(MartıD) Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması: Eşdeğer Mansiyon

 

Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması’nda MartıD eşdeğer mansiyon aldı.

 

EKİP             

DÜRRİN SÜER ( Ekip Temsilcisi )        DOKUZ EYLÜL Ü., MİMAR
METİN KILIÇ                                             DOKUZ EYLÜL Ü., MİMAR
DENİZ GÜNER                                           YILDIZ TEKNİK Ü., MİMAR
ALİ CAN HELVACIOĞLU                        İZMİR EKONOMİ Ü. , MİMAR
FULYA SELÇUK                                         İSTANBUL TEKNİK Ü., MİMAR

YARDIMCILAR

BİNNAZ AKUYGUR                     YAŞAR Ü., MİMARLIK ÖĞR.
ZEYNEP SOYSAL                         BİLKENT Ü., MİMARLIK ÖĞR.
ALİ YONTUCU                              DOKUZ EYLÜL Ü., MİMARLIK ÖĞR.
ENİSE HATİPOĞLU                     DOKUZ EYLÜL Ü., MİMARLIK ÖĞR.
MERVE KARTAL                          DOKUZ EYLÜL Ü., MİMARLIK ÖĞR.
GÖKÇE ÇELİKBİLEK                   DOKUZ EYLÜL Ü., MİMARLIK ÖĞR.

MÜHENDİSLER

CEMAL COŞAK                            DOKUZ EYLÜL Ü., İNŞAAT MÜHENDİSİ
EKREM EVREN                            EGE Ü., MAKİNA MÜHENDİSİ
NAMIK ONMUŞ                           İ.D.M.M.A., ELEKTRİK MÜHENDİSİ

 

O

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

CANLANDIRICI KATALİZÖR OLARAK KAMUSAL PEYZAJ AĞI VE SİVİL BELEDİYE MEYDANI

İzmir kent tarihi için önemli referans noktalarını içinde barındıran proje alanı ve yakın çevresi, zaman içinde gelişen ve büyüyen taşıt arterleri ile izole edilmiş ve fragmanlı bir hale gelmiştir. Bu kentsel bariyerlerin biçimlendirdiği yapılaşma karakteri proje alanı ve yakın çevresini, kentsel yaşamdan kopuk, yaya erişiminin ve ulaşımının oldukça kısıtlı olduğu bir alana dönüştürmüştür.

Yeşildere Caddesi, Gaziler Caddesi ve bunların kesişiminde oluşan viyadük ve bat-çık ile İZBAN hattının neden olduğu bu fragmanlı doku, kentin bu bölgesinde yaya erişimini imkansız kılmaktadır. Taşıt öncelikli bu bölgeyi yeniden yaya odaklı bir alana dönüştürmek projenin ana hedeflerinden biridir. Bu amaç doğrultusunda, içinde kentin tüm belleğini de taşıyan Meles Çayı ve çevresinden başlayarak, atıl ve tekinsiz nitelikteki viyadük altına ve oradan da proje alanına uzanan arter, KAMUSAL PEYZAJ AĞI olarak ele alınmıştır. Kesintisiz yaya erişimine ve ulaşımına imkân tanıyan bu peyzaj sürekliliği, proje alanının tümünün SİVİL BELEDİYE MEYDANI olarak düzenlenmesiyle  bölgenin gelecekteki dönüşümünde de katalizör etkisi yapacağı öngörülmüştür. Yaya ulaşımını artıran ve İZBAN noktasından SİVİL BELEDİYE MEYDANI ve KAMSUAL PEYZAJ AĞI’na erişimi artıran gelecekteki yapılaşma örüntüsü sayesinde kentsel hayatın bu bölgeye sızması, yeni İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası’nın geçirgen ve yeni kamusallıklar oluşturabilen üretken karakteri ile mümkün olacaktır.

