[Kitap] “Hafıza Mekânları”

Pierre Nora tarafından kaleme alınan, Türkçe’ye çevirisini Mehmet Emin Özcan’ın yaptığı “Hafıza Mekânları” adlı kitabın ikinci baskısı Doğu Batı Yayınları’ndan çıktı.


“Hafıza Mekânları”
Yayın

Yazar: Pierre Nora
Fransızca Özgün Metin: Les Lieux de mémoire
Çeviren: Mehmet Emin Özcan
Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış, Ufuk Coşkun
Kapak Tasarımı: Harun Ak
Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları – 374; Tarih Dizisi – 52
Basım Bilgileri: 2. Basım: Kasım 2022 (1. Basım: Dost Kitabevi Yayınları, Şubat 2006)
Sayfa Sayısı: 334
Boyut: 13,5 x 21
Kapak Resmi: Paris Bulvarları ve Sokakları, 1846


Kitap tanıtım metninde “Hafıza Mekânları” şu şekilde açıklanıyor:

“Bir ulusun hafızası hangi ögelerden oluşur? Alışılmış ve tekrar edilegelen yıldönümleri, bayram ve kutlamalar, şenlikler, anma törenleri ve övgü sözleri bir halkın hafızasında hangi büyük boşlukları doldurur? Hafızanın somutlaştığı yapılar, kentin mimarisi, anıt ve müzeler, arşiv ve mezarlıklar, tarihsel anlamı olan ve sonsuzluğu çağrıştıran her türden mekân, hafıza içinde ne tür bir sürekliliğe kavuşur? Bir ülkenin ortak mirası, mitleri, sembolleri ve dili nasıl çözümlenmelidir?

Pierre Nora, Fransa örneğinden hareketle bir ulusun geçmişten günümüze çatışmalarını ve sürekliliğini inceler. ‘Hafıza mekânları’ kavramı aracılığıyla ‘tarih’in geçmişten farklı olarak bugün hangi koşullarda yeniden üretildiğini büyük bir ustalıkla ortaya koyar:

‘Ulus, aynı zamanda hem kendi içindedir hem de dışında: Manevidir ama zaman içindedir, tarihseldir ama coğrafya içindedir, ideolojiktir ama tenseldir, belirsizdir ama sınırları vardır, evrenseldir ama tekillik içindedir, ebedidir ama kronoloji içindedir.’