(TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi)’nden “Dünya Mirası Tarihi Yarımada’yı Korumak IIEtkinliği!

Tarihi Yarımada’daki koruma ve planlama çalışmaları hakkında bilgilenmek ve konunun uzmanlarıyla sorunları değerlendirmek için TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, başlattığı panel-forum dizisinin ikincisini 15 Nisan 2023’te gerçekleştiriyor.


“Dünya Mirası Tarihi Yarımada’yı Korumak II”
Panel-Forum

Tarih: 15 Nisan 2023 Cumartesi | Saat: 13.00 – 18.00
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy Binası


“Dünya Mirası Tarihi Yarımada” için benimsenen koruma ve planlama yaklaşımlarını, geliştirilen projeleri, önceki deneyimleri, güncel sorunları ve geleceğe yönelik önerileri değerlendirmek üzere ortak bir tartışma platformunun oluşturulmasının hedeflendiği Panel-Forum dizisinin ikincisi Tarihi Yarımada’daki Koruma- Planlama Çalışmalarının Kavramsal Çerçevesi’nin yeni sorularla irdelenmesi ile başlayacak. Ardından ilk oturumda Demografik, Ekonomik Ağlar ve Kentsel Katmanlara Yönelik Sorunlar ile Sulukule ve Ayvansaray deneyimleri tartışmaya açılacak.

İkinci oturumda Süleymaniye’nin Korunma Durumu ve Güncel Envanteri Üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışmaları, Planlama Deneyimi ve Sosyal, Ekonomik Doku Analizi süreçlerinin aktarılmasının ardından panel, Dünya Mirası Süleymaniye’nin geleceğine yönelik değerlendirmelerle sonlandırılacak.

Panelin ardından gerçekleştirilecek Forum’da izleyicilerin soru ve görüşleriyle etkin katılım sağlayacağı bir ortamın yaratılması hedefleniyor.


Program

13.00-13.30 | Açılış
Tarihi Yarımada Koruma-Planlama Çalışmalarının Kavramsal Çerçevesi için Yeni Sorular | Prof. Dr. İclal Dinçer

13.30-14.30 | 1.Oturum

Moderatör: Doç. Dr. Zeynep Eres

  • Tarihi Yarımada’nın; Demografik, Ekonomik Ağlar ve Kentsel Katmanlarına Yönelik Sorunlarının Planlama Perspektifinden Tartışılması | Doç. Dr. Oya Akın
  • Sulukule Yenileme Alanı Uygulamalarının Fiziksel Çevrenin Değişimi Bağlamında Değerlendirilmesi | Öğr. Gör. Yeşim Erdal
  • Ayvansaray: Kentsel Dönüşüm Süreci ve Koruma Disiplini Açısından Bir Değerlendirme | Doç. Dr. Mine Esmer

14.30-15.00 | Kahve Arası

15.00-16.00 |  2.Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Asuman Türkün

  • Dünya Mirası Süleymaniye’nin Korunma Durumu ve Güncel Envanteri Üzerinden İBB Çalışmaları | Dr. Esra Kudde
  • Süleymaniye’de Planlama Deneyimi | Dr. Ebru Ülgen Şendil
  • Süleymaniye’nin Sosyal ve Ekonomik Doku Analizi | Aslı Sarıoğlu

16.00-16.30 | Değerlendirme
Dünya Mirası Süleymaniye’nin Geleceği | Prof. Dr. Zeynep Ahunbay

16.30-18.00 | Forum

Moderatör: Doç. Dr. Koray GÜLER

“Tarihi Yarımada’yı Koruyabiliyor Muyuz? Sorunlar-Çözüm Önerileri”


Ayrıntılı bilgi: www.mimarist.org/etkinlik/panel-forum-dunya-mirasi-tarihi-yarimadayi-korumak-ii/