(İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)’nün 10. Yılında Sempozyum: İstanbul’da Bizans’ı Keşfetmek

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, kuruluşunun 10. yıldönümünde İstanbul’da Bizans’ı Keşfetmek: Bilim İnsanları, Kurumlar ve Mücadeleler, 1800-1955 başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenliyor. 19. ve erken 20. yüzyılda Bizans araştırmalarının İstanbul’daki gelişimini mercek altına alan sempozyum, Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşiyor.

Sempozyum:

İstanbul’da Bizans’ı Keşfetmek: Bilim İnsanları, Kurumlar ve Mücadeleler

Tarih: 16 – 18 Kasım 2017
Yer: Pera Müzesi Oditoryumu

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul kent tarihine ışık tutan etkinliklerine, kuruluşunun 10. yıldönümü kapsamında düzenlediği İstanbul’da Bizans’ı Keşfetmek başlıklı sempozyum ile devam ediyor. 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşen sempozyum, Paris Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) üyeleri Olivier Delouis ile Brigitte Pitarakis yönetiminde düzenleniyor. Sempozyumda, Konstantinos’un M.S. 330 yılında kurduğu Bizans İmparatorluğu’nun araştırılmasında etkili olan nedenler ve teşvik edici unsurlar; bilim insanlarının Konstantinopolis’in anıtlarına ve maddi zenginliğine erişim yolları; hangi yapıtların incelenmesine hangi şartlarda izin verildiği gibi konular ele alınıyor. Ayrıca, uluslararası düzeyde bilimsel rekabet; yeni kurulan yabancı enstitü ve müzelerin faaliyetleri ile yerli bilim insanlarının araştırmalara bakış açısı da sempozyumda tartışılacak konular arasında yer alıyor.

İstanbul’da Bizans’ı Keşfetmek sempozyumu, Doğu Akdeniz’de belli başlı arkeolojik keşif gezilerinin ortaya çıkışıyla başlıyor. Osmanlı İmparatorluğu ile modern Türkiye Cumhuriyeti’ni de içine alan bu dönem, 10. Uluslararası Bizans Araştırmaları Kongresi’nin İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilmesiyle sona eriyor. Bu bağlamda, katılımcılar ülkelerindeki arşiv malzemelerini değerlendirerek yeni ve bilinmeyen araştırma kaynaklarını bilim dünyasına tanıtmayı amaçlıyor. Açılış konuşmasını “Osmanlıların Bizans’ı (Yeniden) Keşfi” başlığıyla Edhem Eldem’in yapacağı sempozyumun katılımcıları arasında Rus Bilimler Akademisi, St. Petersburg Tarih Enstitüsü’nden Lora Gerd, Royal Holloway, Londra Üniversitesi’nden George Vassiadis, Köln Üniversitesi’nden Peter Schreiner, Boğaziçi Üniversitesi’nden Nevra Necipoğlu, St. Andrews Üniversitesi’nden Lenia Kouneni ve Columbia Üniversitesi’nden Holger Klein yer alıyor.

 

Sempozyum Kapsamında Uzun Cuma Konseri: Galata Music Projects

Sempozyum kapsamında Rum Bestekârlar: Konstantinopolis Nefesleri, İstanbul Sedaları başlıklı bir konser düzenleniyor. Galata Music Projects’in 19. yüzyıl Osmanlı Rum bestecilerinin yapıtlarını sunacağı konserde, bu bestecilerin melodik zenginliğini ve sanatsal duyarlılığını öne çıkaran bu özgün müzik tarzının modasının geçmediği, unutulmadığı, tam tersine şehrin çok kültürlü mirasıyla çağdaş ve yaşayan bir müzik köprüsü kurduğu ortaya konuyor. Konser, 17 Kasım Cuma günü saat 19:30’da Pera Cafe’de ücretsiz izlenebilir.

Konser:
Rum Bestekârlar: Konstantinopolis Nefesleri, İstanbul Sedaları
Tarih: 17 kasım Cuma 19:30
Yer: Pera Cafe

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek sempozyum ücretsizdir. Yerler sınırlıdır, rezervasyon alınmamaktadır. Etkinlik dili İngilizcedir, Türkçe simültane çeviri olacaktır. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü aynı zamanda bir kütüphane! Kütüphane çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.iae.org.tr

 

 Program

 16 Kasım Perşembe

18:30   Karşılama ve Sunuş
 Baha Tanman, İstanbul Üniversitesi-İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

Sempozyum Çerçevesi
Olivier Delouis, CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi), Paris

İstanbul’un Bizans Mirası: Fotoğraf Arşivleri’nden Çıkan Bağlam
Brigitte Pitarakis, CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi), Paris

19:00   Açılış Konuşması:Osmanlıların Bizans’ı (Yeniden) Keşfi
Edhem Eldem, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul-Collège de France, Paris

17 Kasım Cuma

Birinci Oturum
Oturum Başkanı: Buket Kitapçı Bayrı

10:00-10:30    Lora Gerd, Rus Bilimler Akademisi, St. Petersburg Tarih Enstitüsü
Konstantinopolis Rus Arkeoloji Enstitüsü: Araştırma Çalışmaları ve Siyasal Perspektifler

10:30-11:00    Pınar Üre, Işık Üniversitesi, İstanbul
Bilim Ağları: Geç 19. Yüzyılda İstanbul’daki Rus Arkeologlar ve Uluslararası Bilimsel İşbirliği

11:00-11:15    Soru-Cevap

11:15-11:30    Kahve Arası

11:30-12:00    George Vassiadis, Royal Holloway, Londra Üniversitesi
Anıtlar, Elyazmaları ve Hatıralar: Hellenikos Philologikos Syllogos Konstantinoupoleos (İstanbul Rum Edebiyat Cemiyeti) ve İstanbul’da Bizans Araştırmalarının Ortaya Çıkışı

