Ateş Alpar’ın İlk Kişisel Sergisi “Taş Kabuk Sessiz” (Merdiven Art Space)de!

Ateş Alpar, Taş Kabuk Sessiz , 2021

Ateş Alpar’ın “Taş Kabuk Sessiz” adlı ilk kişisel sergisi, 6 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında, Merdiven Art Space’de ziyarete açılıyor. Ekmel Ertan küratörlüğünde hayata geçen sergi, Hasankeyf’in sular altında kalışını ve bölgedeki eko – yıkıcılığı gözler önüne seriyor.


“Taş Kabuk Sessiz”
Sergi

Sanatçı: Ateş Alpar
Küratör: Ekmel Ertan
Tarih: 6 – 30 Haziran 2023
Yer: Merdiven Art Space, Beyoğlu / İstanbul


Toplumsal ve kültürel yok edilişi içine alan bir güncel eko-sanat örneği olan “Taş Kabuk Sessiz” serisi, Ateş Alpar’ın iç içe girmiş ekonomik ve siyasi tercihlerin uzun bir sürece yayılan doğal ve toplumsal tahribatını belgeleyen çalışmalarını izleyicilerin karşısına çıkarıyor. Ağırlıklı olarak fotoğrafların yer aldığı sergiye iki yerleştirme ve üç video eşlik ediyor.

Ateş Alpar, Taş Kabuk Sessiz, 2023

Ateş Alpar, sergideki çalışmalarına dair şunları söylüyor:

“İnsan merkezli bir ‘uygarlaştırma’ projesi olan Ilısu Barajı, sular altında bıraktığı devasa tarih yanında 80 bin kadar insanı yerinden etti. Bununla birlikte çok önemli bir biyoçeşitliliğe sahip Dicle Vadisi’nin yok olmasını beraberinde getirdi. Dicle’ye yapılan barajın etkisi sadece çevresel değil, sosyo-kültürel olarak da hissedildi. Bu seride kayıt altına alınan görüntüler zaman içindeki dönüşümlerin doğanın ve kültürün örgütlü bir şekilde yok edilişini belgeler. Kadim zamanların izleri silinirken zaman ve mekân, yaşam ve ölüm, iktidar ve karşı duruş birbirine dolanır. Modern zamanlara özgü olan yaşam ve ölümün birbirinden ayrılması bu yıkımla birlikte yeniden iç içe geçer. Aşina olunan yaşam biçimi ters yüz hale gelir. Tahribat, yaşayanlar kadar hayatını kaybedenleri de etkiler. Doğayla bütünleşen ölü bedenler kolonyalist bir zedelenişe (yeniden) maruz kalır. Müşterek yaşamın tarihsel izleri silinirken hegemonik bir kültürel inşa süreci yaşanır. Bu ‘biz’e yabancı olmayan bir hikâyedir, anlatılan bizim hikâyemizdir.”