(Kastamonu Entegre)’nin “SNUG Projesi”ne AB’den İnovasyon Desteği!

Kastamonu Entegre’nin AB’nin Yeşil Mutabakat kapsamında 2050’de karbon nötr olma hedeflerine katkıda bulunmayı amaçladığı “SNUG Projesi”, Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı’ndan 200 bin avro hibe almaya hak kazandı.

Biyobazlı reçinelerle yıllık bitki atıkları ve odunu kullanarak inovatif izolasyon panelleri üretecek olan Kastamonu Entegre “SNUG Projesi” ile karbon nötr binaların tasarımına ve inşasına yardımcı olmayı hedefliyor. Daha önce mobilya endüstrisinde döngüsel iş modellerinin test edildiği, akıllı enerji yönetim araçlarının tasarlandığı, fosil bazlı malzemelerin yerine biyobazlı alternatiflerin geliştirildiği çözümlerle AB projelerinde yer alan Kastamonu Entegre, “SNUG” ile bu sayıyı 8’e yükseltmiş oldu. Projede Avrupa’nın 11 farklı ülkesinden 17 ortakla birlikte dünyanın geleceği için sürdürülebilir çözümler üretilecek.

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı “Horizon Europe” (Ufuk Avrupa) tarafından fonlanan “SNUG Projesi” kapsamında Kastamonu Entegre, yapı malzemelerinde kullanılmak üzere biyobazlı izolasyon panelleri üretecek. Tamamıyla doğal kaynaklardan elde edilecek bu panellerle binalarda enerji tasarrufu sağlanması ve inşa süreçlerinde çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor.

“2050 Net Sıfır” hedefi doğrultusunda önemli bir adım olan biyobazlı izolasyon panelleri, karbon nötr binaların tasarımı ve inşasında kullanılacak. “Sıfır Karbon Bina” (Zero Emission Building – ZEB) tasarımı için inovatif bir çözüm sunan izolasyon panelleri, üç farklı iklim bölgesinde gerçek binalara uygulanarak performansı ölçülecek.

Sürdürülebilirlik işimizin merkezinde.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının uluslarüstü otoriteler tarafından takdir edilmesinin çok kıymetli olduğunun altını çizen Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, konuyla ilgili şu görüşleri paylaştı:

“Biz, tüm iş süreçlerini çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri gözeterek gerçekleştiren, sürdürülebilirliği kurumsal değerlerinin merkezine koyan bir şirketiz. Bu bilinçle, bugüne kadar sürdürülebilirlik alanında çok önemli adımlar attık; iş modelimizi gezegenimize, toplumumuza ve insanlığa olan sorumluluğumuzu düşünerek yeniden tasarladık. SNUG Projesi’yle de fosil yakıtlara dayalı malzemeler yerine, doğal kaynaklardan elde edilen biyobazlı panellerin kullanımını teşvik etmeyi, böylece bina yapımındaki çevresel etkileri azaltmayı ve yapılarda enerji tasarrufunu artırmayı amaçlıyoruz. Yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları ve attığımız öncü adımlarla ahşap bazlı panel sektörünü dönüştürmeye, çevre dostu üretim konusunda farkındalık yaratmaya gayret gösteriyoruz. ‘Doğadan hayata köprü’ vizyonuyla sürdürülebilirlik ve inovasyon kavramlarına odaklanan projelerde yer almaya devam edeceğiz.”