(Mimarlar Odası İzmir Şubesi)’nden “Afet Sonrası Barınma Yapı Tasarımları” için Açık Çağrı!

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, üyelerini uygulanmış veya tasarım aşamasında olan “Afet Sonrası Barınma Yapı Tasarımları”nı paylaşmaya davet ediyor.

Tasarımlara ait çizimler, görselleştirme çalışmaları, fotoğraflar (uygulanmışsa), açıklama raporu ve künye bilgileri (tasarımcının adı soyadı – sicil numarası – telefon numarası – ek künye bilgileri) ile info@izmirmimarlikmerkezi.com adresi üzerinden paylaşılabilir. İletilen tasarımlar www.izmirmimarlikmerkezi.com adresinde yayınlanacak.