B

KENTSEL VE KAMUSAL KARARLAR

  • KAMUSAL PEYZAJ AĞINININ OLUŞTURULMASI \\ Bölgedeki yaya hareketliliğini ve erişimini canlandırmada katalizör etkisi yaratacağı öngörülen KAMUSAL PEYZAJ AĞI, Meles Çayı kıyısındaki yeşil peyzaj sürekliliği ile başlayıp, viyadük altında sert peyzaj düzenlemeleri olarak devam etmekte, Sivil Belediye Meydanı’nda programatik peyzaja dönüşen bu süreklilik, yapının iç galeri boşluğu boyunca düşeyde de devam ederek tüm çatı terasına yayılan yenilenme peyzajı olarak sonlanmaktadır.
  • ÇOKLU-KAMUSALLIKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK \\ İmar planında M.İ.A. olarak tanımlanan karma-kullanımlı bu bölgenin orta ve uzun vadede kazanacağı yapılaşma karakterini, yaya ulaşım hareketliliğini ve öngörülen kamusal peyzaj ağı’na erişimi sağlamak üzere proje alanının yakın çevresinde yeni yapılaşma önerisinde bulunulmuştur. İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası, yalnızca vereceği kamusal hizmetler ile değil yakın gelecekte bölgeye sunduğu yeni sivil kamusal meydanı ile de bölgede canlandırıcı bir katalizör rolü üstlenecektir. Yakın çevresinde önerilen geçirgen yeni yapılaşma düzeni sayesinde Sivil Belediye Meydanı’na, Kamusal Peyzaj Ağı’na erişim ve kamusal süreklilik kentsel ölçekte de sürdürülebilir kılınacaktır.

D

MİMARİ VE YAPISAL KARARLAR

  • Meles Çayı Kıyı düzenlemesi ile başlayıp proje alanına kadar devam ettirilen kamusal sürekliliği sağlamak ve bölgenin ihtiyacı olan kamusal boşluğu yaratmak üzere, proje alanının tümü SİVİL BELEDİYE MEYDANI olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda yapı programı, meydan altında konumlandırılan servis ve teknik mekânları ile meydanın üzerinde yekpare bir form içinde havaya kaldırılmış hizmet birimlerinden oluşmaktadır.
  • SİVİL BELEDİYE MEYDANI olarak tasarlanan zemin kotu, kentsel geçişliliğe ve kontrolsüz dolaşıma izin veren, geçici ve kalıcı etkinliklere ev sahipliliği yapan, üzerinde barındırdığı gece-gündüz kullanılan kamusal programlar (kafe, sergi, geçici ve kalıcı etkinlik alanları… vb) ile bölgeyi canlandıran ve yaşanabilirliğini artıran, kurgulanmış ve öngörülmemiş programlara izin veren programatik peyzaj kurgusuyla ele alınmıştır.
  • Yapının hizmet birimlerinden oluşan programı üç katlı kompakt bir form içinde çözülmüş, doğal ışık almak ve havalandırmayı kolaylaştırmak için kütlenin ortası boşaltılmış ve sosyal, kültürel ve ortak mekânlar oluşturulan bu büyük galeri boşluğu içine heykelsi formlarda asılmışlardır.
  • Mimari dil açısından, sahip olduğu güçlü simgeselliği dışa vurmak üzere yapının kente yüz veren prestijli yüzleri, modern bir anıtsallık iddiasını da bünyesinde barındıran keskin bir yalınlıkla ele alınmıştır.
  • Yapının iki farklı algısal karakteri vardır. Kentin birinci kuşak çevre yolu olan Yeşildere Caddesi boyunca hızla seyreden taşıtlar tarafından, monoblok etkisi, ritmik cephe kurgusu ve modern anıtsallığı ile uzak mesafelerden bile kendini algılatır iken, kent içi ulaşımının önemli arterlerinden Gaziler Caddesi boyunca yavaş akan şehir trafiği içerisinde, Meles Çayı çevresinde ve Viyadük altında önerilen kamusal peyzaj düzenlemeleri ile canlandırıcı değişimin izlenebildiği, Sivil Belediye Meydanı ile yaratılan derin ve geniş kentsel boşlukta gerçekleşecek etkinliklerin ve canlı kamusal hayatın tüm kentliler tarafından detaylıca görülebildiği çoklu-algı potansiyeline
  • Mevcut sorunlar ve yaygın kullanım pratikleri dikkate alınarak, konvansiyonel tek koridorlu sirkülasyon çözümünden kaçınılmış ve yapının dış çeperinde yalnızca çalışanların kullanabilecekleri, ziyaretçiler ile karşılaşmadan servisler arasında gidip gelebilecekleri bir dolaşım şeridi oluşturulmuştur. Çalışanların gün boyu üzerinde eyledikleri, mola verdikleri bu performatif alan, mevcut işleyişteki sorunlara yönelik bir çözüm önerisi olmanın ötesinde, yapının modern ve yalın anıtsallığının ardındaki dinamizmi, Konak Belediyesi’nin zengin iç ilişki ağını görünür kılan cephe kurgusunun başat öğesi olarak ele alınmıştır.
  • Çatı katı, belediye çalışanları tarafından kullanılabilecek sportif ve rekreatif programlar ile zenginleştirilmiş bir yarı-kamusal alan olup, sosyalleşebilecekleri ve dinlenebilecekleri bir YENİLENME PEYZAJI olarak tasarlanmıştır.

