(Kadın Eserleri Kütüphanesi)’nin Arşivleri 17. İstanbul Bienali’nde!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17 Eylül – 20 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek 17. İstanbul Bienali’nde, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşiv ve koleksiyonlarından seçilen 100 belge; kartpostal, fotoğraf, mektup, video vb. gibi malzemeler sergilenecek.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) arşiv ve koleksiyonlarından seçilen belgelerden hazırlanan yılın ikinci* sergisinde, Kerime Nadir, Müfide İlhan ve Şirin Tekeli özel arşivleri (seçki), 8 Mart yürüyüşleri ve 2000 öncesi / sonrası kadın hareketiyle ilgili belgeler ve Kadın Argosu Sözlüğü olmak üzere basılı / dijital / işitsel – görsel malzemenin yer alacak. Küratörlüğünü Merve Elveren ve Çağla Özbek’in yaptığı sergi, Bienal mekanlarından Müze Gazhane, Pera Müzesi, Perform İstanbul ve Barın Han‘da görülebilecek.

Temalarıyla birlikte davetli kişi / kurum ve mekânlar:

  • Zeynep Sayın | Pera Müzesi | Zeynep Sayın’ın arşivcilik konulu ses kaydı ile KEKBMV arşivinden kartpostallar
  • Merve Kaptan | Mekân Gazhane | Zeynep Oral’ın Kreş konulu bir haberinden yola çıkan kuşaklar arası aktarım konulu bir metin. Kerime Nadir ve Müfide İlhan özel arşivleri ve Görsel Arşivden kadın fotoğrafları eşliğinde sessiz video
  • Ayşe Düzkan | Perform İstanbul | Feminist Argo konusunda Duygu Asena ile ilgili haberler ve “438’e karşı” haberlerinden, KEKMBV’nin Thesaurus kitabı, Filiz Bingölçe’nin “Kadın Argosu Sözlüğü” kitabı gibi malzemeler ile birlikte argonun kullanıldığı bir ses kaydı ve son dönemde 8 Mart yürüyüşlerinde argonun kullanıldığı afişlerden oluşan bir video
  • Dilek Winchester | Barın Han | Feminist çevirinin kadın hareketine katkısı temalı ve Meltem Ahiska’nın “Hayır” adlı şarkı sözlerini içeren 8 Mart 1995’te Kütüphanede gerçekleşen bir etkinliğin videosu, 1980 – 1990’larda Türkçeye çevrilen kitaplar ile Kerime Nadir ve Şirin Tekeli yazışmalarından alıntılar
  • Çatlak Zemin | Pera Müzesi | Çatlak Zemin arşivlerinden 2000 sonrası Feminist Gece Yürüyüşü fotoğrafları, hazırlık aşamasına dair fotoğraflar, yürüyüşten ses kayıtları ve videolar, KEKBMV arşivlerinden kadın hareketinin 2000 öncesine ait belgeler

13 – 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Bienal ön gösterimi kapsamında 15 Eylül’de Müze Gazhane’de sergilerle ilgili bir sohbet toplantısı yapılacak. Sohbete serginin küratörleri Merve Elveren, Çağla Özbek ve Bienal kapsamında feminist bir sergileme gerçekleştirecek olan Oda Projesi‘nden Özge Açıkkol ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyesi Füsun Ertuğ katılacak.


*Vakıf koleksiyonlarından hazırlanan bir diğer sergi “Kadın Arşivlerinden Yansıyanlar” sergisiydi. (17 Mart – 30 Nisan 2022, İstanbul, DEPO) bkz. http://kadineserleri.org/kadin-arsivlerinden-yansiyanlar-sergisi-17-mart-30-nisan-2022/