[Kitap]: “Konut ve Yaşam Çevreleri”

Editörlüğünü Ö. Burcu Özdemir Sarı’nın üstlendiği, “Konut ve Yaşam Çevreleri: Çok Boyutlu Bir Sorun Alanı” isimli kitap,  İdealKent Yayınları’ndan çıktı.


“Konut ve Yaşam Çevreleri”
Kitap

Editör: Ö. Burcu Özdemir Sarı
Yayınevi: İdealKent Yayınları
Yayın Tarihi: 2023
Sayfa Sayısı: 470
Boyut: 19 x 27 cm


Kitap Tanıtım Metninden:

“Türkiye’de inşaata dayalı ekonomik büyüme modeli, büyük ölçekli altyapı ve konut projeleri, konut üretim seferberliği, sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm hamlelerinin yanında ortaya çıkan konut ve yaşam çevreleri krizini nasıl yorumlayabiliriz? Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Ö. Burcu Özdemir Sarı’nın editörlüğünü üstlendiği Konut ve Yaşam Çevreleri: Çok Boyutlu Bir Sorun Alanı; sosyal politikalara, konuta, kente, yaşam çevrelerine ve alternatif yaşam kurgularına ulusal ve küresel ölçekte odaklanıyor. 21. yüzyılda konut sorununun; yeterli, yaşanabilir, insana yakışır ve karşılanabilir konuta erişim krizine dönüştüğü iddiasını taşıyan bu çalışma, konut ve yaşam çevrelerine ilişkin konuları irdelemektedir. Bu çalışma, özellikle 2000’li yıllarda; iklim değişikliği, ekonomik krizler ve Covid-19 gibi küresel ölçekte etkileri olan olayların konut ve yaşam alanlarımızı nasıl etkilediğiyle ilgilenmektedir. Konuta erişim krizinin her geçen gün arttığı günümüzde, dünya çapında bu krizden etkilenen toplum kesimlerinin genişlediği bilinmektedir. Elinizdeki çalışma, odağını Türkiye’ye çevirdiğinde; son yirmi yıllık süreçte, küresel boyuttaki konut krizinin ulusal ölçekteki yansımalarının yanı sıra konut ve yaşam çevrelerinde ülkemize özgü çok sayıda konu ve sorun alanı geliştiğini ortaya koymaktadır. İdealKent Yayınları Konut Kitap Dizisi kapsamında basılan, Konut ve Yaşam Çevreleri: Çok Boyutlu Bir Sorun Alanı; mimarlık, şehir planlama, kentsel politika, sosyoloji gibi alanlardan beslenen çok disiplinli bir çalışmadır. Sosyal konut politikalarından afetlere dirençli konut politikalarına, enerji verimlilik yaklaşımlarından yakıt yoksulluğuna, Covid-19 salgınından toplumsal cinsiyete, toplu konut alanlarında mekân kalitesinden sürdürülebilirlik kavramına birçok konuda yol açıcı olan bu çalışma, okurları konut krizi hakkında soru sormaya ve ortak çözümler aramaya davet ediyor.”