[Proje]: Antrepo 5 MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

Proje Adı: ANTREPO 5 MSGSÜ İSTANBUL RESİM VE HEYKEL MÜZESİ
İSTANBUL, 2021
Mimari / İç Mimari: EAA – EMRE AROLAT ARCHITECTURE
Peyzaj Mimarisi: EAA – EMRE AROLAT ARCHITECTURE & DS MİMARLIK
İşveren: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (MSGSÜ)
Fotoğrafçı: THOMAS MAYER, CEMAL EMDEN, ENGİN GERÇEK

Antrepo 5 MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi projesinin iç mimari konsepti ve projelendirilmesi EAA – Emre Arolat Architecture tarafından yürütüldü. 2021 yılında tamamlanan müze projesini Emre Arolat şöyle anlatıyor:

“Karaköy liman bölgesinde bulunan 5 numaralı antrepo, 2009 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi‘ne dönüştürülmesi amacıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne tahsis edildi. Böylelikle bir yandan kent merkezinde ve önemli bir bölgede yer almasına karşın neredeyse hiçbir sosyal geçirgenliği olmayan bir alanın kamu yararına kullanılabilmesinin, öte yandan aralarında geç Osmanlı’dan günümüze, modern Türk resminin önemli parçalarının da olduğu binlerce değerli esere ev sahipliği yapacak özgün ve nitelikli bir müze yapısının önü açılmış oldu.

EAA’da tasarım sürecinin ilk aşamasında yapılan zihinsel temrinlerde bölgenin tarih içindeki fiziksel ve sosyolojik özellikleri irdelendi. Bu çerçevede, endüstri ve liman bölgesi olarak yüzyıllar boyunca kentin diğer bölümlerinden ayrışan kimliği üzerinden, 50’li yılların son bölümünden beri bölgede bulunan antrepo ve ofis kitlelerinin görsel bellek bağlamında oluşturduğu özgül yerin altı çizildi. Ölçek ve yapısal unsurlar anlamında hayli belirgin özellikler taşıyan bu strüktürlerin korunmasının önemi ortaya kondu. Özellikle antrepo yapılarının en kayda değer yapısal özelliği olarak dikkat çeken betonarme ızgaranın tekrar ve düzene dayalı yüzey geometrisinin sürdürülmesi tasarımın ana hedeflerinden biri olarak ortaya çıktı. Mevcut betonarme taşıyıcı sistemin büyük ölçüde korunması, buna karşın duvarlar ve döşemelerin kaldırılmasıyla, içine yeni müzenin galerilerinin yerleşebileceği üç boyutlu bir ızgara yapının elde edilmesi planlandı.

Müzeolojik yaklaşım anlamında, eserlerin farklı dönemlerde değişken küratöryal yaklaşımlar doğrultusunda kategorize edilmesi, mekanların özelliklerine göre değerlendirilerek gruplar halinde getirilmesi ve galerilere dağıtılması öngörüldü. Bu rotanın farklı senaryolara göre değişken izlekler oluşturabilmesi hedeflendi.

Yapıyı saran ve dış etkilerden koruyan şeffaf yüzey, bildik doğrama-cam ilişkileri üzerinden geliştirilen konvansiyonel bir çözüm yerine bu yapının endüstriyel geçmişine de atıf yapan özgün bir sistemle ele alındı. Bazen birbirlerine geçiş olanağı veren kimi kere de tekil bölümler olarak düzenlenen galeriler, yeni yollar ve köprülerle ilişkilendirildi. Böylelikle galeriler arasında sürpriz perspektifler sunan ara mekanların oluşması ve izleyicinin bir yandan eserlerle steril bir ortamda olabildiğince katıksız bir ilişki kurulabilmesi, diğer yandan da galeriler arasında kentle ilişki kurabilecekleri bir ortamın devreye girmesi sağlandı.

Meclis-i Mebusan Caddesi yönünde antrepo yapısına bitişik olarak inşa edilmiş olan ve ciddi taşıyıcı zafiyetleri olan dar-uzun planlı ofis yapısının da özellikle özgün cepheleri bağlamında öne çıkan benzer bir bellek duygusuyla yeniden inşa edilmesi planlandı. Bu bölümde oluşturulan üç boyutlu boşluğun, giriş ve dağılım mekanıyla birlikte atölyeler ve kamusal kullanıma açık işlevlerle zenginleşmesi sağlandı. Zemin katın olabildiğince geçirgen bir kullanım stratejisiyle ele alınması bu yapının çevredeki diğer yapılarla ve açık alanlarla kuracağı ilişkiyi güçlendirdi.

Tüm bu yapısal özellikleri ile MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin kentin kültürel peyzajı içinde yeni, özgün ve taze bir merkez oluşturması bekleniyor.”

Proje İş Birlikleri

İç Mimari Konsept ve Proje: EAA – Emre Arolat Architecture
Peyzaj Tasarımı: EAA – Emre Arolat Architecture, DS Mimarlık
Zemin İyileştirme: Geocon
Alt Yapı Projeleri Danışmanı: Proses Mühendislik
Statik Projesi: Tezkon Mühendislik
Statik Proje Danışmanı: Prof. Dr. Nejdet Torunbalcı
Mekanik Projesi: Dinamik Project Mühendislik
Elektrik Proje: Hb Teknik Mühendislik
Cephe Sistemleri Proje Danışmanı: Axis Cephe Sistemleri
Aydınlatma Tasarımı: SLD – Studio Light Design, Philips
Akustik Danışmanı: Sey Danışmanlık
Yangın Danışmanı: Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç
Güvenlik Sistem Danışmanı: ICTS Global Security
Engelsiz Erişim Danışmanı: Tayneks
Yönlendirme Tasarımı: BADS – Başak Atalay Design Studio
Düşey Sirkülasyon Danışmanı: OTIS


Sirkülasyon

  • Otis [Asansör]

Bitirme İşleri

  • KEIM  [Yüzey Koruyucu ve Boya]
  • Jotun [Boya]
  • Häfele [Kapı Donanımları]

Islak Hacim

  • VitrA Artema [Batarya]