“140. Yıl Toplantıları: Mimarlık Bölümü’nden Portreler” Dizisinin Dördüncüsü Asım Mutlu’ya Ayrılıyor!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kuruluşunun 140. yılı sebebiyle Mimarlık Bölümü’nün 2022-2023 Öğretim Yılı’nda düzenlediği “140. Yıl Toplantıları: Mimarlık Bölümü’nden Portreler” başlıklı toplantı dizisi, Asım Mutlu’ya ayrılan dördüncüsüyle devam ediyor.  


“140. Yıl Toplantıları: Mimarlık Bölümü’nden Portreler”
Toplantı Dizisi

Konuşmacılar: Huriye İlke Alatlı, Figen Kıvılcım Çorakbaş, Zühre Sözeri Yıldırım
Moderatör: F. Gülşen Gülmez
Tarih:
17 Aralık 2022 Cumartesi | saat: 15.00
Yer:
MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Toplantı Salonu, Beyoğlu/İstanbul


Toplantıda Arş. Gör. H. İlke Alatlı ““Erken Cumhuriyet Dönemi Sağlık Örgütlenmesinde Akademili Bir Mimar: Asım Mutlu”Prof. Dr. Figen Kıvılcım Kocabaş “Yakınlık ve Uzaklık Kavramları Bağlamında Köy Enstitüleri ve Asım Mutlu” ve Prof. Dr. Zühre Sözeri Yıldırım “Bir Tasarı Anlayışının Cumhuriyet’in İlk Eğitmenlerinin Mekanlarına Dönüşümü” konuşmalarıyla Mutlu’nun mimarlık üretimini ele alacaklar. Toplantının moderatörlüğünü MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. F. Gülşen Gülmez üstleniyor.

Toplantı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 15.00’de MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Toplantı Salonu’nda yapılacak.


Huriye İlke Alatlı 
Alatlı, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Programı’nda almıştır. Doktora tez çalışmasını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Koruma ve Restorasyon Programında sürdürmekte olan Alatlı’nın araştırmaları Türkiye’de yakın geçmişin mimari mirasının korunmasına odaklanmaktadır. Kendisi Docomomo Uluslararası üyesi olup ve docomomo_tükiye ulusal sekreteryasında görev almaktadır. 

Figen Kıvılcım Çorakbaş 
Çorakbaş’ın çalışma alanları; alan yönetimi, kentsel mirasın somut ve somut olmayan nitelikleri, bütünleşik korunma, kültürel mirasın yorumu ve sunumu, arkeolojik ve modern miras alanları ve miras alanlarının anlatı-temelli değerlendirilmesidir. Çorakbaş 2013-14 akademik yılında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı’nın alan yönetim planının hazırlanması üzerine bir doktora-sonrası araştırma yürütmüş ve aynı merkezde gerçekleştirilen “Çeperde: İstanbul Kara Surları” başlıklı serginin küratörlüğünü üstlenmiştir. TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli projelerde yürütücülük yapmakta olan Çorakbaş, ICOMOS-Türkiye üyesidir. 

Zühre Sözeri Yıldırım
1993 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olan Sözeri, yüksek lisans ve doktora derecelerini Yıldız Teknik Üniversitesi’nden aldı. 2001 yılından bu yana mimarlık dışı disiplinlerle, Anadolu’yu merkez alan projeler üzerine çalışmaktadır. Sözeri, Osmanlı ve Doğu tasvir/mimari ortamlarında hükümranlığın sergilenişi, gelenekselden güncele görsel iktidar programları, modernleşme sürecinde koruma, mimarlık ve muhalif duruşlar üzerine yazılarını ve araştırmalarını sürdürmektedir.