Gazbeton Enerji Verimliliğinde %50 Fark Yaratıyor!  

Modern dünyanın duvar örgü malzemesi olan gazbeton, yüksek ısı yalıtımı değerleri ile sağladığı enerji verimliliğiyle yapılarda fark yaratıyor. Yasa ve yönetmelikler ile ısı yalıtımı ve enerji verimliliğinin bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB) Genel Sekreteri Gülay Özdemir; “Gazbetonun sağladığı enerji verimliliği, ülke ve aile ekonomisine önemli katkılar sağlıyor, ekolojik denge korunarak, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturuyor” dedi.

Doğal hammaddeler ve çevre dostu teknoloji ile üretilen gazbeton, modern dünyanın duvar örgü malzemesi olarak anılıyor. Hafif ve A1 sınıfı hiç yanmaz bir malzeme olan gazbeton sağlam, sağlıklı ve çevre dostu bir malzeme olmasının yanı sıra yapıların deprem güvenliğine katkı sağlıyor. Gazbetonun önemli özelliklerinden biri ise sağladığı yüksek ısı yalıtımı. Bugüne kadar ülkemizde gazbeton kullanılarak inşa edilen 4 milyona yakın yapının sağladığı birikimli yakıt tasarrufu 20 milyar doların üzerindedir.

Gazbeton Muadillerine Göre %50’ye Varan Enerji Tasarrufu Sağlıyor

Bünyesinde durgun hava dolu milyonlarca gözenek barındıran gazbeton, bu sayede yüksek ısı yalıtım değerlerine sahip. Bunun bir sonucu olarak, yapılarda s

ağladığı enerji verimliliği ile fark yaratıyor. Gazbetonun ısı yalıtım gücü en yüksek kagir yapı malzemesi olduğunu vurgulayan TGÜB Genel Sekreteri Gülay Özdemir; “Bina duvarlarında tam anlamıyla ısı yalıtımı sağlamanın en pratik ve ekonomik çözümü, gazbeton kullanımıdır.İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan tek katlı bina araştırmasında, ikame ürünlere kıyasla gazbetonun ısıtma ve soğutma maliyetlerinde %50’ye varan enerji tasarrufu sağladığı ortaya konmuştur. Gazbetonun sağladığı enerji verimliliği, ülke ve aile ekonomisine önemli katkılar sağlıyor, ekolojik denge koruyor.Bunun yanında gazbeton ile inşa edilmiş yapılar, sağlanan ısıl konfor ile sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturuyor. Gazbeton’un ısı yalıtımı konusundaki üstünlüğü, binalarda enerjinin verimli kullanılmasını, bina içinde ısıl konforun maksimum olmasını, ısıtma ve soğutma giderlerinin en aza indirilmesini sağlar. Gazbeton duvarların yalıtım gücü ve ısıl performansı ile duvar yüzeyinin ısı dalgalanmaları daha dengeli olmaktadır. Bu şekilde hem duvarlardan ışınım ile yayılan enerji, ortam ısısı ile uyumlu olmakta, hem de mekân içinde her noktada ısı seviyesi dengede olduğu için yapı ısıl konforu artmaktadır” dedi.

Isı Yalıtımı Artık Bir Zorunluluk

Enerji kaynaklarının hızla tükendiği ve artan maliyetlerin tüketiciyi zor durumda bıraktığı günümüzde, alınması gereken tasarruf önlemlerinin başında ısı yalıtımının geldiğine değinen Özdemir; “Isı yalıtımı, son yıllardaki ulusal/uluslararası yasa ve yönetmeliklerin etkisiyle, artık gerekliliğin ötesine geçerek ciddi bir zorunluluk haline gelmiştir.”

Enerji verimliliği ile ilgili yapılan yasal düzenleme çerçevesinde yayınlanan “Bina Enerji Performans Yönetmeliği”ne göre; yeni inşa edilen yapıların Enerji Kimlik Belgesi’ne sahip olması, eski yapıların da 2017 yılına kadar belge edinmesi zorunlu kılındığından, yapılarda, yalıtım değerleri yüksek malzeme kullanımı teşvik edilmektedir” dedi.

Enerji Verimliliğine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

Gülay Özdemir
Gülay Özdemir

Gazbeton sektörüne yeni açılımlar getiren Ar-Ge çalışmalarının özellikle ısı yalıtımı ve enerji verimliliğine  yoğunlaştığını vurgulayan Özdemir; “Gazbeton Isı Yalıtım Levhası üretimi birçok üyemiz tarafından gerçekleştirilmiş, üreticiler Gazbeton Isı Yalıtım Levhası’na dair Ulusal Teknik Onay (UTO) belgelerini alarak, ürünlerini tüketicinin kullanımına sunmuşlardır. Yalıtım dünyasında bir devrim niteliğinde kabul edilen gazbeton ısı yalıtım levhası, aynı zamanda betonarme elemanların yanmaz bir yapı malzemesi ile kaplanmasını sağlayarak, yapının yangın güvenliğini de sağlamaktadır. Gazbeton Isı Yalıtım Levhalarının yanı sıra, gazbeton bloklarda, yüksek ısı yalıtım özelliklerine sahip, hiç yanmaz ve hafif bir yapı malzemesi olarak, ülkemiz yapı sektörünün kullanımına sunulmaya devam edilmektedir.” dedi.


TGÜB Hakkında

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB), ülkemizde gazbeton sektörünün gelişmesi ve dayanışmasının sağlanması amacıyla 1990 yılında kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

TGÜB, gazbeton sektörünün tek örgütü olarak; sektör sorunlarına çözümler üretilmesi, ilgili yasa ve yönetmeliklerin düzenlenmesinde kamu kurumları ile ilişkilerin yürütülmesi, gazbetonla ilgili akademik araştırmalara destek verilmesi, ulusal ve uluslararası alanda gazbetonunun tanınırlık, bilinirlik ve kullanımının artırılması, kamu yararı gözetilerek; binaların çevre dostu, enerji verimli ve güvenli olmalarını sağlamak amacıyla uygun malzemelerin tüketiminin yaygınlaşması konularında çalışmalar yürütmektedir.

Bu yıl 25. yılını kutlayan TGÜB’ün; AKG Gazbeton, BETONG Yapı, NUH Yapı ve Türk YTONG olmak üzere 4 üyesi bulunmaktadır. Üyeleri; Tekirdağ(2), İstanbul, İzmir, Bilecik, Antalya, Kırıkkale, Kocaeli ve Osmaniye’de olmak üzere toplam 9 fabrikada üretim yapmaktadırlar.