Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün Düzenlediği “Uluslararası Yaz Okulu” İzmir’de Gerçekleşti!

Erasmus+ Yükseköğretim Hareketliliği Karma Yoğun Programlar (Erasmus+ Higher Education Mobility Blended Intensive Programmes) kapsamında 14 Haziran-18 Temmuz 2023 tarihleri arasında İzmir’in Selçuk ilçesinde, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü koordinatörlüğünde Uluslararası Yaz Okulu düzenlendi. 

Yunanistan’dan West Attica ve İspanya’dan Andalusian School of Design and Art‘tan (ESADA) gelen iç mimarlık öğrencilerinin katılımıyla “Geçiciliği Şekillendirmek, Yokluğu Maddeleştirmek” temasıyla gerçekleştirilen Yaz Okulu, RITM Tasarım ve Araştırma Grubu etkinliği olarak Ebru Karabağ ve Sergio Taddonio tarafından koordine edildi; Özüm Karadağ, Müge Sever, Bengi Şentürk ve Gamze Eneş tarafından asiste edildi.

İki bölümden oluşan program, terk edilmiş ve kısmen bozulmuş Kültür Mirası yapılara yapılan geçici müdahalelere odaklandı, müdahale kavramı hem teorik, hem de pratik düzeyde ele alındı. Hazırlık olarak kurgulanan ve çevrim içi seminerler ile grup çalışmalarından oluşan ilk aşamada, kültür mirası yapıların korunmasına ilişkin ilke ve metotlardan oluşan teorik bir çerçeve çizildi, katılımcılara miras alanlarının korunmasında geçici müdahale tasarımlarının katkısına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Programın ikinci aşamasında öğrenciler 12-18 Temmuz tarihlerinde bir araya
geldiler. Proje alanı olarak seçilen 1360’lı yıllara tarihlenen Selçuk İsa Bey Hamamı’nda yapılan incelemelerin ardından Stoa Şirince’de yoğun bir tasarım atölyesi yapıldı. Yaparak, yaşayarak öğrenme modelinin benimsendiği stüdyo çalışmalarında öğrenciler edindikleri teorik bilgileri ve araştırmaları, proje konusu olarak seçilen hamam yapısında uyguladılar.

Katılımcıların geliştirdiği geçici müdahale önerileri iç mimar, mimar, arkeolog vb. alanlardan oluşan uzmanların katılım gösterdiği final jürisinde sunuldu. Program, kültür mirası koruma süreçlerine ilgi duyan iç mimarlık öğrencilerine sürdürülebilir koruma kavramı hakkında farkındalıklarını geliştirme, uzman yürütücülerin bulunduğu uluslararası bir ortamda yeniden işlevlendirmenin gerekçeleri, ilke ve metotları üzerine tartışma gibi çeşitli kazanımlar sağladı.

Ayrıntılı bilgi: inar.yasar.edu.tr/