Isıtma sistemlerinde verimlilik: ‘Kazan-Brülör’ uyumu

Isıtma-soğutma sektörünün lider markası Bosch Termoteknik, ısıtma tesisatlarının verimliliğine doğrudan etki eden brülörlerin seçimi, kapasiteleri ve bakımı için uyarıyor. Yanlış brülör eşleştirmelerinden doğan problemlere dikkat çekiyor.

Isıtma tesisatlarının yüksek verimlilik açısından en önemli bileşenlerinden biri olan brülör seçimi, verimliliği doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Yakıtın hava ile tam olarak karışımını ve en verimli şekilde yanmasını sağlayan brülörler, kazan kapasiteleriyle birlikte ısıtma sisteminin performansını doğrudan etkiliyor.

Isıtma tesisatlarındaki kazan ve brülör kapasitesinin en uygun şekilde ayarlanmasının enerji, işletme verimliliği ve emisyon değerleri için en önemli kriterlerden birisi olduğunun altını çizen Bosch Termoteknik, en yüksek verimlilik için birtakım hatırlatmalarda bulunuyor. Kazan sistemlerindeki kapasite tayini ve brülör eşleştirmelerinde gerekli dikkat ve özen gösterilmez ise ısıtma sisteminde problemler ve verimsiz koşullar ortaya çıkıyor. Kullanılan yakıt türleri ve kalitesinin de mutlaka brülör ve kazan üreticisinin onayladığı yakıt standartlarına uygun olması gerekiyor.

Brülör seçimi ve montajında bunları es geçmeyin!

Açılabilir kazan kapaklarına montajlı brülörlerin elektrik bağlantıları, gaz valfleri ve sıvı yakıt bağlantı parçalarının yeterli uzunlukta ve hareketi sınırlamayacak şekilde olması gerekiyor. Ayrıca, kazan üzerindeki brülör işletiminden kaynaklı titreşim ve osilasyon oranının ise 60 mm/s değerini geçmemesi öneriliyor(kazan baca ve ön duman sandığından ölçülmeli). Tüm bunların dışında kazanın alev/duman tarafındaki karşı basıncın mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bosch Termoteknik, brülör fanının alev/duman tarafına uygulayacağı karşı basıncın 50 mBar değerini geçmemesi gerektiğine işaret ediyor.

Ayrıca, brülör namlu uzunluğu kazan üreticisinin tavsiyesine uygun olarak monte edilmeli, tüm komponentlerine servis ve bakım açısından kolay erişilebilir olmalıdır. Bosch Termoteknik’in brülör seçiminde uyardığı noktaların tamamı ise şöyle;

  • Kazan kapasitesi ve verimi veya gerekli brülör kapasitesi
  • Kazan karşı basıncı
  • Jeodezik yükseklik (kazan dairesinin rakımı)
  • Kullanılacak yakıt veya yakıtların özellikleri
  • Yanma Emisyon Sınırlamaları
  • Yakıt basınçları (Gaz giriş basıncı, sıvı yakıt ring hattı basıncı)
  • Brülörün kapasite kontrol yöntemi
  • Kazan/alev/duman tarafı ölçüleri1454595955_Bosch_TT_BrulorKazan___1_

Brülör kontrol yöntemleri:

On/Off (Aç/Kapa): Brülör kontrol yöntemi olarak en basit ve ucuz sistemdir, brülör maksimum kapasite çalışır veya durur. Bu kontrol yönteminin en büyük dezavantajı her ateşleme ile beraber kazan büyük oranda termal şoklara maruz kalmasıdır, ayrıca verimi çok düşüktür.

Çift kademeli: Çift kademeli sistem, on/off kontrole göre biraz daha komplikedir. Bu yöntemde düşük ve yüksek ateşleme kapasitesine sahip iki kademe vardır. Başlangıçta brülör düşük yük ile ateşlenir, termal ihtiyaç halinde brülör yüksek olan ikinci kademeye geçiş yapar. Düşük yük ihtiyacında ise tekrar birinci kademeye geçiş yapar. Kazan üzerindeki termal şok bu kontrol yöntemi ile oldukça azaltılmasına rağmen tamamen ortadan kaldırılamaz.

