“Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Yücel Gürsel” Kitabı Yayımlandı!

Mimarlık mesleğine katkı yapmış, Mimarlar Odası’nın çalışmalarında iz bırakmış meslek büyükleriyle sürdürülen “Mimarlar Odası Tarihinden Portreler” dizisi Yücel Gürsel kitabıyla devam ediyor.


Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Yücel Gürsel”

Dizi Editörü: Bülend Tuna
Yayına Hazırlayan: Bülend Tuna, Fatma Öcal Al
Katkıda Bulunan: Süleyman Mazlum
Tasarım Uygulama: Ebru Laçin Kilci
Kapak Tasarımı: Nilgün Kara Babacan
Yayınevi: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Yayınları
Basım Tarihi: Mayıs 2022
Sayfa Sayısı:
511


Kitabın Tanıtım Metninden:

“Yücel Gürsel, Türkiye’nin en çalkantılı döneminde mimarların örgütlenmesinde ve mücadelesinde yer alan önemli figürlerden birisidir. Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenci olduğu yıllardan başlayarak Oda’nın değişik kademelerinde aldığı görevlerle her zaman mimarların mücadelesinin içinde yer almıştır. Akademi’de öğrenci olduğu dönemde, 68 olayları sırasında öğrencilerin yönetime katılması için verilen mücadeleye önderlik etmiştir. Uzattığı öğrenciliğini 12 Mart darbesi sonrasında diplomasını alarak bitirmiş ve 1972 Haziranında, büyüğümüz Niyazi Duranay’ın imzasıyla Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin üyesi olmuştur.

1973’te İstanbul Şubesi’nin yönetim kurulu sekreter üyesi olarak Oda yönetiminde çalışmaya başlamış, İstanbul Şubesi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda 2004’e kadar yönetim kurulu üyeliği, şube sekreterliği, şube başkanlığı, genel merkez yönetim kurulu üyeliği ve genel başkanlık görevlerini yürütmüştür.

Görev yaptığı dönemin büyük kısmı, bütün toplum için olduğu kadar mimarlar için de zorlu geçen 12 Mart ve 12 Eylül yıllarıdır. Kitapta, hem bu süreçte hem de 2000’lerde yazdığı yazılara ve yaptığı konuşmalara, sunuşlara yer verilmiştir. Yücel Gürsel’in yazı ve konuşmalarının, onun kişiliğini ve mücadelesini yapılan görüşmelerden daha da iyi yansıttığı söylenebilir. Bu yazı ve konuşmalar Oda tarihine ve mücadelesine ışık tuttuğu kadar, ülkemizin içinden geçtiği sosyoekonomik ve siyasal sürece de tanıklık etmektedir.”