(Akbank Sanat)’ta “Tasarım Fikir Kulübü” Başlıyor!

Akbank Sanat ve Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi iş birliğiyle tasarım disiplininin Türkiye’deki ve dünyadaki durumunu tartışmaya açan yeni seminer serisi “Tasarım Fikir Kulübü” 30 Kasım 2022 Çarşamba günü başlıyor.


“Tasarım Fikir Kulübü”
Seminer Serisi

Konuşmacılar: Yeşim Demir, Özgen Osman Demirbaş, Özlem Yalım
Moderatör:
Alpay Er
Katılım: Ücretsiz, Kontenjan Sınırlı
Tarih:
30 Kasım 2022 Çarşamba
Yer:
Akbank Sanat, Beyoğlu/İstanbul


Tasarımın, Türkiye’de bağımsız bir disiplin olarak özellikle endüstriyel tasarım, iletişim tasarımı, iç mimarlık ve çevre tasarımı gibi alanlardaki varlığını sürdürme çabası ve sanat, teknoloji, gastronomi gibi diğer alanlarla ilişkisi Tasarım Fikir Kulübü konuşmalarının odak noktasını oluşturuyor. Türkiye’de alanında önde gelen fikir insanlarıyla beraber etkileşimli bir formatta gerçekleşecek paneller içeren yeni seminer serisi ile Türkiye’deki tasarım tartışmalarına yeni bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

Tasarım Fikir Kulübü’nün Prof. Dr. Alpay Er’in moderatörlüğünü üstleneceği ilk etkinliği Yeşim Demir, Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş ve Özlem Yalım’ın katılımıyla 30 Kasım Çarşamba günü Akbank Sanat Beyoğlu’nda gerçekleşecek.

“Tasarım hayatın neresinde?” başlığı ile yapılacak söyleşide izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt verilerek etkileşimli bir tartışma formatı izlenecek.

Etkinlikler ücretsizdir. Katılım 120 kişi ile sınırlı olup etkinlik giriş davetiyeleri etkinlikten 1 saat öncesinden Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.


Program

Tasarım Hayatın Neresinde?
30 Kasım 2022, 18.30
Moderatör: Prof.Dr. Alpay Er
Konuşmacılar: Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş, Özlem Yalım, Yeşim Demir

“Tasarım Fikir Kulübü”nün ilk konuşmasında, Design touch teriminden yola çıkılarak “tasarım kime nasıl dokunur?” sorusu tartışılacak. Tasarıma giriş niteliğindeki bu panelde, tasarımın günlük hayattaki yeri ve önemi irdelenecek.

Tasarım Sanatından Sanatın Tasarımına
28 Aralık 2022, 18.30
Moderatör: Doç. Dr. Ayşe Hazar Köksal
Konuşmacılar: Doç. Dr. Ebru Yetişkin, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu

Tasarım ve sanat, en genel tanımla bakıldığında, birbirinden piyasa ile kurdukları ilişki bakımından ayrılır. Tasarımın piyasa ile doğrudan ilişkili, sanatın ise ondan bağımsız olduğu düşünülür. Günümüzde ise, tasarım ve sanatın sınırları muğlaklaştığı gibi, piyasa ile kurdukları temas biçimleri de değişmiştir. Panel, bu ilişkiler ağını farklı boyutlarıyla tartışmaya açacak.

Tasarımın Sınır(sız)ları
25 Ocak 2023, 18.30
Moderatör: Öğr. Üyesi Dr. Zeynep Ceylanlı
Konuşmacılar: Akın Nalça, Atilla Kuzu, Sıla Karakaya

Bu panelde tasarım alanının sınırlarını belirleyen, tasarım kimlikleri, tasarımda meslek ideolojileri, disiplinler arası tasarım ve disiplinler üstü tasarım gibi kavramlar konuşulacak.

İstanbul Tasarım Başkenti (mi?)
22 Şubat 2023, 18.30
Moderatör: Alpay Er
Konuşmacılar: Deniz Ova, Mert Sezer

“Tasarım” ve “İstanbul” son yıllarda daha da fazla yan yana duymaya başladığımız iki kelime. Şehrin günümüzde tasarım disiplini ile kurduğu ilişkinin tartışılacağı bu panelde “İstanbul tasarım başkenti mi?” sorusuna yanıt aranmaya çalışılacak.

Geleceğin Tasarımı
29 Mart 2023, 18.30
Moderatör: Öğr.Üyesi Dr. Metin Çavuş
Konuşamcılar: Doç. Dr. Asım Evren Yantaç, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Tuna Mert Topuz

Son yıllarda dijital teknolojilerinin tasarıma etkileri tartışılmaz düzeyde. Peki gelecekte bizi neler bekliyor? Bu panelde dijitalin yakın gelecekte tasarıma nasıl etki edeceği tartışılacak.

Pişmiş Aşa Tasarım Katmak
26 Nisan 2023, 18.30
Moderatör: Doç. Dr. Özge Samancı
Konuşmacılar: Prof. Dr. Alpay Er, Aylin Öney Tan, Maksut Aşkar

Yemek yeme serüveninin topraktan tabağa kadar uzanan çok katmanlı yolculuğunda tasarım soyut ve somut olarak hep vardır. Düşünülerek bugünden geleceğe ya da doğal olarak geçmişten günümüze en temelde kültürel ihtiyaçlarla şekillenen yemek – ekmek – içecek – sofra – mutfak – lokanta – iaşe – sofra/mutfak eşyası ve “yemek” fikirlerinin gastronomi ve tasarım kesişiminde nasıl buluştuğunu tartışan bu panel tabağımızı tekrar düşündürecek.


Ayrıntılı bilgi için: www.akbanksanat.com