MİMARLIĞIN YAYINI / YAYININ MİMARLIĞI Paneli (TED Üniversitesi)’nde Gerçekleşti…

“Mimarlığın Yayını / Yayının Mimarlığı” paneli, Binat İletişim & Danışmanlık Kurucusu Banu Binat, SALT Araştırma ve Programlar Arşiv Yönetmeni Melis Cankara; Mimar, Araştırmacı, Editör Müge Cengizkan, Manifold Kurucusu Esen Karol, The Void Mag Genel Yayın Yönetmeni Melis Acar ve Dr. Mimarlık Tarihçisi Sevil Enginsoy Ekinci’nin katılımıyla; TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Berin Gür’ün moderatörlüğünde TED Üniversitesi’nde 27 Nisan 2018 Cuma günü gerçekleşti.

Berin Gür

Panelin ilk konuşmasını, daha önce TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde “Architecture of Book” isimli dersi yürüten Sevil Enginsoy Ekinci yaptı. Ders kapsamında inceledikleri mimari yayınlardan bahsederken dersin sonuç ürünlerini izleyenlerle paylaşan Ekinci, bu dersin “Mimarlığın Yayını / Yayının Mimarlığı” paneli için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Sevil Enginsoy Ekinci

Ekinci’nin ardından sözü alan Müge Cengizkan, son dönemlerde yürüttüğü “VitrA ile Kentin Hayalleri” projesi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Proje için isim, kent, konuşmacı, tema ve sunucu seçimlerinden bahseden Cengizkan, programın belgelenmesi amacıyla kullandıklları fotoğraf, konferans, kısa film, kitap, web sitesi ve davet gibi farklı araçlar olduğunu söyleyerek her birinden örnekler paylaştı.

Müge Cengizkan

SALT Araştırma ve Programlar Arşiv Yönetmeni Melis Cankara konuşmasına, SALT’ın faaliyet alanlarını oluşturan arşiv, basılı yayın, e-yayın, sergi, e-sunum, blog, sosyal medya, SALT Araştırma Fonları ve programlardan bahsederek başladı. SALT’ın farklı içerikleri toplayan 3 farklı web platformu (archives.saltresearch.org, saltresearch.org ve saltonline.org) olduğunu aktaran Cankara, platformların aynı bilinirlikte olmadığını vurguladı. Dijital arşivin araştırmacılar ve mimarlık yayınlarına katkısından bahsederken SALT’ın amacının yeni sorular sorulmasına vesile olmak olduğunu söyledi.

Melis Cankara

Banu Binat sunumunda, “Mimarlık fikir inşa etmektir” mottosu ile yola çıkan Binat İletişim ve Danışmanlık’ın bünyesindeki farklı yayınların yanı sıra yürüttükleri iletişim danışmanlığı çalışmalarına değindi. Kendi hayatının öğrencilik, mimarlık ve yayıncılık gibi farklı dönemlerinde mimarlık yayınlarıyla kurduğu ilişkiler üzerinden yayınların öğrenciler ve mimarlar için öneminden bahsetti. Arkitera.com’un kuruluş süreci, YEM Yayın bünyesinde yürüttüğü çalışmalar, BETONART ve Arredamento Mimarlık dergilerini devralma süreçleri, bi_özet ve bi_özet gayrimenkul yayınlarının ortaya çıkmasını sağlayan ihtiyaçları anlatan Binat, mimarlık yayıncılığı ve pazarlama arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Öğrenciler ve mimarlar için doğru bilgi almanın zorluğunu ve editöryal seçkinin faydasını belirten Banu Binat, bu kesimlere yönelik yürüttükleri Mimarlığa Merhaba, Betonart Mimarlık Yaz Okulu, Betonart Yazar Buluşması, bi_özet Yapı Sektöründe İletişim Toplantıları gibi farklı etkinlikleri özetledi. Son yıllarda mimarların PR çalışmalarına hız verdiğini de ekleyen Binat, bir yayının hayatta kalması için bir ihtiyaca cevap vermesi, sadık bir okuyucu kitlesi olması ve hitap ettiği sektörden destek görmesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasını noktaladı.

Banu Binat

Sunumuna, Manifold kurulmadan önce yürüttüğü kitap ve gazete tasarımcılığı gibi işlerden bahsederek başlayan Esen Karol, artık “kitap nesnesinin bilgiyi yaşıma görevinin son bulduğunu” söyleyerek iyi bir yayın için kağıt, cilt, matbaa gibi konulardansa metinler üzerine zaman harcanması gerektiğini vurguladı. Tasarımcıları ilgilendiren her türlü konu üzerine yazılması ve düşünülmesini teşvik etmek amacıyla kurulan Manifold’un hikayesi, içerik ve grafik tasarım kararları ile metin sınıflandırmasında yaşadıkları zorlukları dinleyenlerle paylaştı. Dijital yayınlarda okuma kolaylığı ve basılı yayınlar için harcanan büyük bütçelere değinen Karol, dijital yayınların da masrafları olduğunu hatırlatarak Manifold üzerinden bir web sitesinin gider kalemlerini açıkladı.

Esen Karol

TED Üniversitesi öğrencileri tarafından çıkarılan The Void Mag’ın Genel Yayın Yönetmeni Melis Acar konuşmasında, öğrencilik döneminde başlayan yayıncılık pratiğinin mezuniyet sonrasında nasıl devam ettiğini anlattı. Daha fazla okuyucuya ulaşmak ve daha iyi bir okuma deneyimi sunmak için farklı dijital platformları denediklerini söyledi. Derginin hazırlanışında öğrencilerin görsel ve metin üretenler olarak iki ekibe ayrıldıklarını belirten Acar, bu ekipleri bir araya getirmeyi ve grup çalışması için ortam oluşturmayı amaçladıklarını ekledi. The Void Mag’da, Ankara’daki yıkılan veya yıkılması sözkonusu yapıların belgelenmesi için başlattıkları bölüme ve kurmayı hedefledikleri yeni web sitesine de değindi.

Melis Acar

Tüm katılımcıların sunumlarını tamamlamasının ardından TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Berin Gür’ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide; dijital mecraların basılı yayınların sonunu getirip getirmeyeceği, okuma alışkanlıklarının değişimi, yayıncıların ne tür yazıları tercih ettiği/etmediği ve basılı yayınların dijitale taşınmasına imkan tanıyan farklı uygulamalar tartışıldı. Yayıncıların hepsi, bir yazının yayınlanması için dili özenle kullanması, farklı disiplinlerden bakış açıları sunması, akademik tez formatında olmaması ve reklamcılık dilinden uzak olmasını tercih ederken dijital yayınlar konusunda akıllardaki en büyük  sorun, dijital içeriklerin arşivlenmesi ve format değişimlerinden kaynaklanan veri kayıpları oldu.

Panel, katılımcılardan gelen katkılarla sona erdi.