Dünya Mimarlık Günü’nün 2022 Teması “Architecture for Well-being” Olarak Belirlendi!

Her yıl Ekim ayının ilk pazartesisi kutlanan Dünya Mimarlık Günü’nün 2022 teması, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından “Architecture for well-being” (Refah/Esenlik için Mimarlık) olarak belirlendi.

COVID-19 pandemisi ve diğer yıkıcı afetler de dahil olmak üzere güncel küresel halk sağlığı krizlerine çözüm sunmak için, UIA Genel Kurulu, 2022’yi “UIA Sağlık için Tasarım Yılı” ilan etti. Bu mutabakat, mimarlar ve işverenlerini yapılarda sağlığı geliştirmek, daha sağlıklı mekânlar yaratmak ve iyileştirici tasarımlar üretmek için “kanıta dayalı tasarım” (evidence-based design) yaklaşımına yönlendirmeyi teşvik ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı; “yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak ve “ırk, din, siyasi inanç, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın her insanın temel haklarından biri” şeklinde tanımlanıyor.

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından kutlanan Dünya Mimarlık Günü‘nün teması da “UIA Sağlık için Tasarım Yılı” hedeflerine uygun olarak seçildi. Dünya Mimarlık Günü‘nde yapılı çevrenin insanların sağlığı üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak, tasarımda sağlık ve esenliğin her proje, uygulama ve ölçekte temel bileşen olması gerekliliği vurgulanacak.

UIA, mimarların çevre üzerinde olumlu bir etki yaratırken insanlığın fiziksel, duygusal, çevresel, ekonomik ve sosyal sağlığına nasıl daha fazla katkıda bulunabileceğini incelemek için sağlığı koruyarak, geliştirerek ve geri kazandırarak hayatımızı daha iyi hale getirmede mimarlığın rolünün ötesine geçilmesini hedefleyecek.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.uia-architectes.org/en/world-architecture-day/architecture-for-well-being/