(MuuM)’un BELEDİYE HİZMET BİNASI Tasarımına “Eşdeğer Mansiyon Ödülü”…

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen ve İnegöl’de yapılması planlanan Hizmet Binası ve Meydan Projesi için ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılmasını hedefleyen mimari proje yarışması sonuçlandı. Yarışmada MuuM ekbibinden Murat Aksu, Umut İyigün, Çağlan Çelebi ve Melis Eraydın’ın katkılarıyla biçimlenen proje önerisi“Eşdeğer Mansiyon Ödülü”ne layık görüldü.

Hizmet binası tasarım önerisiyle hizmet yapısı-sosyal birimler ve açık alanlar arasındaki dengeyi mekansal kurguyla sağlayan, farklı kullanımları “tek çatı altında” olma ifadesiyle güçlü şekilde bir araya getiren çağdaş bir mimari yaklaşım ortaya koymayı hedefleyen MuuM ekibi, proje önerisinde, şehrin dinamiklerine cevap veren kullanımlara yer vererek, meydanı ve yapıyı şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerin buluştuğu bölgesel bir merkez haline getirmeyi ve aktif kentsel yaşantıya imkan sağlamayı hedeflemiş.

Sosyal ve kamusal hayatı tek çatı altında çözmeyi hedefleyen MuuM, İnegöl Belediyesi Hizmet Binası’nın inşa edileceği alanın çevresiyle kurduğu ilişkilerdeki fırsatlarla aktif şehir hayatının merkezi olmaya hazır durumda olması nedeniyle, kullanıcıların sosyal yaşantılarına yönelik olanaklarının geliştirilmesini, alanın, kentin diğer işlevsel unsurları ile ilişkilendirilerek etki alanının genişletilmesini ve bu kurgunun yaşantıya aktarılmasını, tasarımın temel düşünceleri olarak ön plana çıkartmış.

Sosyal alanda eşitlik, şeffaflık ve katılımcılık kavramlarının güçlendirilerek vurgulamayı ana tasarım kriterleri olarak belirleyen MuuM ekibi, bulunduğu yer ile kuvvetli bağlantılar kuran, yoğun ve aktif kullanıcı grubuna sahip kentsel ve mimari mekanlar elde etmeyi hedeflemiş.

MuuM’un farklı işlevleri bir arada barındıran bir kurguya sahip olan tasarımında, önerilen solar pergola ile tüm bu işlevler tek çatı altında toplanarak, farklı yaşayışlara imkan veren bütüncül bir form üretilmiş. Belediye meydanı içinde tanımlanmış farklı alt meydanlar, kentin kullanım ihtiyaçlarına çeşitlilik yaratarak cevap verirken, kent meydanı kamusal kullanımları tanımlamış, etkinlik meydanı ise sosyal kullanımlara yönelik tasarlanmış. Sosyal mekanlarla ilişkili konumlanan bu plazalar, yılın farklı dönemlerinde, farklı işlevler ile kullanıcıları biraraya getiren bir mekan kullanımına imkan verir nitelikte planlanmış. Alan içerisindeki mevcut yeşil-plaza-zemin kat kullanım kurgusu, yeşil örüntüyü içerisine alarak halk tribününde sönümlenerek sonlandırılmış.

1465988351_MuuM_Inegol__11_Sosyal İhtiyaçlara da Cevap Veren Belediye Hizmet Binası

İhtiyaç programında yer alan sosyal alanlar, karşılaşma mekanları olarak ele alınmış ve insan yaklaşımına göre konumlandırılmış. MuuM tarafından planlanan senaryoya göre, birbirine nüfuz eden iç ve dış mekan kullanımı ile hizmet binasının yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda sosyal kullanım için de üretildiği hatırlatılmak istenmiş. Kullanım dinamikleri farklı olan kreş, çocuk aktivite alanı olarak ele alınarak alandaki ağaçların doğal bariyer olarak kullanılmasıyla özelleştirilmiş.