12:00-12:30     DimitrisStamatopoulos, Makedonya Üniversitesi, Selanik-Freiburg Institutefor Advanced Studies (FRIAS)
Bizans Geçmişini Yeniden Romalılaştırmak: 19. Yüzyıl Osmanlı İstanbulu’nda İkinci Roma’nın Canlanışı ve Rum Ortodoks Kimliğinin Geçirdiği Değişimler

12.30-12.45    Soru-Cevap

İkinci Oturum

Oturum Başkanı: Leslie Brubaker

14:30-15:00    Peter Schreiner, Köln Üniversitesi
Jakob Philipp Fallmerayer ve Karl Krumbacher

15:00-15:30    Jesko Fildhuth, DAI (Alman Arkeoloji Enstitüsü), İstanbul
Theodor Wiegand, Alfons Maria Schneider ve Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul Bölümü’nün İstanbul’daki Bizans Araştırmalarına Yaptığı Katkı

15:30-16:00    Olivier Delouis, CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi), Paris
Katolik Papazlardan İlk Araştırmacılara: Kadıköy Bizans Araştırmaları Enstitüsü ve Fransız Diplomasisi (1895-1936)

16:00-16:15    Soru-Cevap

16:15-16:30    Kahve Arası

16:30-17:00    Jean-François Pérouse, IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü), İstanbul
Gecikmiş Bir Buluşma : İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü (Günümüzde IFEA) ve Bizans Araştırmaları, 1930-1955

17:00-17:30    Nevra Necipoğlu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Tarih Yazımında Bizans

17:30-17:45    Soru-Cevap

 18 Kasım Cumartesi

Üçüncü Oturum

Oturum Başkanı: Holger Klein

09:30-10:00    Ayşe Ercan, Doktora Adayı, Columbia Üniversitesi, New York
İstanbul’da Bizans Arkeolojisine Bir Giriş Olarak Mangana Kazısı: Gülhane’deki Fransız İşgal Ordusu (1920-1923)

10:00-10:30    Şule Kılıç Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara
Osmanlı Bilim İnsanlarının İstanbul’daki Bizans Arkeolojik Mirasını (Yeniden) Keşfi

10:30-10:45    Soru-Cevap

10:45-11:00    Kahve Arası

11:00-11:30     Zeynep Kızıltan, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü, Turgut Saner, İTÜ(İstanbul Teknik Üniversitesi), Mimarlık Fakültesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşiv Belgeleri Işığında İstanbul’da Bizans Arkeolojisi (1923-1955)

11:30-12:00    Engin Akyürek, Koç Üniversitesi, İstanbul
İstanbul’da Yirminci Yüzyıl’ın İlk Yarısında Bizans Sanat Tarihi Araştırmaları

12:00-12:15    Soru-Cevap

Dördüncü Oturum

Oturum Başkanları: Turgut Saner ve Ivana Jevtić

14:00-14:30     Leslie Brubaker, Anna Kelley, Daniel Reynolds, Bizans, Osmanlı ve Modern Yunan Araştırmaları Merkezi, Birmingham Üniversitesi
Yeraltındaki Bizans: David Talbot Rice ve Konstantinopolis’in Gün Yüzüne Çıkarılışı

14:30-15:00    Lenia Kouneni, St. Andrews Üniversitesi
Walker Trust Büyük Saray Kazıları

15:00-15:30    Holger Klein, Columbia Üniversitesi, New York
İstanbul’da Erken Dönem Hıristiyan ve Bizans Anıtlarının İncelenmesi ve Korunmasında Amerikalıların Katkıları

15:30-15:45    Soru-Cevap

15:45-16:00    Kahve Arası

16:00-16:30    Brigitte Pitarakis, CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi), Paris
“Arzu Nesneleri”: Koleksiyonerler, Âlimler ve İstanbul’daBizans SanatıPiyasası, 1850’ler-1950’ler

16:30-17:00    Silvia PedoneRoma Ulusal Galerisi
Gözlemcinin Uygulamaları: Charles F.-M. Texier ve Osmanlı İstanbul’u ile Karşılaşması

17:00-17:30    Paolo Mighetto, FrigyaHierapolis’i İtalyan Arkeoloji Misyonu
Paolo Verzone: İtalya ve Türkiye arasında Tarih Tutkunu bir Mühendis

17:30-17:45    Soru-Cevap

17:45-18:00    Kapanış Konuşmaları

Olivier Delouis ve Brigitte Pitarakis


İstanbul Araştırmaları Enstitüsü:
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2007 yılından beri ürettiği projeleri destekleyecek sergiler için düzenlenmiş “Galeri”si, “Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları”, “Osmanlı Araştırmaları” ve “Bizans Araştırmaları” bölümlerinin yanı sıra kamuya açık kütüphanesi ve Bilgi-Belge Merkezi’yle İstanbul’u uluslararası düzeyde temsil etmeyi amaçlayan ve çağdaş bilimsel ölçütlere titizlikle sahip çıkan bir araştırma kurumu. Enstitü, Mimar Guglielmo Semprini tarafından XIX. yüzyıl sonlarında Tepebaşı’nda inşa edilen tarihi bir yapıda hizmet veriyor.

Facebook:https://www.facebook.com/IstanbulArastirmalariEnstitusu
Twitter:https://twitter.com/Ist_Arast_Enst
Youtube:https://www.youtube.com/user/IstArastEnst
Instagram:https://www.instagram.com/istanbul_arastirmalari/
Flickr:https://www.flickr.com/photos/istarastenst/