Sinopale 6: “Transposition / Aktarım”

Sinopale, uluslararası çağdaş sanatı merkezin dışına, Türkiye’nin en kuzey ucu olan Karadeniz’in Sinop şehrine taşıyor. İki senede bir yapılan Sinopale bu yıl 10. Yılını kutluyor.


Sinopale 6
Tema: “Transposition / Aktarım”
Tarih: 1 Ağustos – 17 Eylül 2017
Yer: Sinop, Turkey


T. Melih Görgün, Nike Bätzner, Jonatan Habib Engqvist küratörlüğündeki Sinopale kapsamında davet edilen sanatçılar, mekana bağlı çalışmalar gerçekleştirirken, Sinoplular ile birlikte yatay bir işbirliği içinde çalışarak estetik, sosyal ve politik uygulama alanları yaratıyorlar.

Sinopale 6, “Transposition” kavramı etrafında şekilleniyor. “Transposition / Aktarım”  çeşitli anlamlara sahip bir kelime; hepsi de değerler arasında bir durumu ifade ediyor. Arada kalmış boşluklarla oynayarak, ilerlemeye ve aktarımlara, hareket ve görselleştirme bağlamında kavramsal bir alan yaratmaya olanak sağlayacak.

Sinopale 6, ilişkisel bağlantısallıklarla birleşimsel alanlar yaratmak adına, maddesel ve kültürel hafızanın tarihinde yer alan görüşmelere ve buluşmalara temas ediyor. Sinopale, farklı formlarda çok sayıda etkinlikten meydana gelen, merkezin dışında yer alan genç bir çağdaş sanat bienali.

Sinopale’yi uzun vadeli, sürdürülebilir mikro-politik ve gönüllü çabalar üzerine kuran Avrupa Kültür Derneği, sanatçı seçimini ve programı uluslararası küratörlerle sıkı bir işbirliği içinde gerçekleştiriyor. Çapraz kültürel değişimlerle yerel bağlam arasında bir format oluşturabilmek adına, sergilemeye, etkinliklere ve etinliklerin tematik ve gelişigüzel yönüne pragmatik ve pratik müşterek bir anlayışla yaklaşıyor.