“Yapı Tasarım Yarışması 2023” için Başvurular 21 Kasım’a Kadar Devam Edecek!

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS), çimentonun estetik ve yenilikçi kullanım alanlarını görünür kılmak amacıyla düzenlediği Yapı Tasarım Yarışması 2023 için kayıtlar devam ediyor. Bu yıl “Kamusal Alanda Bir Arada” teması altında gerçekleşen yarışmaya başvurular 21 Kasım’a kadar devam ediyor.


“Yapı Tasarım Yarışması 2023”
Kamusal Alanda Bir Arada

Jüri: Ahmet Topbaş, Aktan Acar, Dürrin Süer, Hüseyin Kahvecioğlu, Pınar Gökbayrak
Duyuru ve Kayıtların Açılması: 1 Ağustos 2023 Salı
Soru Sormak için Son Gün: 19 Eylül 2023 Salı
Cevapların İnternet Sitesinde Yayınlanması: 3 Ekim 2023 Salı
Teslim Sisteminin Açılması: 3 Ekim 2023 Salı
Son Teslim Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı | Saat: 19.00
Kazananların Duyurulması: 26 Aralık 2023 Salı


Yapı Tasarım Yarışması, malzemenin sınırlarını genişletmeyi, “alternatif” hallerini ve kamusal alanda yaratacağı etkiyi keşfetmeyi ve yeni üretim/uygulama biçimleri üzerine düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Günümüzde verimli kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve döngüsel tasarımın özellikle inşaat sektörünün dönüşümünde büyük önem taşıdığı ve bu konuda acilen harekete geçilmesi gerektiği vurgulanarak yarışmacılardan %20 geri dönüştürülmüş, %80 yeni malzeme kullanılması bekleniyor.

Yarışmacılardan, yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla tasarımlarını, seçtikleri kamusal bir yer için geliştirmelerini, yere ait bilgiyi bulur ve geliştirirken beton/betonarme malzeme teknolojisine de yenilikçi bakışlar, kamusal fayda sağlayacak alanlar önermeleri bekleniyor. Tasarımlarını mevcut yapıya ek olarak düşünebilecekleri gibi, mevcut “yer”e yeni bir yapı/kurgu da önerebilirler. Teslim edecekleri paftalarda, yer ve çevresine ait analizlerini sunmalı; yerin proje öncesi ve sonrasına ait hallerini aynı açıdan aktarmalı; malzemenin kullanımına dair önerdikleri çözümleri açıklamalılar.

Fikrin geliştirilmesi bağlamında üretilen çözümün birden çok noktaya uygulama yapılarak uyarlanabilirliğin tartışılması; ortaya çıkan mekânların açık-kapalı alan kullanımlarının ilişkisi, kriz anlarında dönüşebilme ve gelecekte yeni kullanımlara adapte edilebilme gibi yönlerden ele alınması; malzemenin rolü, kullanılma hali, hazırlanma ve uygulanma prosedürleri ve bu süreçlerdeki teknolojik ve tektonik performans beklentilerinin açıklanması da değerlendirme için önem taşıyor. Malzemenin üretim yöntemleri, çevre dostu kullanımların ele alınması, önerilecek tasarımların yaşam döngüsünün, ihtiyaca göre dönüşebilme potansiyellerinin düşünülmesi gibi başlıklar da diğer önemli tasarım değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor.

Jüri Üyeleri 

Ahmet Topbaş | İnş. Y. Müh., P.E., ATTEC Yapısal Tasarım Kurucu ve Yöneticisi
Aktan Acar | Doç. Dr. Öğretim Üyesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,
Mimarlık Bölümü
Dürrin Süer | Dr. Mimar, M artı D Mimarlık
Hüseyin Kahvecioğlu | Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Pınar Gökbayrak | Y. Mimar, PAB Mimarlık

Raportörler 

Aslı Erdem | Y. Mimar, Editör, Binat Mimarlık Medya Grubu
Neslihan İmamoğlu |
Y. Mimar, Editör, Binat Mimarlık Medya Grubu

Profesyonel Kategorisi Ödülleri
  • 1’lik Ödülü | 200.000 TL
  • 2.’lik Ödülü | 120.000 TL
  • 3.’lük Ödülü | 80.000 TL
  • Eş Değer  Mansiyon Ödülü (4 Adet) | 40.000 TL

Öğrenci Kategorisi Ödülleri

  • 1’lik Ödülü | 100.000 TL
  • 2.’lik Ödülü | 60.000 TL
  • 3.’lük Ödülü | 40.000 TL
  • Eş Değer  Mansiyon Ödülü (4 Adet) | 20.000 TL

Her iki kategoride ilk 3 sırada yer alan ekiplerin temsilcileri ile bir yurt dışı mimari gezi de planlanacak. Organizasyonunu ve raportörlüğünü Binat Mimarlık Medya Grubu‘nun üstlendiği Yapı Tasarım Yarışması ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.yapitasarimyarismasi.com/ adresinden ulaşılabilirsiniz. 


Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Üyelerinin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. ÇEİS, bugün 32 kuruluşa bağlı 64 tesisi yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda platformda temsil etmektedir. | www.ceis.org.tr