(Mitsubishi Electric) 2018 ÇEVRE RAPORU’nu Açıkladı!

Düşük karbon ve geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmayı, doğayla uyum içerisinde faaliyet göstermeyi ve grubun çevre yönetimi çerçevesini güçlendirmeyi hedefleyen Mitsubishi Electric, 2018 Çevre Raporu’nu açıkladı.

Mitsubishi Electric, tüm faaliyetlerini “küresel ve önde gelen çevre dostu” bir şirket olma hedefi doğrultusunda şekillendiriyor. Çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden “EcoChanges” (Eko Değişim) ilkesi çerçevesinde, hem kendi çalışanlarının hem de toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak için çalışan Mitsubishi Electric, 100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumda. Markanın bu kapsamda; düşük karbon ve geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmayı, doğayla uyum içerisinde faaliyet göstermeyi ve grubun çevre yönetimi çerçevesini güçlendirmeyi amaçladığını belirten Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

Şevket Saraçoğlu

“Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonunu 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan COemisyonunu ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bu noktada 2018 Çevre Raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor.”

Ürünlerden ve üretimden kaynaklanan karbon emisyonu düşürüldü

Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in 2018 Japon mali yılına (1 Nisan 2017 – 31 Mart 2018 dönemi) ilişkin çevre planı kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması ve politikaların uygulanması yönünde çalışmalara yer verilen Çevre Raporu’nun sonuçlarına ilişkin şu bilgileri aktardı; “Raporlama yılında, Mitsubishi Electric üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesi gibi bir dizi faaliyet sonucunda, toplam yıllık sera gazı emisyonları1,37 milyon ton hedefinin de altına inerek 1,27 milyon tona düşürüldü. CO2 harici emisyonlar ise büyük ölçüde Japonya dışındaki fabrikalarda küresel ısınma potansiyeli düşük soğutucular ve geliştirilmiş gaz toplama metotlarının kullanılmasına bağlı olarak CO2 eşdeğeri bazında 190 bin tona düşürülerek, 220 bin ton olarak belirlenen hedefin altında bir sayıya ulaşıldı. Tesislerin yenilenmesi ve Nesnelerin İnterneti (IoT)  teknolojilerinin benimsenmesiyle üretimde verimliliğin arttırılması sonucunda enerjiden kaynaklanan CO2 24 bin ton azaltıldı. Başta bilişim teknolojisi ürünleri ve elektronik cihazlar olmak üzere 102 Mitsubishi Electric eko-ürününün neden olduğu CO2emisyonları ise ortalama yüzde 35 oranında azaltılarak belirlenen hedefe ulaşılması sağlandı.”

Kaynak girdileri azaltıldı

Mitsubishi Electric’in belirli ürünlerin minyatürleştirilmesi ve ağırlığının azaltılması suretiyle kaynak girdiklerini azaltmak için çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Saraçoğlu, raporlama döneminde kaynak girdilerinin Mart 2001’de sona eren mali yılda ulaşılan seviyenin yüzde 40’ına kadar azaltıldığını belirti. Saraçoğlu, lazer işleme makineleri, LED ampuller ve optik ağ iletişim cihazlarının da aralarında bulunduğu 64 ürünün girdilerinde azalma sağlandığının altını çizdi.

Biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik projeler yürütüldü

Nadir ve endemik türler de dahil olmak üzere doğanın korunmasına yardımcı olmak amacıyla Japonya’daki 24 iş sahasının tamamında “Yaşayan Canlılar Projeleri” gibi biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik projeler yürütüldüğünü açıklayan Saraçoğlu, toplamda 10 bin katılımcının hedeflendiği “Mitsubishi Electric Açık Hava Sınıflarına” veya “Satoyama Orman Koruma Projesi”ne, programa yeni sahaların eklenmesi ve öğrencilerin yoğun ilgisi sayesinde 15 bin kişinin katıldığını ifade etti.

Çevre yönetimi

Dünya genelindeki 91 fabrikanın çevresel riskler, hava kirliliği, su kirliliği, kimyasal maddeler, sera gazı emisyonları ve atık bertarafı konularını ele alan bir orijinal endeks yardımıyla değerlendirildiğini söyleyen Saraçoğlu; “Belirli bölgelerde risklerin minimize edilmesi için gerçekleştirilen girişimlerin sonucunda Mitsubishi Electric, yurtiçi bağlı kuruluşları ve yurtdışı bağlı kuruluşları 100 üzerinden sırasıyla 99, 93 ve 96 puan almayı başardı” dedi.

Binalar, sanayi ve alt yapı projeleri için çevre dostu teknolojiler

Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğini ifade eden Saraçoğlu, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, tesisler ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağı olduklarını vurguladı.

Saraçoğlu, “Türkiye’de çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimizle işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında, sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir performans sunmayı hedefliyoruz. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit emisyonunu azaltıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.


Mitsubishi Electric Corporation:
Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “ChangesfortheBetter” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “EcoChanges” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar Yen (37.8 milyar USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com  

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Aralık 2017’de Manisa fabrikasında üretime başladı. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı sıra Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de tanınıyor. Ayrıntılı bilgi için;tr.mitsubishielectric.com