 

 


 

 MEKANİK TESİSAT RAPORU

TASARIM YAKLAŞIMI

Binanın konumu ve şehir içindeki yeri dikkate alınarak yeşil binaya uygun bir tasarım benimsenmiştir. Binanın denize yakın oluşu ve iki bodrum olması nedeniyle yer altı suyunun ve toprak kaynaklı ısı pompası tasarlanarak fosil enerji kullanılmadan binanın ısıtılıp soğutulması sağlanacaktır. Yeraltı suyunun pompajı için gerekli elektrik enerjisi çatıya konulacak foto voltaik panellerden sağlanacaktır. Elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanabildiği düşünülür ise bina fosil enerji kullanmayan hatta kendi enerjisini üreten yeşil bina olacaktır. Soğutma yüklerinin azaltılması için hareketli güneş kırıcılar kullanılacaktır. Ancak gün ışığını içeri geçirerek aydınlatma ihtiyacını azaltacak ve dolayısıyla aydınlatmadan gelen iç ısı kazancını azaltacaktır.

ISITMA VE SOĞUTMA ve HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Bina iç hacimleri Heat Recovery VRF sistemi kullanılarak ısıtılıp soğutulacaktır. İç üniteler gizli tavan tipi olarak kullanılacak ve asma tavan içine monte edilecektir. Hava slot difüzörler ile pencere önlerinden üflenecektir. Her mekan bağımsız olarak ısıtılıp soğutulabilecektir. Binanın farklı yönleri olduğu için batıda ısıtma yapılır iken doğuya bakan mekanlarda soğutma yapılabilecektir. İç hava kalitesini sağlayabilmek için her mekanın ihtiyacı olan taze hava DX üniteli ısı geri kazanım cihazları ile sağlanacaktır. VRF sisteminin dış ünitesi tesisat şaftına o kat seviyesinde monte edilecektir. Dış üniteler su soğutmalı kondenserli olacaktır. Soğutma suyu toprak kaynaklı ve yeraltı suyundan sağlanacaktır.

Meclis  Salonu, toplantı salonları, sergi ve kokteyl alanı gibi mekanlar için ayrı ayrı klima santralleri kullanılacaktır. Klima santrallerinin tümü ısı geri kazanım üniteli olacak ve free cooling ve free heating yapabilecek şekilde dizayn edilecektir. Klima santralleri ısıtma ve soğutmayı DX üniteler ile sağlayacaktır. Klima santralleri tesisat şaftında o kat seviyesinde monte edilecektir. Taze hava iç hava kalitesini sağlayacak şekilde otomasyon sistemi ile kontrol edilecektir.

Otopark havalandırması jet fanlar ile yapılacaktır. Fan motorları frekans konvertörlü olacak ve karbondioksit sensörlerinden kumanda alacaktır. Sığınak havalandırması yönetmelik gereği sığınak havalandırma santrali kullanılarak sağlanacaktır.

Sığınak santralinde nükleer tip hepa filtre ve aktif karbon filtre bulunacaktır.

Katlardaki WC hacimlerinde bağımsız bir kanal fan sistemi ile egzost yapılacaktır.

