(Mitsubishi Electric) IFAT 2018’de İNOVATİF Su Otomasyonu Çözümlerini Tanıttı!

Mitsubishi Electric, Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen IFAT 2018 Fuarı’nda, işletmelerin su ve atık su yönetimdeki karmaşık süreçlerini azaltarak verimliliği destekleyen yeni nesil çözümlerini sergiledi. Markanın fuarda öne çıkan teknolojileri arasında yerini alan Aquatoria; süreç yönetimi, görselleştirme ve kontrol paketini içeren tasarımıyla şehir şebekelerinde dengeli dağıtım imkanı sağlıyor. Böylece su hizmeti seviyelerini kayda değer ölçüde iyileştirirken kaçakları ve enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

Su şebekelerinde bulunan çok sayıda kontrol vanası, pompalama istasyonu ve işleme tesisini birbirine bağlamak için kilometrelerce borunun kullanılması gerekiyor. Bu noktada, kaçakları önlemek için sistem basıncının harmonize edilmesi ve her bir istasyonda enerji verimliliğinin maksimum düzeye çıkarılması konusunda ciddi zorluklar yaşanabiliyor. Artan enerji fiyatları ve bakım maliyetleri, su ve atık su şirketlerini finansal, personel ve materyal kaynaklarını zora sokmayacak yeni çözümler bulmaya zorluyor. Operatörlerin performansını karşılaştırmak ve sonrasında iyileşme sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirebilmek için pompa sistemi, dağıtım ağı veya işleme tesisi gibi tüm varlıkları değerlendirebilmeleri gerekiyor. Su ve atık su yönetimindeki bu karmaşık süreçleri azaltıp verimliliği destekleyerek işletmelere yüksek katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, 14 –18 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşen IFAT 2018 Fuarı’nda su otomasyonuna yönelik yeni nesil teknolojilerini sergiledi.

Yapay zeka ile verimli su yönetimi

Dijital dönüşümün bir yansıması olan otomasyon süreci su ve atık su yönetiminde kontrol ve verimlilik seviyesinin geliştirilmesini sağlıyor. Uygulamada akıllı bir ağa bağlanan ekipmanlara bir yazılım katmanı eklenerek otomasyona bağlı ekipmanların tamamının koordineli olarak çalıştırılmasına imkan tanınıyor. İnvertör ve PLC gibi akıllı cihazlar bir dizi sensörle bir araya gelerek, ağın ya da sistemin tamamında ayrıntılı görselleştirme için gerekli olan verileri ve geri bildirimleri sağlıyor. Bu sayede gerçek zamanlı kontrol gerçekleşmiş oluyor. Mitsubishi Electric’in IFAT Fuarı’nda tanıttığı yeni nesil çözümü Aquatoria, tüm bu operasyonel avantajları sağlıyor. Su sektöründe karşılaşılan temel sorunlara çözüm getirmek için özel olarak geliştirilen yazılımın yönetim ve optimizasyonu, yapay zeka (AI) fonksiyonu ile gerçekleştiriliyor.

Su şebekelerinde verimlilik artıyor, maliyetler düşüyor

İnovatif yazılım, sistem basıncını tam anlamıyla kontrol altında tutarak kaçak miktarını azaltırken ideal su kalitesinin korunmasına da yardımcı oluyor. Bu sayede su şebekelerinde operasyonel verimliliği artırıyor ve maliyetlerde önemli ölçüde düşüş sağlıyor. Arzu edilen verimliliği sağlamayan ekipmanları belirlemek üzere konfigüre edilebilen yazılım, basınç kontrolünü ve yönetimini gerçekleştirirken aynı zamanda faal pompalama istasyonlarını otomatik olarak optimize edebiliyor. Bunun sonucunda enerji tüketiminde kayda değer bir azalma elde ediliyor.

