(TÇMB) “13. TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi”ni Antalya’da gerçekleştirdi

TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği) tarafından 1987 yılından bu yana düzenlenen ve  çimento teknolojisindeki son gelişmelerin paylaşıldığı 13. TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi 7-10 Ekim tarihlerinde Titanic Deluxe Belek Antalya’da gerçekleştirildi.

“Sürdürülebilir Çevre&Enerji” başlığı adı altında gerçekleşen seminerde 78 yerli ve yabancı firmanın standları ile yer alırken, 20 adet teknik sunum gerçekleştirildi. Bu yıl toplam yaklaşık 500 kişinin katıldığı seminerde, çimento sektöründeki teknoloji, hizmet, sistem ve ürün geliştiren yerli-yabancı firmaların, alanlarında geliştirdikleri yenilikler çimento üreticileri ve sektör ilgilileri ile buluştu.

Seminerin açılış konuşmasını yapan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, 1911 yılında üretim yolculuğuna başlayan Türk Çimento Sektörünün bugün gerek kapasitesi, teknolojik altyapısı, ürün kalitesi ve gerekse yetişmiş insan gücü ile global oyuncu olarak dünyanın birçok pazarında uluslararası ticarette rol almakta olduğunu vurgulayarak, Dünya çimento ihracatçısı ülkeler arasında ilk 3 içinde yer alan Türkiye çimento sektörünün ülke ekonomisine önemli düzeyde ihracat geliri ve döviz girdisi sağlamakta olduğunu, 2014 yılı itibariyle 102 ülkeye yaklaşık 640 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Bu rakamların dünya standartlarında üretilen çimentonun uluslararası tescili anlamına geldiğini ifade eden Şefik Tüzün, Türk Çimento Sektörü’nün global büyüklüklerdeki konumuna bakıldığında 2014 yılı itibariyle üretim sıralamasında Avrupa’da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığını ifade ederek sektörün hızlı bir gelişme sürecine girerek 2000’li yılların başından itibaren 45 milyon ton olan çimento üretim kapasitesinde 2007 yılında 57 milyon tona ve 2014 yılı itibariyle de 85 milyon ton seviyesine ulaştığını, bu süre içinde kapasite kullanım oranının % 90lar düzeyine çıkmış olmasının memnuniyet verici olduğunu, bu gelişmeye paralel olarak kişi başına çimento tüketimi 2007 yılında 626 kg iken bugün 826 kg düzeyine yükselmiş olduğunun altını çizerek, “Kalkınma ve gelişmişlik hamlesini sürdüren ülkemizde bu rakamın önümüzdeki yıllarda 1000 kg/kişi seviyelerine yükseleceğini ümit ediyoruz “ dedi.

Çimento sektörü olarak atık yönetimi konusuna önem verdiklerini belirten Tüzün sözlerine şöyle devam etti; ”Türkiye çimento sektörü ekonomik büyümesine devam ederken çevresel sorumluluklarının bilincinde olarak sürdürülebilir büyümenin yaygınlaştırmasında öncü sektör konumuna gelmiştir. Özellikle sektör, sera gazı emisyonlarının azaltılması üzerinde önemli bir etkisi olan atık kullanım oranın arttırılmasına yönelik önemli bir çözüm ortağıdır. 2014 yılında yaklaşık 1,74 milyon ton atığın yakıt ve hammadde olarak ekonomik değere dönüştürülmesi bu yaklaşımın bir göstergesi olarak algılanmalıdır. Sektörümüz için öncelikli olan alternatif enerji ve hammadde kaynaklarının geliştirilmesidir. Kentsel ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi bu açıdan önem kazanmaktadır. 2023 vizyonu ve Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinde çevre mevzuatının uyumlaştırılması konusunda Türkiye’nin ulaştığı seviye çerçevesinde, çimento sektörünün temsilcisi konumundaki Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, ülkenin ve sanayi sektörünün atık konusunda analiz gereksinimini değerlendirerek son derecede kapsamlı ve yüksek yatırım maliyetli ‘Atık Analiz Laboratuvarı’nı kurmuş olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Çimento sektörünün şimdiye kadar olduğu gibi ve daha da artarak en önemli hedefi; sürdürülebilir endüstriyel ekosistemin önemli bir parçası olarak ülkemiz ekonomik, çevre, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmaya devam etmektir. Sosyo-ekonomik gelişimini sürdüren, genç, dinamik büyüyen bir nüfusa sahip olan ve 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’nin inşaat ve buna bağlı olarak çimento ve beton sektörleri bu büyümeyi desteklemeyi sürdürecektir. Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki jeopolitik risklerin en kısa sürede ortadan kalkması, global ekonomide beklenen toparlanma ve büyümenin kesintiye uğramaması, Türk Çimento Sektörü açısından büyük önem taşıyan dış pazarlardaki ekonomilerin iyileşmesi mevcut ihracat potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmemizi ve sektörün mevcut kapasitesinin verimli kullanılmasını sağlayacaktır”.

Etkinlik Sponsorları:
Aybars Makina, ABB, Remsan, Grace, Aerzen Makine, Schneider Electric, Fosroc-İdea Constructive Solutions, Siemens, Özgün Makine, Fritz & Macziol Group, CNBM Engineering Co. Ltd.,
Etkinlik Medya Sponsorları:
ALITinform, Cement International, Cementgroup, Cementürk, Global Cement, Industrial Angles, Intercem, International Cement Review, Rastal Pad. Vision., BusinessCem(Tandem), World Cement, ZKG

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB),Türk çimento sektörünün ortak sesi olmak ve daha kaliteli ürün, daha verimli hizmet anlayışı ile sektörel sorunlara toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı çalışma anlayışı ile çözüm bulmak amacıyla 1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’deki 49’u entegre, 18’i öğütme tesisi olmak üzere, toplam 67 kuruluşu temsil etmektedir.