“Türkiye’nin 100+100 Yılı: Ekolojik Notlar” Sempozyumu 16-17 Kasım Tarihlerinde TED Üniversitesi’nde Gerçekleşecek!

Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün düzenlediği “Türkiye’nin 100+100 Yılı: Ekolojik Notlar” sempozyumu, 16-17 Kasım tarihlerinde TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu’nda düzenlenecek.


“Türkiye’nin 100+100 Yılı: Ekolojik Notlar”
Sempozyum


Çerçeve Konuşmalar:
İlhan Tekeli, Esra Akcan, Osman Balaban
Katılım:
Herkese Açık
Tarih: 16-17 Kasım 2023
Yer: TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu, Ziya Gökalp Caddesi, Kolej/Ankara


Etkinlik Tanıtım Metninden:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılı, Türkiye’de fiziki çevrenin dönüşümünün son yüzyılını değerlendirmek ve önümüzdeki 100 yılın nasıl şekillenebileceği üzerine düşünmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu iki perspektifin bir aradılığı kuşkusuz, bir yanda Cumhuriyet’in içine doğduğu modernist gelişme ve aydınlanma söylemine eşlik eden yenilikçi yapılaşma ve planlı kalkınma idealinin toplumsal evrimini, diğer yanda ise kentsel ve doğal çevrenin ilişkisi, doğal kaynakların idaresi, tarihi dokunun korunması ve sosyal ve ekonomik eşitsizliğin giderilmesine yönelik ısrarlı gündemi odağına alacaktır. Geçmişin kentsel ve kırsal gelişim programının yapılı ve doğal çevreyi nasıl biçimlendirdiğinin değerlendirmesinin, direngen, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir gelecek tasavvuru için yenilenmiş bir önem ve işlev kazanacağı, bu fırsat ile öngörülebilir.

Başka bir açıdan bu tür fırsatlar, böylesi, yapılı çevre-doğal çevre ya da kentsel
gelişim-koruma gibi karşıtlıkların ötesinde; kent, mimarlık ve toplumsal üretimin tarihini, doğal çevrenin tarihi ve geleceğiyle birlikte düşünmek için bir ortam yaratır. 21. yüzyılın ivedi eylem gerektiren krizlerinin oluşturduğu gündemin, yüz yıllık bilançoya bakışımızda işlevsel bir eleştirelliği davet edeceği öngörülebilir. Diğer yandan, Bookchin’in tanımladığı şekliyle insanın doğanın “bilgililiği” [knowingness], “zekâya, akla ve kendi üzerinden düşünme yeteneğine doğru evriminin cisimleşmesi olduğu” önermesini de anımsayarak, geçmiş görgü, bilgi ve deneyimin, tüm hata ve erdemleriyle birlikte daha iyi bir geleceğe dair evrilmekte olan bir süreklilik içinde araştırılmasının imkânı belirgin olacaktır.

“Türkiye’nin 100+100 Yılı: Ekolojik Notlar” teması, araştırmacıları, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekolojik zorluklar ve fırsatlar çerçevesinde, geçmiş deneyime dair araştırma ve içgörülerle gelecek kurgusuna katkıda bulunmaya davet ediyor. Cumhuriyet Ankara’sını ve Türkiye’sini farklı ölçek ve bağlamlardan tartışmak, gelecek yüzyıla dair bir öngörü oluşturmak hedefleniyor. Bu yaklaşım şüphesiz, sanat, tasarım, mimarlık ve planlamanın yanı sıra mühendislik, çevre çalışmaları ve sosyoloji gibi pek çok alandan araştırmacının disiplinler arası iş birliğini gerektirecektir.

Editör Ekibi | Neşe Gurallar, Bilge İmamoğlu, Melis Acar
Organizasyon Komitesi | Belkıs Sena Top, Çağrım Koçer, Deniz Yeni, Melis Acar

Halka açık ve geniş katılım hedefiyle Türkçe düzenlenecek etkinlik hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.