“İstanbul Araştırmaları Misafir Araştırmacı Programı” için Son Başvuru Tarihi 1 Ekim!

Bu sene 15 Ekim 2023 – 15 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Araştırmaları Misafir Araştırmacı Programı için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Ekim 2023.


“İstanbul Araştırmaları Misafir Araştırmacı Programı”

Danışma Kurulu: Bülent Bilmez, Evren Balta, Fatma Ünsal,  Hatice Kurtuluş, İlhan Tekeli, Mehmet Öznur Alkan, Murat Şeker, Nurhan Yentürk, Şevket Pamuk, Şükrü Aslan, Tarık Şengül, Uğur Tanyeli, Zeynep Şirin Enlil, Alev Erkmen, Mustafa Çağhan Keskin, Erdem Yörük, Özlem Çaykent, Kurtul Erkmen
Başvuru: Çevrim İçi
Son Başvuru Tarihi:
1 Ekim 2023 Pazar | Saat: 23.59
Program Başlangıç Tarihi ve Süresi: 15 Ekim 2023 – 15 Şubat 2024


Odağında “Planlamayı İstanbul’da Yeniden Düşünmek” teması olacak şekilde hazırlanan İstanbul Araştırmaları Misafir Araştırmacı Programı, kent ve şehircilik alanında çalışan araştırmacıların mevcut veya yürütmekte oldukları İstanbul Araştırmaları konulu çalışmalarını yayına dönüştürmelerine katkı sunmak için tasarlanmış bir araştırmacı destek programıdır.

Misafir Araştırmacı Programı, aynı zamanda mentörlük görevi üstlenecek olan alan editörleri ile birlikte misafir araştırmacılara, son 3 yıl içerisinde tamamlanmış yüksek lisans/doktora tezlerini veya bitme aşamasında kitap çalışmalarını yayına hazırlama olanağı sunarken ayrıca zengin kaynak erişimi ve canlı bir akademik-entelektüel ortam sağlamayı amaçlıyor. Program, seminer ve konferans gibi etkinlikler vasıtasıyla bilimsel bilgi alışverişini desteklemeyi hedefliyor.

Programa; yüksek lisans ve doktora öğrencileri, doktora sonrası çalışma yürüten araştırmacılar, akademisyenler ile medya ve STK gibi farklı alanlardan uzmanlar ve araştırmacılar başvurabilecek. Misafir Araştırmacı Programı’na kabul edilecek 5 katılımcı danışma kurulu üyelerinden oluşturacak olan seçici kurul kararı ile belirlenecek. Kurul, programa katılımcı sayısını revize etme hakkına sahiptir. Program dili Türkçe’dir. Bu program kapsamında araştırmacılara 40.000 TL destek sağlanacak.

Programın Çerçevesi

Misafir Araştırmacı Programı, İstanbul ile ilgili nitelikli bilgi üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının gelişimine katkı sağlayarak, çeşitli uzmanlık alanlarında araştırmacıların çalışmalarını desteklemeyi amaçlar. İstanbul’un tarihi, kültürü, şehircilik ve planlama geçmişi ile şehrin geleceğine dair araştırmaları destekler.

Bu program çerçevesinde, ilgili dönem için İPA İstanbul Kitaplığı’nda tahsis edilecek tam donanımlı ofis, öğle yemeği, şehir içi ulaşım ve diğer olanaklar kullanılarak İstanbul’un dünü, bugünü ve yarını ile planlama kavramı arasındaki ilişkinin kapsamlı ve çok boyutlu bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Koleksiyonuyla İstanbul’un önde gelen araştırma kütüphanelerinden biri olma özelliğine sahip olan İBB Atatürk Kitaplığı (Beyoğlu) kaynaklarına öncelikli erişim olanağı sağlayacak olan Destek Programı, İstanbul kent tarihi, kent sosyolojisi, siyaset bilimi, şehir planlama ve mimarlık başta olmak üzere, farklı bilim alanlarında planlama kavramının ele alınış biçimleri, yöntemleri ve yeni yorumlamalarına yer veren araştırma önerilerine açıktır. Program kapsamında bir araya gelecek olan misafir araştırmacılar arasında kurulacak akademik-entelektüel diyalog sayesinde ve Danışma Kurulu üyelerinin ve İPA çalışanı uzmanların katkılarıyla, İPA kampüsünde İstanbul Araştırmaları konusunda canlı ve verimli bir zemin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Alan editörleri/mentörler eşliğinde program sonunda tamamlanacak olan kitap çalışmaları, 2024 yılı içerisinde İBB tarafından yayınlanacak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Özgeçmiş,
 • Araştırmacı destek programına katılma motivasyonu, çalışma başlığı, çalışmanın çerçevesi ve çalışma takvimini anlatan niyet mektubu (en fazla 1000 kelime),
 • Program kapsamında üzerinde çalışılacak olan tamamlanmış tezler ve/veya bitme aşamasında kitap taslağı dosyası.

Başvuru için tüm belgelerin 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 23:59’a kadar “İstanbul Araştırmaları Misafir Araştırmacı Destek Programı Başvuru” adıyla tek bir e-posta ile PDF formatında 10 MB dosya boyutunu aşmayacak şekilde e-posta eklentisi olarak kutuphane@ipa.istanbul adresine gönderilmesi gerekiyor.

Danışma Kurulu 

 • Prof. Dr. Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Evren Balta (Özyeğin Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fatma Ünsal (MSGSÜ)
 • Prof. Dr. Hatice Kurtuluş (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İlhan Tekeli (ODTÜ)
 • Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Murat Şeker (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nurhan Yentürk (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Şükrü Aslan (MSGSÜ)
 • Prof. Dr. Tarık Şengül (ODTÜ)
 • Prof. Dr. Uğur Tanyeli (İstinye Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zeynep Şirin Enlil (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Alev Erkmen (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Mustafa Çağhan Keskin (İstanbul Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Erdem Yörük (Koç Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Özlem Çaykent (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
 • Kurtul Erkmen (AURA İstanbul)

Ayrıntılı bilgi: kampus.ipa.istanbul/