Ateş Alpar’ın Yeni Sergisi “Dipten ve Derinden” (Bilsart)’ta Açılıyor

Ateş Alpar, Dipten ve Derinden serisinden, 2016- 2023.

Ateş Alpar’ın “Dipten ve Derinden” adlı kişisel sergisi, 18 Ekim – 28 Ekim 2023 tarihleri arasında Bilsart’ta ziyarete açılıyor.


“Dipten ve Derinden”
Sergi

Sanatçı: Ateş Alpar
Açılış: 18 Ekim 2023 | Saat: 16.00
Tarih:
18 Ekim – 28 Ekim 2023
Yer: Bilsart, Beyoğlu / İstanbul


Işıltı, eğlence ve arzunun sanatçının kişisel deneyimleriyle kesiştiği bir noktadan hareket eden “Dipten ve Derinden” sergisi, Ateş Alpar’ın 10 yıla yakın bir süredir kayıt altına aldığı “Queer Gece Hayatı” serisinin bir bölümünü izleyicilere sunuyor. Kapsamlı bir arşivin içinden seçilen fotoğraflar ve videolardan oluşan sergi, ısrarla akan bir var olma ve temsil mücadelesine işaret ederken güncel sanat mecralarını kullanıyor.

Ateş Alpar, Dipten ve Derinden serisinden, 2016-2023.

Ateş Alpar, “Dipten ve Derinden” sergisini şu sözlerle açıklıyor:

“Queer Gece Hayatı, pervasızca ayrımcılığa ve tahakküme maruz kalan bir topluluğun sistem-karşıtı mücadelesinin bir parçasıdır. Geceyi ışıldatır, renklendirir; kimi zamansa onu yeğinleştiren yaratıcı bir dinamo olarak çalışır. Bu dinamo, salt tüketime ve eğlenceye koşullanmış günümüz kültürünün ötesine geçen bir aralığı mesken tutar. Türlü karşılaşmaların, yatay yakınlıkların, çapraz desenlerin, dayanışmacı ilişkilerin ve toplumsal mücadelelerin zeminini yakaladığı sağaltıcı bir mayalanma anıdır Queer Gece Hayatı.

Ateş Alpar, Dipten ve Derinden serisinden, 2016-2023.

Dipten ve Derinden, her zaman var olan toplulukların kuşaktan kuşağa aktardığı fısıltıların şiirsel imgeleridir. Fısıltılar yükselirken sınırları baştan çizilmiş kurgu bedenlerin varlığına karşı güçlü bir reddiye açığa çıkar. Kabul gören normlar ve inkâr karşısında temsilin mümkünlüğü sorunsallaştırılır. Bu fotoğraf ve video serisi, dipten ve derinden gelen mırıltılara kulak kabartır. Mırıltıların sese dönüştüğü, rutinin sekteye uğratıldığı, örtük ve açık hazzın bir arada deneyimlendiği queer gece hayatı aynı zamanda çoğalmanın olanaklarını araştırır.”