Belediye hizmet binası, programın işlevsel birimlerini içeren temel yapıyı oluşturmuş. Mevcut ağaç dokusununa uyumla ve birimlerin net dolaşım alanı etrafında örgütlenmesiyle kurgulanan kütlede, önerilen iç ve dış bahçelerle doğal ışık ihtiyacı ve kullanım çeşitliliği sağlanmış. Yapının yoğun zemin kat kullanımı, iç sokak kurgusuyla desteklenerek açık alanla geçirgen bir ilişki kurulmuş, şeffaf bir yaşantının oluşumuna imkan verilmiş.

Programda yer alan kreş birimi, açık alan kurgusunda yer alan çocuk köşesi başlığında ele alınmış ve çocuk yuvası olarak mevcut dispanser binası alanında düşünülmüş. Var olan ağaçların tampon bölge olarak çalıştığı bu alanda çocuk yuvası, yeşil doku içinde, halk tribünü olarak işlevlendirilmiş pah ile izole konumda önerilmiş. Çocuk yuvası işlevine ek olarak, oyun alanı ve aktivite merkezi çocuk köşesinin alt işlevlerini oluşturmuş.


Tasarım Ekibi: Murat Aksu, Umut İyigün, Çağlan Çelebi, Melis Eraydın

Danışman: Abuzer Sarı, Metin Dağıstanlı, Onur Yüzer

Yardımcı: David Rato, Omar Araar, Hande Tunç, Ayşe Selda Turan, Suhair Rahman

Maket: Murat Küçük

İşveren: İnegöl Belediyesi

Proje Tarihi: 2016

İnşaat Alanı: 18.460 m²

Ödüller: Eşdeğer Mansiyon (2016)


MuuM Hakkında

Tasarım odaklı bir mimarlık ofisi olarak Y. Mimar Murat Aksu ve Y. Mimar Umut İyigün tarafından 1998’de, İstanbul’da kurulan MuuM, mimarlık, iç mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

İşverenleri için en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefleyen, ölçek gözetmeksizin tek bir binadan büyük ölçekli planlama projelerine kadar çeşitlenen bir yelpazede mimari tasarım hizmetleri sunan MuuM, fonksiyonel, estetik ve sosyal sorumlu çevreler üretmek amacıyla tasarım sürecinde konunun etki alanındaki tüm kesimlerin sesini duymaya çalışıyor. Her birini “kentsel peyzaj” yaklaşımıyla, kenti ve şehircilik ilkelerini koruma çabasıyla ele aldığı tüm projelerini, sosyal, kültürel ve çevresel bağlamları gözeterek tasarlayan MuuM, sanat, bilim, teknoloji ve ekonomiyle harmanlanmış, araştırmacı ve yaratıcı bir yaklaşımla, “insan odaklı çevreler” yaratmaya ve kamu adına kazanımlar elde etmeye çabalıyor.

Tasarımlarında avlu, taşlık, cumba gibi geleneksel öğeleri kent ölçeğinde yeniden yorumlayan, mimarlığın ve şehirciliğin temel ilkelerine sadık kalarak “tutarlı ve samimi” bir anlayışı sürdüren MuuM, yapı enformasyon modelini (BIM – Building Information Modelling) proje üretimlerinde kullanıyor ve Türkiye’de yakın gelecekte BIM konusunda bir platform oluşturmayı planlıyor.

Bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmasında ödüller alan, son olarak dünyaca ünlü mimarlık, iç mimarlık ve tasarım portalı Architizer’ın dördüncü kez düzenlediği “2016 Architizer A+ Awards”da RÖNESANS BİZ binası ile “Mimarlık + Sürdürülebilirlik Mansiyon Ödülü’ne layık görülen MuuM kurucuları Murat Aksu ve Umut İyigün, eğitime katkıda bulunmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak benimsiyor ve üniversitelerin mimarlık bölümlerinde proje yürütücüsü ve davetli jüri üyesi olarak görev yapıyor.