(Collect Gallery)’de Yeni Sergi:QUELL IS OTHER PEOPLE

Collect Gallery, Zafer Akşit’in “QUELL IS OTHER PEOPLE” adlı sergisini 9 Aralık’tan itibaren Tophane ve Juma binasındaki mekânlarında sanatseverlerle buluşturuyor.


“QUELL IS OTHER PEOPLE”
Sergi

Sanatçı: Zafer Akşit
Tarih:
9 Aralık 2022 – 29 0cak 2023
Yer:
Collect Gallery, Tophane – Juma Binası, Beyoğlu / İstanbul


“QUELL IS OTHER PEOPLE” adlı sergi, Nietzsche’nin “ebedi dönüş” fikrini ortaya atarken cümle arasında kullandığı “Einsamste Einsamkeit” ikilemesinin farklı yoruma açık doğası etrafında şekilleniyor. Einsamkeit kelimesi hem yalnızlık (loneliness) hem de tek başınalık (solitude) olarak çevrilebilir. Bu sözcükler birbiri yerine kullanılabilecek iki kelime olarak görünse de bu iki benzer sözcük arasındaki nüans büyük bir anlam farklılığı yaratır. Bu anlam farklılığı üzerine kurgulanan eserler disiplinlerarası pratikler ile deneysel bir yaklaşım içinde yerleştirme, video ve seyirci etkileşimi ile izleyicinin eserleri interaktif biçimde deneyimleyebileceği ironik bir oyun alanı yaratıyor.

Yapıtlar kendilerini tek başınalığın çekiciliği ve yalnızlığın yıpratıcılığı, birlikteliğin telkini ve bir aradalığın kaçınılmazlığı arasında geçişkenlik içinde konumlandırıyor. Kaybın reddedilişinin olanaksızlığını çaresizce tersine çevirme çabasına, insanın kendisi ile olan ilişkisinin dahi “öteki”den soyutlanmasının imkânsızlığına, eylemlerimizin bazen nafileliği, bazen boşunalığı ve bazen de fark etmediğimiz sonuçlarına dair, teklik, ikilik, çiftlik ve çokluğun birbiri içine girdiği bir oyun alanına davet ediyor.


Zafer Akşit 
Zafer Ali Akşit, 1988 yılında Ankara’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans bölümlerini tamamladıktan sonra, California College of the Arts’da Güzel Sanatlar alanında yüksek lisans yaptı, 2020 yılında doktora çalışmasını tamamladı. 
2010 yılında Hard Pore Corn adında, 2014 yılında CI 90 Minute Shows projesi dahilinde kişisel sergiler açtı. Türkiye, ABD, Almanya, Hollanda ve İtalya’da pek çok grup sergisine katıldı. 2022 yılının başından itibaren Yeditepe Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nde akademisyen olarak görev yapıyor. 

Çalışmalarında çoğunlukla yerleştirme, video gibi disiplinleri kullanan sanatçı, seyirci etkileşiminin yoğun olduğu yapıtlar kurgular. Eserlerinde sosyal ve gündelik konuları oyunbaz ve ironik biçimde tartışmaya açarak izleyiciyi oyun alanına dahil eder ve seyircisini çapraz, kontrast düalitelere yönlendirir.