SIHHİ TESİSAT SİSTEMİ

Bu mekanlardaki wc, duş gibi sıcak ve soğuk su ihtiyacı olacaktır. Soğuk su şebekeden sağlanacaktır. Lavabo ve duşlara giden su filtre edilecek ve yumuşatılacaktır. Klozetlerin rezervuarına giden hat ayrı döşenecektir. Rezervuarların su ihtiyacı lavabo ve duşlardan gelen gri atık suyun atık su arıtma tesisinde arıtılmasından sonra filtre edilerek depolanacak ve ayrı bir hidrofor ve borulama kullanılarak klozet rezervuarlarına gönderilecektir. Dolayısı ile lavabo ve duşların pissu tesisatı ayrı klozetlerin pissu tesisatı ayrı döşenecektir.

Çatı yağmur suları da toplanarak bodrum katta yağmur suyu deposunda depolanacaktır. Bu su da filtre edilecek ve klozet rezervuarları, araba yıkama ve bitki sulamasında kullanılacaktır.

Sıcak su ihtiyacı VRF sisteminden sağlanacaktır. Sıcak su elde etmek için VRF sisteminin kondenserindeki atık ısıdan ve bir booster üniteden yararlanılarak boylerin primer devresine gönderilecektir. Sıhhi tesisat sisteminde kullanılacak tüm pompa motorları frekans konvertörlü olacaktır.

YANGIN TESİSATI

Binanın tümü yangın dolapları ve sprinkler sistemi ile korunacaktır. Yangın pompa grubu ve yangın suyu deposu teknik hacimde bulunacaktır.  Arşiv FM200 gazlı söndürme sistemi kurulacaktır. Elektrik pano odası, jeneratör odası ise karbondioksit söndürme sistemi ile korunacaktır. Kafeterya davlumbazında, gazlı davlumbaz söndürme sistemi uygulanacaktır.

Otoparklarda duman tahliyesi jet fanlar ile sağlanacaktır.

ELEKTRİK PROJE TASARIM RAPORU

Binamız İzmir, Konak ilçesinde Yenidoğan Mahallesine Yeşildere Yoluna paralel olarak konumlanmaktadır ve Konak Belediyesi hizmet binası amaçlı kullanılacaktır. Tesisimizin Elektrik tesisatı, Elektrik Kuvvetli Akım, Elektrik İç Tesisler, Binaların Yangından Korunması ve Enerji Performans Yönetmelikleri gibi yürürlükteki tüm ilgili yönetmeliklere ve sürdürülebilir yeşil bina sertifikalarına uygun şekilde projelendirilecektir.

Tesisimizde en az 2 ohm değerini sağlayacak şekilde bir topraklama tesisatı ve yapılacak analize uygun olarak Faraday Kafesi uygulamalı Yıldırımdan Korunma Tesisatı yapılması planlanmaktadır.

Tesisimizin enerji temini bağlı olduğu GEDİZ EDAŞ kurumundan alınacak enerji müsaadesi şartlarında gerçekleşecektir. Yapının talep gücünün mevcut yapılaşmasına bakılarak 1.500kW mertebesini olacağı düşünülmektedir. Talep gücümüzü düşünerek binamıza ait bir adet trafo tesis edilmesi öngörülmektedir. Tesisimizde ayrıca 1-1 yedekli bir jeneratör altyapısı planlanacaktır. Ofis bilgisayarları ve zayıf akım sistemler için yeterli güçte bir UPS cihazı temin edilecektir ve belediye dahilinde hizmet devamlılığı sağlanacaktır.

Binamızın kullanım alanı genellikle belediye hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Her personele ait masada 1 adet şebeke prizi, 2 adet UPS prizi, 1 adet telefon prizi ve 1 adet data prizi tesisatı planlanmaktadır.

Bina içinde kabloların dağıtımı düşeyde ve yatayda kablo tavaları ile yapılacaktır. Yangın yönetmeliğine uygun şekilde tüm kuvvetli ve zayıf akım kablo, boru ve malzemelerimiz halojenden arındırılmış olacak şekilde seçilecektir. Yangın senaryosuna göre yangın durumunda çalışması gereken sistemlere ait kablolamalar ayrıca alev yaymayan (FE-180) özellikte olacaktır. Ana Pano ve dahili panolarımız IP31, harici panolar IP67 geçirmezlik standardına sahip olacaktır. Bina giriş panomuzda 300mA seviyesinde Yangın Koruma Şalteri, tali panolarda ise 30mA seviyesinde Kaçak Akım Röleleri tesis edilecektir.