Saha yönetimi ve kontrolü kolaylaşıyor

Su dağıtım sisteminin etkin yönetimi için gerçek zamanlı bir tablo sunmak üzere hem su hem de süreç verilerinin eşzamanlı akışının sağlanması gerekiyor. Enerji tüketimi, kaçak tespiti veya varlık yönetiminin optimizasyonu için kontrol sistemleri, tesisler ve kumanda odası arasında iyi bir iletişim sisteminin kurulması büyük önem taşıyor. Bu noktada öne çıkan Aquatoria, farklı uygulama kurulumları için esneklik tanıdığı kanıtlanmış bir endüstriyel otomasyon aracının avantajlarını sağlayan Mitsubishi Electric SCADA sistemine dayalı bir yazılım platformu sunuyor. Operatör açısından bakıldığında, altyapıdaki değişiklikleri yansıtmak için kolaylıkla uyarlanabilen kumanda odası ekranlarının yanı sıra açık grafik kullanıcı arayüzleri (GUI’lar) aracılığıyla bilgilendirme yapılıyor. Örneğin, her bir tesisin coğrafi lokasyonunu gösteren interaktif bir harita sağlayan Geo Modülü, kullanıcıların sahaları yönetmelerine ve kontrol etmelerine yardımcı olurken, ekranda gösterilen bilgilerin değiştirilmesini ya da bunlara ekleme yapılmasını da kolaylaştırıyor.

Altı yazılım modülü bulunuyor

Aquatoria kapsamında, GEO modülü ve yapay zeka tabanlı adoptif kontrol modülüne ek olarak dört yazılım modülü daha bulunuyor. Varlıkların eklenmesi ve değiştirilmesi için tasarlanan bir konfigürasyon modülü ile görev, verimlilik ve hizmet ömrü arasında bir denge kurmak üzere her bir pompaya manüel müdahale edilmesine imkan tanıyan bir pompa seçim modülü de bu modüller arasında yer alıyor. Ayrıca kontrol parametrelerini kontrol eden ve yedekleyen bir altyapı teşhis modülü ile birlikte çalışarak alarm kurma ve genel izleme işlevlerini yerine getiren bir analitik modülü bulunuyor.

Su yönetimi ve atık tesislerinde kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için ideal çözüm

Su yönetimi tesislerindeki birçok uygulama, kapsamlı görselleştirme kabiliyetleri olan bir süreç yönetimi sisteminin kullanılmasını gerekli hale getirebiliyor. PMSX®pro Merkezi Olmayan Kontrol Sistemi, Mitsubishi Electric PLC platformları aracılığıyla kontrole imkan tanıyor ve bu özelliği eşit derecede ileri görselleştirme kabiliyetleriyle birleştiriyor. Bu özellik, su yönetimi ve atık tesislerinde kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Topolojik hat renklendirme gibi yeni seçenekler, kullanıcıların kolay anlaşılabilen ve görsel bilgileri hızla aktaran dinamik ekran fonksiyonlarıyla sistem planı şemaları oluşturmalarını mümkün hale getiriyor. Bunun sonucunda, operatörler açık süreç görüntüleme imkanıyla birlikte mutlak kontrol avantajı elde ediyor. Hızlı bakım ve yönetim kararları için canlı durum bildirimleriyle tesisin çalışma süresi ve operasyon verimliliği artırılıyor.

Plansız duruş süresini azaltmak için kestirimci bakım

Tesisin tamamını gerçek zamanlı olarak görselleştirmek maliyetlerin kontrol altına alınması açısından son derece etkili olsa da geleceği görebilmek çok daha büyük bir avantaj olarak kabul ediliyor. Kestirimci bakım teknikleri sayesinde, pompa ve diğer rotasyonlu ekipmanların uygunluğunun geliştirilmesinden sorumlu olan operatörler, plansız duruş sürelerini en aza indirebiliyorlar. Duruş süresinin azaltılması, maliyetlerin kontrol edilmesine ve müşteri hizmeti hedeflerinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Mitsubishi Electric’in Akıllı Durum İzleme Kitleri, münferit varlıkların durumunun izlenmesi için entegre bir yaklaşım sunarak hizmet gerekliliklerinin doğru bir şekilde öngörülmesine ve gerçekleştirilmesine imkan tanıyor. Böylelikle ekipmanlar için servis planlaması ihtiyaca uygun olarak gerçekleştiriliyor, beklenmedik arızalardan kaçınılıyor, çok daha etkili ve kolay bir bakım planlaması hazırlanıyor.


Mitsubishi Electric Corporation:
Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar Yen (37.8 milyar USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com  

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri:

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sitemleri ile görsel veri sistemlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerinden oluşuyor. Bu faaliyetlerinin yanı sıra uydular, güç kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine de destek veriyor. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı sıra Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Ocak 2018’de Manisa fabrikasında üretim yapmaya hazırlanıyor. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri:

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri; otomotiv, gıda, paketleme, metal ve PVC işleme makineleri gibi çeşitli alanlarda Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyor. “Sanayi 4.0” olarak da adlandırılan yeni endüstri evresine e-F@ctory, yani dijital fabrika konseptiyle yanıt veriyor. Ayrıntılı bilgi için; tr3a.mitsubishielectric.com