türkiye Hazır Beton Birliği:
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası amacıyla standartlara uygun beton üretilmesi, tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaşması ve ülkemizde kaliteli, yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. THBB; Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Beton  Sürdürülebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council) Üyesi; Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Bölgesel Sistem Operatörü”dür. THBB’ye üye olacak şirketlerin tüm hazırbeton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, THBB Kalite Güvence Sisteminin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olunarak KGS Uygunluk Belgesi alması, uygun laboratuvar bulundurması, teknik, çevre, iş sağlığı – işçi güvenliği, yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur.