(SANATORIUM)’da “Floating Images” Sergisi…

SANATORIUM, Luz Blanco’nun “Floating Images” (Süzülen Görüntüler) başlıklı sergisine 23 Temmuz Cumartesi gününe kadar ev sahipliği yapıyor. Sanatçının galerideki üçüncü kişisel sergisi, görsellerin akışını sorguluyor; nasıl doğdukları, çoğaldıkları, dönüştükleri, dijital ağlarda nasıl kayboldukları ve hafıza görüntülerinin bu bağlamdaki durumu üzerine odaklanıyor.


“Floating Images” (Süzülen Görüntüler)
Sergi

Sanatçı: Luz Blanco
Tarih: 10 Haziran 2022 – 23 Temmuz 2022
Yer: SANATORIUM, Beyoğlu / İstanbul


“Floating Images” (Süzülen Görüntüler) sergi tanıtım metninde şöyle açıklanıyor:

“10 yılı aşkın süredir hafıza ve unutma üzerine yaptığı araştırmayı geliştiren sanatçı, sergide göstereceği yeni işlerinde, dijital görüntüleri ipek ve kağıt üzerine basıyor; böylece görüntülerin maddi tezahürlerini bulurken bizleri onların yok oluşlarıyla karşı karşıya getiriyor.

Çalışmalar, hayalet-imgeler olarak belirsiz bir aralıkta aktardıkları bellek olasılıklarıyla birleşiyor. Blanco, ortaya çıkma ve tutulma arasındaki iki önemli anda, görüntüleri bir musallatoloji* biçimi bulan hayaletler olarak işgal ettikleri bir alana yansıtıyor: İşlerin anonim dijital materyalleri tesadüfen sanatçının biyografisine bağlanan öznellik anlarını ortaya çıkarıyor. Burada çağrılan bellek, gerçek olsa da kalıntısaldır. Şimdiyi besleyen bir iz olarak bir filizlenme ve aracılık faaliyetidir. Müdahale etme ve karıştırma oyunları, zamanın askıya alınması olarak kalıcı akışa karışır.

Luz Blanco çevremizi şekillendiren dijital alana musallat olan anımsatıcı hayaletlerin yeniden tanımlanmasıyla ilgilenir: Süzülen görüntülerden bir dünya sunar.”

SANATORIUM‘un güncel sergilerini takip etmek için web sayfası ve Instagram, Facebook, Twitter sayfaları ziyaret edilebilir.


Luz Blanco
Luz Blanco, Paris’te yaşayan bir Fransız/İspanyol sanatçı. İstanbul ve Paris arasında çalışmalarını sürdürüyor. Çizimleri, fotoğrafları ve yerleştirmeleri; silme, bellek ve unutma arasındaki diyaloğun potansiyelini araştırır. İşleri, “yazılım hatası” kavramına – kendisini üreten sisteme tehdit oluşturmayan hata türü – metaforik bir yaklaşıma davet eder. İmge ve metnin destekleyici unsurlarını ve mekanik bozulmalarını betimlemek için kapsamlı bir çizim sürecini dayanak alan Luz, izleyiciyi gerçek bir bellek arkeolojisine sevk eder. Tıpkı tarihi ve kişisel anıların doğaları gereği kırılgan olmaları gibi, Luz’un imgelerinin de peşini kendi kayboluşları bırakmaz. Luz’un amacı, izler ne kadar soluk olursa olsun, geriye kalanı yakalamak ve saklamaktır.


* Filozof Jacques Derrida tarafından türetilen bu yeni kelime geçmişten gelen görünen ve görünmeyen izlerin tıpkı bir hayalet gibi şimdinin peşini bırakmaması durumunu açıklamak için kullandığı bir kavramdır. Sosyal ve kültürel geçmişten gelen unsurlardır. Bu izlerin tabiatı tinsel olabilir.