NIT Kentsel Miras Laboratuvarı: Arkeolojik Miras ve Yaşanabilir Kentler” için Son Başvuru 13 Ağustos!

Netherlands Institute in Turkey (NIT), 2023 sonbahar döneminde “Arkeolojik Miras ve Yaşanabilir Kentler” (Archaeological Heritage and Liveable Cities) başlıklı lisansüstü dersini düzenleyecek. Son başvuru tarihi 13 Ağustos 2023.


Arkeolojik Miras ve Yaşanabilir Kentler
NIT Kentsel Miras Laboratuvarı Sonbahar Programı

Başvuru: Çevrim içi Başvuru Formu
Son Başvuru Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar
Sonuçların Açıklanması: 30 Ağustos 2023 Çarşamba
Katılım: Lisansüstü Öğrencileri ve Yeni Mezunlara Açık
Dil: İngilizce
Tarih: 2023 Sonbahar Dönemi
Yer: Ankara, Çevrim içi


NIT Kentsel Miras Laboratuvarı kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hollanda Kültürel Miras Ajansı (RCE), LDE Küresel Miras ve Kalkınma Merkezi iş birliği ve İstanbul’daki Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle düzenlenen sonbahar derslerinin üçüncüsü, kentsel bağlamdaki arkeolojik mirasa odaklanacak. Program Eylül’den Aralık’a kadar her cuma günü çevrim içi ders ve tartışmalar ile 19, 20, 21 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek 3 günlük arazi gezisinden oluşuyor.

Kentsel Miras Laboratuvarı Sonbahar Programı, 2021’de endüstriyel miras, 2022’de ise su mirası konusuna odaklandı; eski endüstriyel komplekslerin ve su kemerleri gibi tarihi tesislerin dönüştürülmesi ve kullanılması bağlamındaki olanaklar ve zorluklar üzerinde duruldu.

Arkeolojik Miras ve Yaşanabilir Kentlerbaşlığıyla gerçekleşecek yeni program ise, 2023 yılında şu konuları keşfe çıkacak:

  • Kentsel arkeolojik miras, bir şehrin ve sakinlerinin hikâyelerini sunmaya nasıl katkıda bulunabilir?
  • Arkeolojik kalıntıların doğası (genellikle yer altında, parçalanmış, sınırlı alanlarda bulunması, günümüz topluluklarından kopuk olması gibi) bağlamı özelindeki zorluklar nelerdir?
  • Koruma, sergileme ve halkın katılımı için en iyi stratejiler nelerdir?
  • Arkeolojik miras, iklim krizinin yaşandığı bir zamanda sürdürülebilir kentsel gelişme için bir güç olabilir mi?

Program, Hollanda ve Türkiye’deki deneyimler, uygulamalar ve tartışmalara odaklanacak. Yönetim çerçeveleri, kentsel planlama, peyzaj tasarımı ve belgeleme, görselleştirme için çeşitli araçlar incelenecek. Ayrıca katılımcılık da önemli bir rol oynayacak.

Katılımcılar, uluslararası ve disiplinler arası bir grup akademisyen ve uzman tarafından yürütülen dersleri ve sunumları takip edecek. Program aynı zamanda “Multi-layered Ankara” (Çok katmanlı Ankara) başlıklı gerçek bir vaka çalışması üzerinde “araştırma yoluyla tasarım” yoluyla kurgulanacak bir ekip çalışması içerecek. Bu pratik çalışma ile katılımcılar edindikleri teorik bilgileri gerçek dünya senaryolarına uyarlama becerisini geliştirecek.

Akademik Koordinatörler

  • Prof. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz | ODTÜ
  • Dr. Aysel Arslan | NIT
  • Dr. Jeroen Bouwmeester  | Hollanda Kültürel Miras Ajansı (RCE)
  • Dr. Fokke Gerritsen | NIT
  • Yiğit Ozar | MA, İstanbul Planlama Ajansı (İPA)
  • Dr. Özgün Özçakır | ODTÜ

Program, Hollanda ve Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü düzeyde eğitim gören veya yeni mezun olan 20 katılımcıya öncelik verecek. Hollanda veya Türkiye kurumlarına bağlı olmayan öğrenciler de kontenjan olması durumunda programa kabul edilebilecek. Eğitim dilinin İngilizce olduğu programın detaylı bilgi kitine buradan ulaşılabilir, sorular için Dr. Aysel Arslan ile iletişime geçilebilir.

Ayrıntılı bilgi için: www.nit-istanbul.org/


Çeviri: Aslı Erdem