“Marmara Urban Forum” 4-7 Ekim’de İstanbul’da Düzenlenecek!

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlediği Marmara Urban Forum’un (Marmara Uluslararası Kent Forumu – MARUF) üçüncüsü, 4 – 7 Ekim 2023’te İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.


“Marmara Urban Forum”
Etkinlik

Tarih: 4 – 7 Ekim 2023
Yer: İstanbul Kongre Merkezi


İlki 2019’da İstanbul’da düzenlenen MARUF19, 25 ülkeden 250 konuşmacı ve 5000’den fazla katılımcıya ev sahipliği yapmıştı. 2021’de ise çevrim içi olarak gerçekleştirilen MARUF21’de ise “Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et (Re-Think, Co-Act)” başlığıyla 52 ülkeden 500’ün üzerinde konuşmacı ve 8000’den fazla katılımcı bir araya gelmişti. MARUF, UN-Habitat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, ICLEI, Metropolis, CDP, WWF, WRI, UNDP, UITP, NALAS ve İKSV gibi birçok kamu kurumu, uluslararası kuruluş, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu, üniversite ve düşünce kuruluşunun iş birliğinde gerçekleşiyor.

MARUF’un “Çözüm Üreten Kentler” mottosu, sorunların düğüm noktası olan kentleri aynı zamanda çözümler için bir kuluçka merkezi olarak konumlandırmakta ve şehirlerin dönüştürücü gücünün keşfedilmesi ve kutlanması için bir buluşma alanı sunuyor. MARUF’ta, şehirlerin önemli sorunları arasında yer alan yönetişim, çevre yönetimi, konut hakkı, bilişim, göç ve uyum, kamusal mekân, kent ağları, afet ve risk yönetimi, sosyal kapsayıcılık, altyapı, ulaşım ve hareketlilik, yerel kalkınma, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm gibi temalar, disiplinler ve sektörler arası bir yaklaşımla, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na paralel olarak tartışılıyor.

Ana Tema “Dayanıklılık ve Ötesi”
MARUF23
’ün ana teması “Dayanıklılık ve Ötesi / Resilience and Beyond” ile herkes için sürdürülebilir, kaliteli bir yaşamın temel gereklilikleri kentler özelinde sorgulanacak. Kentsel yaşamda karşılaşılan herhangi bir krizin ardından mekanik bir biçimde aynı/eski hâle dönmenin sınırlı, zaman zaman faydasız ve imkânsız yapısından sıyrılarak dayanıklılığın “ötesine”; yaşamın kendisi gibi organik bir biçimde zamanın ve koşulların ruhuna uygun olmayanı söküp atarak yeni koşullara uygun iyi bir yaşam inşa etme imkanına odaklanılacak. Yaşadığımız çoklu krizler çağında, insan, toplum, kent yaşamı ve bunları içine alan ekosistem sayısız parametreden etkilenirken çözüm arayışlarının temel eksenini “dayanıklılık” oluşturuyor. Fakat MARUF dayanıklılık kavramını krizlere direnç göstermenin ve problemlerle sınanmanın ardından eski hâle geri dönmenin ötesinde ele alarak sistemlerin, kuruluşların veya bireylerin sadece hayatta kalma değil, aynı zamanda belirsizlik ve aksaklıklar karşısında gelişme yeteneğini, yeni durumlara ve zamanlara adapte olma yeteneğini de kapsayacak şekilde ele alacak.

“Dünya Büyükşehirler Günü” MARUF23’te Kutlanacak
Metropolis
ve UN-Habitat iş birliğinde düzenlenen 7 Ekim Dünya Büyükşehirler Günü bu yıl MARUF23 kapsamında Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde kutlanacak ve “Kent ve Ötesi: Doğa Metropolleri Nasıl Dönüştürebilir?” başlığıyla düzenlenecek. İklim değişikliği, doğal afetler ve çevresel eşitsizlikler, dünya çapında büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca insanın yaşamı ve geçim kaynağı için ciddi tehditler oluşturuyor. Bu yılın teması olan “Metropollerde Doğanın Gücü”, “bu tehditlere karşı doğayı bir ilham kaynağı olarak kullanabilseydik ne olurdu?” sorusuna odaklanıyor. MARUF23’te de metropollerde doğanın gücüne odaklanacak ve yerel, ulusal ve uluslararası boyutta liderlerin katılımıyla doğa temelli çözümler üzerine çeşitli tartışmalar gerçekleşecek.

Detaylı bilgi için: www.marmaraurbanforum.org