(Türk Ytong): “Fabrika Yangınları Yüzde 35 Oranında Artış Gösterdi.”

Yapı malzemesi sektörünün öncü kuruluşu Türk Ytong, yapılarda yangın güvenliği konusuna çözüm üretmeye devam ediyor. Ytong donatılı yapı elemanları, yangın kaynaklı riskler karşısında gereken emniyeti en üst seviyeye çıkarıyor.

İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan veriler, yapısal yangınlardaki artışa dikkat çekiyor. 2017 yılında sadece İstanbul’da 25.073 yangın vakası gerçekleşirken, bunun yüzde 68’ini yapısal yangınlar oluşturuyor. Yapısal yangınların 5.762 adedi konut, 166 adedi fabrika, 11.005 adedi ise diğer bina yangınlarından oluşuyor. Aynı veriler son 3 yıl içinde konut yangınlarının yüzde 10, fabrika yangınlarının ise yüzde 35 arttığını gösteriyor.

Büyük ölçekli yapılarda yangın zararı fazla

Ticari, endüstriyel ve lojistik yapıları bekleyen en önemli risklerin başında yangın geliyor. Büyük ölçekli yapılarda oluşabilecek yangınların ardından ortaya çıkacak zorluklar ve baş edilmesi gereken problemler, yapısal hasarların maddi boyutundan ve uzun süreli iş kayıplarından çok daha fazlasını içeriyor.

Yangın zararlarının artmasındaki en önemli nedenlerin başında, yangın güvenliği açısından uygun olmayan yapı malzemelerinin kullanılması geliyor. Bu artışı önlemek için yangın güvenliği ile ilgili tedbirlerin mimari tasarım aşamasında belirlenmesi ve uygun özellikteki yapı malzemelerinin seçilmesi gerekiyor. Yürürlükte olan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, malzemelerdeki bu standartlara uyulması gerektiğini belirtiyor.

Ytong, yangından koruyucu kalkan

Yangının yayılmadan kontrol altına alınması, yangın zararlarının azaltılması için önemli bir önlemdir. Yangına dayanıklı yapı malzemelerinin kullanımı, yangının yayılmasını sınırlandırarak yavaşlatır, itfaiye ekiplerine, yangın büyümeden müdahale edebilmeleri için zaman kazandırır.

A1 sınıfı hiç yanmaz yapı malzemesi sınıfında yer alan Ytong donatılı yapı elemanları, üstün yangın performansı ve 360 dakikaya kadar yangına dayanıklılığı ile tam gelişmiş bir yangında dahi koruyucu bir kalkan görevi görüyor.

Yapılarda döşeme, çatı ve duvar oluşumunda kullanılan Ytong donatılı elemanları, betonarme, çelik, ahşap gibi bilinen bütün taşıyıcı sistemlere kolayca monte edilebiliyor. Hızlı uygulama tekniği, kuru montaj imkânı ve büyük ebatlı olmaları nedeniyle özellikle geniş açıklıklara sahip endüstriyel yapılar, lojistik binaları ve AVM’ler gibi ticari yapılarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca depo, hangar, üretim ve dağıtım merkezi gibi büyük yapılarda, iç mekânı Ytong yangın duvarları ile bağımsız bölümlere ayırmak, dış cepheyi ise Ytong donatılı elemanlarından oluşan koruyucu bir kabuk ile sarmak, yangın hasarlarının en aza indirilmesini sağlıyor.

Çatılara dikkat

Yangının, binaların diğer bölümlerine ve çevre binalara özellikle çatı konstrüksiyonlarından hızla yayıldığı biliniyor. Bu nedenle çatıların yangın geçirmez yapı malzemelerinden oluşturulması gerekiyor. Ytong donatılı çatı elemanları gerek yüksek binalarda gerekse bitişik nizam yapılarda yönetmeliğin öngördüğü yangın güvenliği kriterlerini sağlıyor. Yangın esnasında taşıyıcılığını, bütünlüğünü ve ısı yalıtımını koruyabilen bu ürünler, ateşin ve dumanın hızla yayılmasını da önlüyor. Yapının, hemen dışında oluşan bir yangından korunması için ise duvar ve çatısının Ytong donatılı yapı elemanları ile oluşturulması yeterli oluyor.