Modülasyonlu: Modülasyonlu brülörler, kapasite aralığında kendilerini kazanın ihtiyaç duyduğu anlık termal yüke göre ayarlayabilmektedirler. Kazanın kapasite aralığında maksimum termal verimlilik ve minimum genleşmeler büyük öneme sahiptir. Yüksek verimlilik sağlamak için kazan kapasitesine en yakın brülör kapasitesi ve yüksek modülasyon oranı olan brülörler eşleştirilmelidir. Kazan kumanda panelinin veya PID kontrol ünitelerinin yeterli hassasiyette olması ve doğru ayarlanmış olması gereklidir.

Brülör alevi kesinlikle yanma odası duvarlarına çarpmamalı…

Kazanlarda yüksek ısı transferini sağlayabilmek için brülörün alev formu yani çapı ve boyu kazanın yanma odası ile uyumlu olmalıdır. Brülör üreticisinin vermiş olduğu alev boyu ve alev çapı ölçülerini kazanın yanma odası ve alev tüpü ile karşılaştırıldığında elde edilen bilgiler de yol gösterici olacaktır. Buna göre, kazanın yanma kapasitesinde brülörün alev çapının hiçbir zaman yanma odasının yüzeyine çarpmaması gerekiyor.

Yanma gürültüsünü ve titreşimleri dinleyin

Kazan brülör uyumunda dikkat edilmesi gereken bir başka önemli noktanın da yanma gürültüsü ve titreşim olduğuna dikkat çeken Bosch Termoteknik, her kazanın kendine has bir doğal rezonans frekansı olduğunu belirtiyor.

Brülörün yanma karakteristiği kazanınki ile akustik olarak uyumlu olmalı ve doğal frekansına uyum sağlayabilmelidir. Tüm brülörler uygulamalar için özel olarak tasarlanmadıklarından dolayı devreye alma esnasında oluşabilecek istenmeyen titreşim ve rezonanslar için ayarlanabilir olmaları gerekiyor. Ayrıca, brülörler ister sac, ister döküm gövdeli olsun gövde yüzeylerindeki gerilimi artırıcı malzemeler güvenlik ve verimliliği yükseltiyor. Bu malzemeler, yüksek frekanslı titreşimlerin brülör gövdesine yayılmasını ve belirli bir kapasitede tüm brülör gövdesinin titreşime girmesini engelliyor. Böylece uzun vadede olası hasarların önüne geçiliyor.


 

Bosch Termoteknik Hakkında

Bosch Termoteknik, enerji verimli ısıtma sistemleri ile sıcak su çözümlerinde Avrupa’nın lider tedarikçisidir. 2014 yılında yaklaşık 13.400 çalışan ile 3,1 milyar Avro’luk (Yüzde 67’si Almanya dışında) ciro gerçekleştirilmiştir. Bosch Termoteknik, birçok güçlü uluslararası ve yerel markaya sahip olup, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya ülkelerinde çeşitlendirilmiş ürün gamıyla üretim yapmaktadır.

Bosch Grubu; Robert Bosch GmbH’ı, 360’dan fazla alt kuruluşunu ve 60’dan fazla ülkede bulunan yerel şirketleri içermektedir. Satış ve hizmet alanlarındaki iş ortakları buna dâhil edildiğinde Bosch, yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Dünya çapındaki bu gelişim, üretim ve satış ağı büyümeye yönelik temeli oluşturmaktadır. 2014 yılı kesinleşmemiş finansal verilerine göre, yaklaşık 290.000’den fazla çalışanla 48,9 milyar Avro ciro gerçekleştirilmiştir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 2012 yılında yaklaşık 4,7 milyar Avro harcanmış olup, dünya çapında yaklaşık 4.600 adet patent için başvuruda bulunulmuştur. Tüm ürün ve hizmetleri göz önüne alındığında, Bosch, yenilikçi ve faydalı çözümleri sayesinde yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için: www.bosch.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.