(Derin Design)’a iki uluslararası ödül!

Cabin Workstation

Derin Design, Uluslararası Tasarım Ödülleri’nde (International Design Awards – IDA 2015) Pentagon Design’ın tasarladığı “Cabin Workstation” ile “Silver Prize” ve Derin Sarıyer tasarımı “Mod” ile “Bronze Prize” ödülüne layık görüldü.

Derin Design 2016 koleksiyonu ürünlerinden “Cabin Workstation”, dünyadaki çalışma alışkanlıklarının değişmesine paralel olarak Pentagon Design tarafından tasarlandı. Ortak ve hareketli çalışma kavramı üzerine kurgulanmış kabinler, özel ve ortak alan arasındaki sınırı kaldırıyor. Aydınlatma, elektrik ve depolama işlevlerini bir arada bulundurmasından dolayı ürünler kendi içinde tutarlı.

2016 koleksiyonu içinde yer alan Derin Sarıyer tasarımı “Mod” ise, dünyada süregelen modüler sistemlerin en büyük yapıtaşı olan simetriden bağımsız, daha fazla sürprize yol açan bir senaryo sunuyor. Ürünün matematiğinde ortak dağılmayan açıların yarattığı asimetri, tek bir formdan yola çıkarak, birbirinden farklı birden çok form varmış duygusu yaratıyor.

Mod
Mod

Birikim üzerine yeni bir fikir ekleyebilmek endişesini tasarımın merkezine koyan Derin Design 2016 koleksiyonu, güvenli alan yaratmanın ötesinde risk alan, yaşama ve çalışma mekanlarında yeni işlevler tanımlayan, detayda ve fikirde sürprizler sunan bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım matematiğini keskin çizgilerde sunan, mekanlara ve anlara adapte edilebilen bir seri. Ürünlerin hikayeleri ve çıkış noktaları farklı başlangıçlardan yol alıyor ve kendi başlarına bağımsız değer yaratan fonksiyonel birer objeye dönüşüyor.

Dünyada değişen ve gitgide özgürleşen çalışma kültürüne adapte olabilen çözümler sunan Derin Design 2016 koleksiyonu, ofislerde ortak kullanıma yönelik ve aynı anda mahremiyet ihtiyacını da çözmeye odaklanan sistemler geliştirdi. Yaşayış biçimlerini değiştiren bu dönemin ihtiyaçlarına bağlı çözümler sunan Derin, günümüzü anlatırken, geometri ve denge arayışlarındaki rasyonaliteden yola çıkıyor, bu rasyonaliteyi şiirsel bir dile uyarlayarak estetik ve işlevsel algıda zekice kurgulanmış bir sadeliğe erişiyor. Özüne sadık tasarım anlayışını takip ederek bugüne gelen Derin Design, 2016da samimi, oldukça sadeleşen, sadeleştikçe az söyleyen, çok anlatan bir anlayışla, ürün yerine çözüm, mekan yerine erişim, eder yerine değer üretiyor.