(ODTÜ) Yeniden İşlevlendirme Sempozyumu’nda Hollandalı Konuşmacıları Ağırladı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı ve Netherlands Institute in Turkey tarafından Hollanda Türkiye Diplomatik Misyonu, Hollanda Ulusal Miras Ajansı (RCE) ve Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER) ortaklığında 16 Haziran 2022 tarihinde The Adaptive Reuse: Perspectives and Strategies for Sustainable Architectural Transformations Symposium (Yeniden İşlevlendirme: Sürdürülebilir Mimari Dönüşüm için Perspektifler ve Stratejiler Sempozyumu) düzenlendi.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Amfisi‘nde gün boyu süren sempozyum, yeniden işlevlendirme uygulamalarının mevcut durumunu tartışmak üzere Hollanda ve Türkiye’den uygulamacıları ve akademisyenleri bir araya getirdi. Sempozyumda; kültürel miras yapılarının ve yapı malzemelerinin dönüşümü, korumacılık, zamanın “mimar” olarak rolü, kentsel belleğin sürdürülebilirliği, yeniden işlevlendirmenin etik boyutu gibi birçok farklı konuya değinildi. 

Etkinlik, Özgün Özçakır, Fokke Gerritsen, A. Güliz Bilgin Altınöz ve Neriman Şahin Güçhan‘ın açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından, Braaksma & Roos Architectenbureau‘dan Job Ross, “Intervention Strategies and Adaptive Reuse in the Netherlands” başlıklı sunumunda Von Gendthallen Amsterdam, Delft Mimarlık Fakültesi ve LocHal Tilburg örnekleri üzerinden kültürel mirasın korunması ve yeniden işlevlendirilmesi konularını tartıştı. 

İlk oturumda A. Güliz Bilgin Altınöz, “Adaptive Reuse: Challenge of Multi-layered Heritage” sunumunda Türkiye’deki mimarlık miraslarının yeniden işlevlendirme süreçlerinden; Hilde van Meeteren, yeniden işlevlendirme konusunun etik bağlamındaki tartışmalarından; Gerdy Verschuure ise yeniden işlevlendirmenin peyzaj mimarisi perspektifinden konuştu. İkinci oturumda Zehra Akdemir Veryeri ve Paul Morel, “Sustainable Solutions and Adaptive Reuse” başlığı altında gerçekleştirdikleri sunumlarda konuyu sürdürülebilirlik bağlamında ele aldılar.

ODTÜ Mimarlık  Bölüm Başkanı Cânâ Bilsel, “Adaptive Re-use of Industrial Heritage Sites within City: Architectural Design Studio Experimments at METU” isimli sunumunda Maltepe Havagazı Fabrikası Alanı Yarışması‘na yönelik tasarlanan ODTÜ 4. sınıf mimari stüdyo üretimleri ve kazanan yeniden işlevlendirme projeleri üzerine konuştu. Sempozyum, Özgün Özçakır moderatörlüğünde tüm konuşmacıların yer aldığı panel ile son buldu. Panelde, yeniden işlevlendirme projelerinde yapılan müdahalelerin yanı sıra süreci tasarlamanın önemi üstünde duruldu.

Sempozyumu, Hollanda ve Türkiye’deki yeniden işlevlendirme projelerinin yer aldığı Old Buildings, New Uses (Eski Binalar, Yeni Kullanımlar) sergisinin açılışı izledi. Sergi, 7 Temmuz 2022’ye kadar ODTÜ Mimarlık Fakültesi‘nde ziyaret edilebilir. 

Ayrıntılı bilgi için: http://www.nit-istanbul.org/message/adaptive-reuse-perspectives-and-strategies-for-sustainable-architectural-transformations