(CultureCIVIC) “Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı” için İkinci Açık Çağrı!

Ana kültürel merkezlerin ötesinde farklı aktörler arasındaki diyaloğun ve iş birliğinin geliştirilmesine odaklanan “Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı”nın ikinci açık çağrı dönemi için başvurular 12 Eylül’e kadar devam ediyor. Hibe programı, Türkiye genelinde etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik ediyor.


CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı
Kategori: Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı

Açık Çağrı: 15 Ağustos 2022
Son Başvuru: 12 Eylül 2022
Başvuru: Hibe Başvuru Portalı


“Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı”na sadece dernek, vakıf, kooperatif statüsüne sahip (yasal statüsü bulunan) sivil toplum kuruluşları başvuru yapabiliyor. Bir sene süresince 20.000 avroya kadar hibe desteği sağlayan programa başvuracak adayların en az beş yıllık faaliyet geçmişine sahip olmaları şartı aranıyor. Başvurulan proje kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen aktivitelerin birden fazla şehri kapsaması ve İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapılan başvurular için iştirakçilerin başka şehirlerden olması gerekiyor.

“Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı”na, değişim programı organizasyonu, konuk sanatçı programı, konferans serisi, şehirler arası eğitim programı, kurumlar arası ağ geliştirme programı ve sergi projeleriyle başvurulabiliyor. Başvuruda bulunan projeler değerlendirilirken hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dinî, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren; cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik veriliyor.

Şehirler arası projelerin uygulanması ve farklı şehirlerden kültürel aktörlerin bu projelere dâhil edilmesi amacını taşıyan “Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı”na başvurular 12 Eylül Pazartesi günü, saat 18.00’de sona erecek.

Başvurular, CultureCIVIC web sitesi üzerinden ulaşılabilen Başvuru Portalı üzerinden yapılıyor. Adaylar koşullarla ilgili detaylı bilgiye Başvuru Rehberi ve Sıkça Sorulan Sorular sayfalarından ulaşabilir.


CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı
Goethe-Institut Istanbul, Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Institut français Türkiye ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye ofisi ortaklığında, Türkiye Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sivil toplum çalışmaları ve kültür-sanat alanında diyaloğun, işbirliğinin ve iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Büyükşehirlerin ötesine uzanarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kişi ve kurumlara ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında farklı ihtiyaçlara yönelik 4 ayrı hibe kategorisinde toplam 14 açık çağrı yapılarak Mart 2025’e kadar 200’ün üzerinde projeye destek verilecek.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, kültürel diyalog ve toplumsal katılımı, ifade özgürlüğünü, demokratik süreçleri ve ayrımcılığa karşı çoğulculuğu teşvik eden projelere ve bireylere destek sağlıyor. Öncelikli hedefi ana kültürel merkezlerin ötesine uzanarak Türkiye’nin kültürel altyapısını yerel düzeyde ve tabana yayılan bir yaklaşımla güçlendirmek olan programdan; kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, inisiyatifler, sanatçılar, kâr amacı gütmeden proje üretmek isteyen tüm kişi, kurum ve girişimler yararlanabiliyor.

Projenin faaliyetleri, Hibe Programları ve Kapasite Geliştirme Programı olmak üzere birbirini tamamlayan iki ana eksende yürütülüyor.