[Kitap]: “Zaman-Mekân Kavramlar ve Deneyimler”

Elif Yeşim Özgen Kösten, Emre Demirtaş ve Seda Kaplan Çinçin’in editörlüğünde hazırlanan “Zaman-Mekân Kavramlar ve Deneyimler” adlı kitap, Yeni İnsan Yayınevi’nden çıktı.


“Zaman-Mekân Kavramlar ve Deneyimler”
Kitap

Editörler: Elif Yeşim Özgen Kösten, Emre Demirtaş, Seda Kaplan Çinçin
Yazarlar: Burak Altınışık, Kenan Güvenç, Ayşen Ciravoğlu, Ömür Kararmaz, Özlem Akyol, Erdem Ceylan, Murat Çetin, Nevzat Sayın, Elif Yeşim Özgen Kösten, Pınar Keçebaş, Ufuk Doğrusöz, İhsan Bilgin, Seda Kaplan Çinçin, Hüseyin Yanar, Eylem Pala Uluğ, Tayfun Serttaş, Tuna Kiremitçi
Yayınevi: Yeni İnsan Yayınevi
Yayın Tarihi: Ağustos 2023
Sayfa Sayısı: 352
Boyut: 16 x 23,5 cm


Kitap Tanıtım Metninden:

“Bu kitabın ortaya çıkışı yaklaşık on beş yıllık bir stüdyo deneyimini matbulaştırma arzusuna dayanıyor. Kuruluşundan bugüne başta Murat Uluğ ve Elif Yeşim Özgen Kösten olmak üzere çok sayıda ismin katkı koyduğu KOÜ Mimari Tasarıma Giriş Stüdyosu; mimarlığa ilişkin temel ve güncel kavramların masaya yatırılarak tasarım yoluyla yeniden üretildiği bir deney ortamı sunuyor. Elinizdeki kitap da yıllara yayılmış söz konusu deney[im]lerin başka deneyimlerle temas ederek tartışmaya açılmasını hedefliyor.

Tasarım stüdyosunun genlerinde olan karşılaşma ortamını kendinde yeniden inşa etmeyi hedefleyen kitabın içeriğini ise stüdyonun strüktürünü biçimlendiren majör kavramlara verilen yanıtlar oluşturuyor. Kuşkusuz, matbulaşmak dışarıya açılmak anlamına geliyor. Bu doğrultuda stüdyoya zaman içerisinde katkı koymuş isimlerden –içeriden- metinlerle, stüdyoya doğrudan teması olmayan isimlerden –dışarıdan- metinler birleşiyor. Böylece kitap, stüdyo ortamına benzer şekilde bünyesinde itirazı, eleştiriyi ve çelişkiyi barındıran çok sesli bir metinler topluluğuna dönüşüyor.”


Elif Yeşim Özgen Kösten
Elif Yeşim Özgen Kösten 1969 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde; lisans ve yüksek lisans eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Kent kimliği, kent tarihi ve kentsel mekânın değişimi ve dönüşümü üzerine çalışma yapan Kösten, yüksek lisans tezi kapsamında Eminönü-Galata ticaret akslarını irdeleyen “Ticaret Merkezlerinin Tarihsel Evrimi ve İstanbul Eski Kent Çarşılarından Beyoğlu Aksının İncelenmesi” adlı yüksek lisans çalışmasını tamamladı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmasını tamamladı. Çalışmasında kamusal/yarı kamusal/özel alanların mekânsal dizgesinin çözümlenmesi amacıyla, toplu konut alanlarında sosyal mekân araştırmalarında bulundu. “Afet ve Konut”, “Kentsel Tasarım ve Çevre Koruma” konularında da araştırmaları bulunan Kösten, 2009 yılında başlattığı ‘Kocaeli Değirmendere İlçesinde Deprem Faktörüne Bağlı Olarak Konut Profili Analizi’ isimli bilimsel araştırma projesini gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak mimari tasarım, planlama ve tasarımda kuram, eleştiri ve mimarlık ve çevre psikolojisi konularında çalışmaktadır. 2003 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak ders vermekte ve görevini Doç. Dr. olarak gerçekleştirmektedir.

Emre Demirtaş
Mimar, akademisyen. Kocaeli Üniversitesinde mimarlık eğitimini 2008 yılında bitirdi. 2013 yılında KOÜ Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından ‘Mimarlık Eğitiminin Mimari Stüdyolara Giriş Dersi Aracılığıyla İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Deneyimi’, 2020 yılında ise KOÜ Mimarlık Anabilim Dalı Doktora programından “Mekanın [Biyo]politikası: Yaşamın Teşebbüsleştirilmesinde Mekanın Rolü” başlıklı tezleriyle mezun oldu. SAÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Zaman-mekan odağında biyopolitika, postkolonyal ve insansonrası gibi kuramsal çalışmalar ve stüdyolar yürütmekte olup mimari tasarım yarışmalarında çeşitli derecelerde ödülleri bulunmaktadır.

Seda Kaplan Çinçin
Seda Kaplan Çinçin 1989’da Bolu’da doğdu. Bolu Fen Lisesi’nden mezun olarak, ODTÜ Mimarlık Bölümü’ne girdi ve 2012 yılında mimarlık eğitimini tamamladı. Ardından çeşitli mimarlık ofislerinde çalışmalar sürdürürken, MSGSÜ, FBE, Bina Bilgisi Programı’nda yüksek lisansa başladı. 2015 yılında “Erken 21. Yüzyılda Üretilen Büyük Ölçekli Konut Projelerinin Tanıtımında, Kentsel Konum Manipülasyonu, İstanbul Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Ardından aynı üniversitede Mimari Tasarım Sorunları Programı’nda doktora eğitimine başladı. Başlıca araştırma alanları arasında konut üretimi/sunumu olan yazar doktora tezinde devletin konut üretimi ve tasarımındaki rolünü, devlet aktörü Emlak Kredi Bankası’nın projeleri üzerinden ele aldığı çalışmasını halen sürdürmektedir. 2014 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2020 yılından beri ise İpek’in annesidir.