“Poedat Konferansı 2023” Bildiri Özetleri için Son Tarih 8 Ocak 2023!

Düzenlendiği 2015 ve 2018 tarihlerinde binlerce kişiyi bir araya getiren “Poedat Konferansı”, 2023 için bildiri özetlerini bekliyor. Son tarih 8 Ocak 2023 Pazar.


“Poedat Konferansı 2023”

Bilim Kurulu: Adil Sarıbay, Berk Esen, Deniz Gündoğan İbrişim, Nizam Onur Sönmez, Tufan Kıymaz, Zeynep Kadirbeyoğlu, Zeynep Talay Turner
Bildiri Özeti Göndermek için Son Tarih:
8 Ocak 2023 Pazar
Başvuru: Çevrim İçi Başvuru Formu
Katılım: Herkese Açık, Ücretsiz
Konferans Tarihi:
7-9 Nisan 2023
Yer: Postane, Bereketzade, Camekan Sk. No.9, Beyoğlu/İstanbul


Çeşitli alanlarda çalışan ve üreten akademisyenlerden, araştırmacılardan ve öğrencilerden oluşan Poedat, güncel araştırmaların özgür bir ortamda tartışılmasına olanak sağlıyor. Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve araştırmacılar başta olmak üzere dahil olmak isteyen herkes için 7-9 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul Galata’daki Postane’de düzenlenen Poedat Konferansı 2023, sosyal bilimlerin birçok alanından araştırmaların aktarımına olanak tanıyacak. Konferans, tüm konuşmacı ve katılımcılar için ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Konferansın Bilim Kurulu’nu Prof. Dr. Adil Sarıbay (Kadir Has Üniversitesi), Dr. Berk Esen (Sabancı Üniversitesi), Dr. Deniz Gündoğan İbrişim (Sabancı Üniversitesi), Prof. Dr. Mahmut Tekçe (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Nizam Onur Sönmez (İstanbul Teknik Üniversitesi), Dr. Tufan Kıymaz (Bilkent Üniversitesi), Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu (Boğaziçi Üniversitesi) ve Dr. Zeynep Talay Turner (İstanbul Bilgi Üniversitesi) oluşturuyor. 

Bildiri Alanları

 • Analitik felsefede yeni açılımlar
 • Etikte güncel tartışmalar
 • Demokrasinin kapsamı, özgürlüğün katmanları, adaletin anlamı
 • Ekonomide yeni çözümlemeler, davranışsal ekonomi, refah ve yoksulluk ölçümleri, eşitsizliği azaltan sosyal politikalar
 • İyi oluş, sağlamlık, yaralanabilirlik, bedene dayalı ayrımcılıklar, engellilik ve yaşlılık araştırmaları
 • Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsellik
 • Hayvan çalışmaları, türlerarası etkileşimler, vegan yaşam
 • İklim krizi ekseninde Yeşil Yeni Düzen
 • Teknolojik dönüşümler, dijital sorunlar, öğrenen makineler, yapay varlıklar, düşlenen gelecekler
 • Değişen kent, çağrılan taşra, hareket eden yaban
 • Sanat incelemeleri ve iletişim biçimleri
 • Alt kültürler, karşı kültürler, ötekiler, çemberden dışlananlar, sınırları geçenler

Konferans hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilir, sorularınız için bilgi@poedat.org adresine mail atabilirsiniz.


Poedat
Çeşitli alanlarda çalışan ve üreten akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin yönettiği, on yıldır özgür dışavuruma olanak sağlayan, güncelliğini koruyan etkinlikler düzenliyor. Seminerler, konferanslar, kamplar, atölyeler, zirveler ve özel gruplar gibi çeşitli formatlarda gerçekleşen etkinlikler, akademik bir tutumla kurgulanan ve içerik olarak birbirinden farklılaşan çalışmalardan oluşuyor.

Dostluk ağı ile entellektüel arayışlarla farklı arka planlardan gelen kişileri aynı paydada buluşturan Poedat, üyeleri arasında sıkı ve sürdürülebilir bağların kurulmasını hedefler.

Poedat’ın küçük çaplı etkinliklerini bir çekirdek ekip yönetirken yatay örgütlenmeyi derinleştirmek amacıyla kitlesel etkinlikler üyelerin gönüllülük temelinde katkı sunduğu bir hazırlık sürecinden geçer. Poedat’ın geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaşabilecekleri ve kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı zirveler düzenlenir.

Açıklığı temel alan Poedat, deneysel biçimler bulmaya çalışır ve etkinliklerini olabildiğince alternatif mekânlarla, yöntemlerle ve kişilerle gerçekleştirir. Poedat, üyeleriyle içsel ve yaşayan bir bağ kurarken önceden belirlenmiş bir yapısının olmamasıyla ve akış içinde evrilen bir kendiliğindenliğe sahip olmasıyla deneysel deneyim ilkesiyle diğer topluluklardan ayrılıyor.

Güvenli alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.