(TMMOB Şehir Plancıları Odası): “Asrın İhmali”

TMMOB Şehir Plancıları Odası 21 Şubat 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaparak doğa olaylarına dirençli kentlerin yapılabileceğine dikkat çekti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası‘nın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Doğa olaylarına dirençli kentler inşa etmek; sakınım önlemlerini esas alan, kamu yararı odaklı bir planlama düşüncesini hayata geçirmekle mümkün!

  • Ülkemizin bir deprem bölgesinde yer aldığını biliyoruz.
  • Ülkemizin her il ve ilçe merkezinin imar planlarının olduğunu ve bu imar planları yapılmadan önce planlanacak alanların yer bilimsel etüt raporlarının hazırlandığını/hazırlanması gerektiğini biliyoruz.
  • Ülkemizde inşaat ruhsatı alınarak yapılan her bir binanın oturduğu alanda inşaat öncesinde zemin ve temel etüdü yapıldığını / yapılması gerektiğini biliyoruz.
  • Tüm bu bildiklerimizin doğa olaylarının afete, felakete dönüşmemesine yetmediğini; başta kentleşme ve kamu politikalarını, uygulamalarını ve sonuçlarını yeniden değerlendirmeden yalnızca riskleri bilmenin önlem almak için yeterli olmadığını da biliyoruz.
  • Belirlenen riskleri yönetmek, riskleri azaltmak, olası etkilerini yönetmek, sakınım önlemlerini ortaya koyan bütüncül bir planlamayla, bilimle, teknikle, kamucu bir yaklaşımla mümkün.
  • Tek tek binaları güvenli hale getirmekle kalmayıp altyapıyı, açık yeşil alanları, ulaşım sistemlerini, sağlık tesislerini vs. güvenli hale getirecek bütüncül bir yaklaşımla mümkün.
  • Biliyoruz; deprem, sel, yangın gibi doğa olaylarında kayıplar yaşamamak, rantı reddedip toplum yararını öncelemekle mümkün.
  • Temel bir insan hakkı olarak güvenli, sağlıklı koşullarda yaşama hakkını elde etmek, toplumsal olarak, güçlü bir şekilde talep etmekle mümkün.”