“Mimarlık Öğrencileri için Yaz Stajı Programı – 2” için Son Başvuru Tarihi 5 Haziran!

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Türk Serbest Mimarlar Derneği iş birliğiyle, mimarlık bölümü öğrencilerinin mezun olmadan önce yapmakla yükümlü oldukları ve artan üniversite kontenjan sayıları nedeniyle bulmakta zorluk yaşadıkları ofis stajının içeriğine uygun şekilde planlanan yaz stajı programının ikincisi düzenleniyor.


“Mimarlık Öğrencileri için Yaz Stajı Programı – 2”

Başvuru: Çevrim içi, info@mimarlarodasiankara.org 
Katılım:
Mimarlık Bölümü Öğrencilerine Açık
Son Başvuru Tarihi: 5 Haziran 2022 Pazar
Tarih: 18 Temmuz – 27 Ağustos 2022


2021 yılında belirlenen “Güncel İhtiyaçlar Çerçevesinde Mekânsal Adaptasyon” teması çerçevesinde sürdürülecek program kapsamında, kentsel dönüşüm adı altında uygulanan yık – yap yöntemine alternatif olarak, Ankara’da belirlenen pilot bölgede yer alan yapıların zamana ve koşullara bağlı olarak ortaya çıkan güncel ihtiyaçlara uyumunu sağlamak üzere ilk stajda üretilen projelerin uygulama projeleri hazırlanacak.

Programda, güncel mevzuatlar ve kapsayıcı tasarım ilkeleri çerçevesinde ele alınacak mevcut yapıların ısı, aydınlatma, havalandırma, akustik, yangın gibi fiziksel çevre konfor şartlarına ve açık alan, otopark, asansör vb. mekânsal gerekliliklere adaptasyonlarının nasıl sağlanabileceğine dair üretilecek fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik uygulama projelerinin çizilmesine ağırlık verilecek.

Akademi ve uygulama alanlarından yürütücüler ile teorik ve pratik derslerin yer alacağı, yüz yüze ve çevrim içi olarak hibrit şekilde sürdürülecek programdaki derslere devam zorunluluğu bulunuyor.

18 Temmuz – 27 Ağustos 2022 tarihleri arasında uygulanacak staj programının kontenjanı sınırlı olduğundan daha önce ofis stajını gerçekleştirmeyen başvuru sahiplerine öncelik tanınacak.

Programa katılmak isteyen mimarlık bölümü öğrencilerinin üniversitelerinden kabul onayını aldıktan sonra, 5 Haziran 2022 tarihine kadar linkte yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapmaları ve formun bir kopyasını info@mimarlarodasiankara.org adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için: http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=12279