Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak TÜRKİYEDE MİMARİ MAKET

Selahattin Yazıcı İş Bankası Misafirhanesi projesi (mimari: Danyal Tevfik Çiper) için ürettiği maketle birlikte.

Studio-X İstanbul’da Pelin Derviş küratörlüğünde hayata geçen “Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye’de Mimari Maket” sergisi, mimari üretim sürecinin vazgeçilmez bileşenlerinden biri olan maketi konu ediniyor.

Sergide, Türkiye’nin 20. yüzyıldaki mimarlık üretimini yansıtan bir maket seçkisi yer alıyor. Farklı jenerasyonlardan gelen maket yapımcıları Yusuf Z. ErgüleçSelahattin YazıcıMehmet Şener [Atölye 77]Varjan Yurtgülü [Min Tasarım] ve Murat Küçük’ün [Atölye K] arşivlerinin paylaşıma açıldığı sergide ayrıca, mimari maketin süreli yayınlardaki yeri, 1931-1980 yılları arasında yayımlanan Mimar / Arkitekt dergileri üzerine yapılan bir çalışma aracılığıyla sunuluyor.

Atölye 77 tarafından Dikmen Köprüsü projesi (mimari: Doruk Pamir – Murat İlter) için üretilen maket.

Sergi, uzun soluklu olması hedeflenen bir araştırma projesinin ilk ürünü. Mimari üretimin adları pek bilinmeyen aktörleri olan maket yapımcılarını, onların mimarlarla ilişkilerini ve üretimlerini kayda geçirmenin önemsendiği bu proje kapsamında oluşturulan veritabanının farklı arşivlerle bağ kurması ve mimarlık tarihi araştırmalarına yeni bir bakış açısı sağlaması amaçlanıyor. Bu doğrultuda Studio-X Istanbul desteğiyle Yusuf Z. Ergüleç, ODTÜ Mimarlık Fakültesi desteğiyle de Selahattin Yazıcı arşivleri sayısallaştırılıp kataloglanıyor. Buna yönelik olarak çalışma ekibine eğitim veren SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi, çalışma sürecinin tamamlanmasını takiben her iki arşivi de araştırmacıların erişimine çevrimiçi olarak açacak.

3.İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Studio-X ve Pelin Derviş liderliğinde geliştirilen “Türkiye Tasarım Kronolojisi | Deneme” çalışmasının devamı niteliğindeki bu sergi, İstanbul Tasarım Bienali tarafından desteklenmektedir.

“Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye’de Mimari Maket” sergisi, 17 Kasım 2017 – 19 Ocak 2018 tarihleri arasında Studio-X’te görülebilir.