(Elgiz Müzesi)’nin 15. Teras Sergisi: “Karşıtlık”

Elgiz Müzesi’nin “Teras Sergileri” serisinin bu yılki edisyonunun kavramsal çerçevesi “Karşıtlık” olarak belirlendi. Sergiye eserleriyle katılmak isteyen sanatçılar için son başvuru tarihi 24 Mart 2023.


15. Teras Sergisi: “Karşıtlık”

Son Başvuru Tarihi: 24 Mart 2023
Sonuçların İlan Edilmesi: 30 Mart 2023
Başvuru: Çevrim İçi


Bugüne kadar 262 sanatçının 395 yapıtının sergilendiği “Teras Sergiler”i, Cumhuriyetin 100. yılında müzenin 1500 m2’lik açık sergileme alanında sanatçıların yapıtlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sergi bu yıl, 2022 yılında hayatını kaybeden “Teras Sergileri”nin fikir önderi ve Elgiz Müzesi Danışma Kurulu Üyesi Haşim Nur Gürel’e adanıyor. 2023 yılı Haziran ayında açılacak olan serginin danışma kurulunda Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Meliha Sözeri, Ömer Emre Yavuz ve Can Elgiz yer alıyor.

Kavramsal çerçevesi “Karşıtlık” olarak belirlenen 15. Teras Sergisi, şu şekilde açıklanıyor:

“‘Karşıtlık” (polarite) kavramı hem sanat hem de felsefe tarihinde belirgin bir sanatsal özellik olarak karşımıza çıkar. Ancak, sanatın ortaya çıkışında gerekli bir unsur olan ‘Karşıtlık’ Dualite’ den ayrı düşünülmelidir. Çünkü Dualite, genellikle iki aşırı uç arasında ontolojik bir farkı imler.

Hermetik felsefenin temel öğretileri arasında yer alan ‘Karşıtlık’ ilkesine göre ‘Her şey ikilidir’, ‘Her şeyin iki kutbu vardır’, ‘Her şeyin bir karşıt çifti vardır.’ Dolayısı ile ‘Karşıtlık’ ilkesi görünüşte karşıt olan şeylerin çeşitli derecelerde bir ve aynı olduğunu belirtir.

Çin felsefesinde de karşıtlıkların kucaklaşmasının sembolü olan yin ve yang, karşıtlıkların birbirlerini tamamlayıcı, birbirine bağlı ve bağımlı olduğuna işaret etmektedir. Bu sanatsal ve felsefi problem ışığında Amerikalı soyut-dışavurumcu ressam Ad Reinhardt ‘Timeless Art Words, A Guide to the Polarities and Art Critics’ (Zamansız Sanat-Sözcükleri, Sanat Eleştirmenleri ve Karşıtlıklar İçin Kılavuz) adlı yazısında belki de sanat için her dönem için geçerli olabilecek karşıtlıkların bir listesini sunar. Heinrich Wölfflin de Sanat Tarihinin Temel Kavramları adlı kitabında görsel sanatçıların karşı karşıya kaldığı beş karşıt (çizgisel/gölgesel, düzlem/derinlik, kapalı form/açık form, çokluk/birlik, belirlilik/belirsizlik) seçenekten bahseder. Bununla birlikte, sanat tarihindeki farklı üslupların sınıflandırılmasında da karşıt kategorilere doğru bir eğilim olduğu göze çarpmaktadır. Ki bu belki de sanatın doğasında karşıtlığın ne kadar önemli olduğunu vurgular.

Bu bağlamda sanatçıların bu yaz Elgiz Müzesi terasında sergilenecek yapıtları, sanata ve felsefeye yön veren ve düşünme sistematiğimizin yapı taşlarından biri olan karşıtlık kavramına ışık tutacaktır.”

Ayrıntılı bilgi için: elgizmuseum.org/tr