Binamızda enerji performans yönetmeliği yönünden aydınlatma, priz ve mekanik tesisata yönelik iklimlendirme sistemi enerji tüketimleri panolarda gruplanacak ve ayrı ayrı enerji analizörleri ile elektrik tüketim değerleri kayıt altına alınacaktır. Bu değerler ile binamızdaki enerji tüketimi değerleri kontrol edilerek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Aydınlatma armatürleri mimari grup kararlarına göre dekoratif yönden uygun şekilde seçilecektir. Her mekânda ve yangın kaçış güzergâhlarında acil aydınlatma armatürleri ve ışıklı acil yönlendirme armatürleri bulunacaktır. Binamızda mimarisi gereği aydınlatma tesisatı kontrolümüz ofis mekânlarda ışık seviyesi sensörü ile kontrol edilirse enerji tasarrufu sağlanabilir. Günışığı sensörü ortamdaki ışık seviyesini ölçerek aydınlatmaların ışık seviyesini elektronik balast üzerinden arttırıp azaltarak ortamlardaki lux seviyesini sabit tutacak şekilde bir aydınlatma otomasyonu planlanmaktadır. Tuvalet gibi mekanlarda ise hem hijyen hem de enerji tasarrufu yönünden uygun olacak şekilde aydınlatma anahtarı kullanılmadan varlık ya da hareket sensörleri ile aydınlatma kontrolü sağlanabilir. Pisuar ve Musluklara elektrik fotosel ucu çekilerek su tasarrufu sağlanabilir.Aydınlatma armatürlerinin LED ya da yüksek verimli elektronik balastlı seçilmesi enerji tasarrufu ve enerji performans yönetmeliği açısından gereklidir. LEED sertifikası gereği binamızın çevre ve cephe aydınlatması tasarlanırken çevresine ışık kirliliği yaratmaması esastır. Buna uygun olarak binamızın çevre ve yeşil çatı aydınlatmalarının endirek aydınlatma olarak seçilmesi amaçlanmıştır.

Tesiste Yangın Yönetmeliğine uygun olarak otomatik yangın algılama sistemi, flaşörlü siren, yangın butonu ve deprem sensörü tesis edilecektir. Mekanlarımızda duman, ısı ve kombine dedektörler tesis edilecektir. Bina genelinde genel anons, seslendirme ya da müzik yayını amaçlı hoparlör sistemi kurulacaktır. Bu sistem yangın durumunda acil anons ve tahliye amaçlı kullanılabilecektir.

Güvenlik sistemi olarak genel mekânlara ve çevre alanlara CCTV izleme sistemi kurulacaktır. Bu kameralar güvenlik odasından izlenebilecektir. Binamızdaki teknik odalara giriş çıkış kartlı geçiş sistemi ile tesis edilecektir. Bina giriş çıkışına personel ve halk girişi için turnikeli kartlı geçiş sistemi tesis edilebilir. Tesisimiz ilgili Telekom Kurumu üzerinden telefon ve internet aboneliği alacak, tesis içinde CAT6 ve fiberoptik kablolar ile bu hatlar dağıtılacaktır. Tüm sistem cihazlarımız mimaride belirtilen server odasında toplanacaktır. Restoran, kafe, çok amaçlı salon ve toplantı odalarında TV sistemi ucu getirilecektir. Toplantı odalarında ve Çok amaçlı Salonda sunum yapmaya yönelik olarak projeksiyon cihazı ve motorlu perde tesis edilecektir. Çok amaçlı Salonda ayrıca mikrofon, başkan-delege sistemi, hoparlör tesisatı, belediye meclis oturumlarının arşivlenmesi için kamera kayıt sistemi, yabancı konuklar için simültane tercüme sistemi kurulabilir.

Binamız çatı bölümündeki teras harici kalan pergule kısımlarına istenmesi halinde  fotovoltaik güneş enerji santrali kurulabilir. Bu alanlara güneş paneli yerleşimi yapıldığı zaman yaklaşık 50kWp kurulu güçte bir santral kurulabilmektedir. Bu santralimiz Lisanssız Yenilenebilir Enerji Yönetmeliği kapsamında abone olunması halinde elektrik faturasında yılda yaklaşık 25.000 TL değerinde bir kazanç sağlayacaktır.