“Tenekeden Mimarlık”, TANITIM ve İMZA Günü (Mimarlar Derneği 1927)de!

Mimarlar Dernegi 1927’de,  24 Ekim 2017 Salı günü Nur Çağlar ve Adnan Aksu, Tenekeden Mimarlık isimli kitaplarını imzalıyor. 

Tenekeden Mimarlık
Yazarlar: Nur Çağlar ve Adnan Aksu
Tanıtım ve İmza Günü:
Tarih | 24 Ekim 2017 Salı, 19.00
Yer | Mimarlar Derneği 1927

Tenekeden Mimarlık yenilikçi, özgün ve nitelikli mimarlığın kaynağının mimarın kendisi olduğu inancıyla yazılmış. Kendi Mimarlık bilincini gözden geçirmek üzere çıkılan bir keşif yolculuğunu genel geçer yargılara göre değil iki yazarlı olmasından genel kurgusuna, bölüm baslıklarından referanslarına kadar farklı bir ele alışla sunuyor.

Mimarlık üzerine bilimsel ve akademik metinlerin, söyleşi, biyografi, otobiyografi, düşünsel ve kılgısal deneyimlerin iç içe geçtiği bir metinle karsılaşıyoruz; Mimarlığın engin alanından çıkıp ona dışarıdan bakabilme denemesi. Yazarların uzun mimarlık geçmişinden süzülen zihinsel birikimlerinin diyaloğu üzerine kurulmuş. Bu kurgu bilinen yazma biçimlerinin sınırlarını belirsizleştiriyor ve yerleşik Mimarlık kavrayışını tartışmalı hale getiriyor.

“Mimarlığın tasarımsal niteliği mimarla ürettiği nesne arasındaki ilişkide gizlidir. Bu ilişki mimarlık düşüncesini berraklaştırmak, geliştirmek ve geleceğe aktarmak üzere sürekli sorgulanarak yeniden kurulmalıdır.

Sorgulamanın baslıca amacı mimarlığı iyileştirmek değil, mimarın temel ilke ve değerlerinden emin olarak kendini özgürce inşa etmesidir. Mimar varlığını özgürleştirmek için nesneyle özdeşleşmekten kaçınmalı, sürece yabancılaşmayı göze almalı ve süregiden Mimarlık kılgısının dışına çıkma yürekliliğini göstermelidir.”


Prof. Dr. Nur Çağlar
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü kurucu bölüm başkanıdır. İlgi ve araştırma alanları içinde mimarlık eğitimi, mimari tasarım pedagojisi, edebiyat, sinema ve güzel sanatlar ile mimarlık, kent ve peyzaj ilişkileri, tarihi parklar ve bahçeler, mimarlık kavramlarının yeniden inşası, mimarlık disiplinin diğer disiplinlerle ilişkileri yer alır. Mesleki pratiğini mimari ve kentsel tasarım yarışmalarına girerek sürdürmektedir. Dr. Çağlar, 2013’ten beri EAAE’nin (Avrupa Mimarlık Eğitimi Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Yanı sıra, birçok ulusal ve uluslararası bilimsel ve akademik kurullarda çeşitli görevler yapmaktadır.

Adnan Aksu
GÜMMF Mimarlık bölümünde 1984’de lisans, 1987’de yüksek lisans 1997’de doktora eğitimini tamamlamış, Şubat 2013’de doçentlik derecesini almıştır. 1985 yılından günümüze Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim elemanı olarak mimari eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Mimari ve kentsel tasarım alanlarında lisans dersleri ile mimarlık kuramı ve kılgısı üzerine yüksek lisans dersleri yürütmektedir. Mimari tasarım eğitimi, Mimarlık kavram ve kuramları üzerine çeşitli araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Mimari tasarım pratiğini “Azaksu Mimarlık” ofisinde sürdürmektedir. Tasarladığı projeler arasında her branştan spor tesisi bulunmaktadır. Bunlarda, yurt içinde ve yurt dışında, 50’ye yakın spor yapısı inşa edilmiştir.