(Depo İstanbul)’da Yeni Sergi: “Canlıların Geçici Meclisi”

Altın Kafes, 2022

Depo İstanbul, Hakan Topal’ın “Canlıların Geçici Meclisi” isimli kişisel sergisine, 12 Mayıs Perşembe gününden itibaren ev sahipliği yapıyor. Sanatçının projeleri toplumsal ve sanatsal araştırmaya başvururken, üretim pratiği sanat, teknoloji, hukuk ve eleştirel sorgulamanın kesişiminde yer alıyor. Sergi, geçtiğimiz yirmi yıldaki üretimi olağanüstü hâl bölgelerinden, neoliberal dönüşümlere, ekolojik yıkıma ve Türkiye’de, özellikle Anadolu’da uzun zamandır süregiden meselelere odaklanıyor.


“Canlıların Geçici Meclisi”
Sergi

Sanatçı: Hakan Topal
Açılış: 12 Mayıs 2022 Perşembe | Saat: 18.00
Tarih: 12 Mayıs 2022 Perşembe – 8 Temmuz 2022 Cumartesi
Yer: Depo İstanbul, Tophane / İstanbul


“Canlıların Geçici Meclisi”, Türkiye’de daha önce gösterilmemiş, birbiriyle ilintili üç projeyi bir araya getiriyor. Ölü Doğa (2012-16)*, Roboski ailelerinin sessiz video portrelerinden oluşan belge nitelikli kavramsal bir video. Yapıt, durağan imgeler aracılığıyla, devletin devam eden taciz ve şiddetinin yanı sıra adaletsizliğin karşısında kurban yakınlarının siyasi gücünü vurguluyor.

Toprak.Su.Kül., I ve II (2014, 2022) iki performatif video ve bir yerleştirmeden oluşuyor. Yapıt, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin özelleştirilmesine karşı Yatağan termik santralinde işçilerin başlattıkları grev ve eski zamanlardan kalma ormanlık araziyi imha eden kömür madenine karşı devam eden İkizköy Direnişi sırasında üretilmiş. Bu proje sahnelenen gösterileri sunarken, bazı görünür çelişkileri araştırıyor, izleyiciyi canlı ve canlı olmayan varlıkların haklarını birlikte düşünmeye davet ediyor.

Altın Kafes (2022) Orta Doğu’nun göçmen kuşlarından biri, nesli tükenmekte olan kelaynaklardan yola çıkan bir yerleştirme. Palmira DAEŞ’in eline geçtiğinde, Kuzeydoğu Afrika’dan Birecik’e göç eden kelaynak kolonisi tümden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 2016’nın Mart ayında, Birecik Kelaynak Üretim İstasyonu kuşları korumak için, koyuldukları kafeslerden bırakmama kararı aldı. Bu merkez 1970’lerin sonlarından bu yana yarı-yabanıl bir popülasyonu barındırmakta. Altın Kafes bölgedeki sonu gelmez felaketlerin ortasında yaşanan bir dizi kapatılmaya referans veriyor; son derece ulusallaştırılmış bir yeryüzü parçasına dağılmış eserler, harabeler, su kütleleri ve organizmalar üzerine şiirsel bir soruşturma. Devletin beden bulmuş bir sembolü olarak kafes, sınırlar, göçler, düşülen tuzaklar ve tercüme edilemezlik hakkında yeni çağrışımlar yaratmak üzere, birkaç dile çevrilmiş bir metin aracılığıyla canlandırılıyor.

*Ölü Doğa, kısmen Prince Claus Kültür ve Kalkınma Fonu’ndan sağlanan araştırma fonuyla üretilerek, Roboski köyünden 34 gence ithaf edildi.

Depo İstanbul, pazar ve pazartesi hariç her gün, saat 11.00 – 19.00 arası ziyaret edilebilir. “Canlıların Geçici Meclisi” hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için web sayfası incelenebilir.


Hakan Topal
Hakan Topal Brooklyn, New York’ta yaşıyor ve çalışıyor. 2000’de uluslararası bir sanat ve araştırma grubu olan xurban_collective’in (2000-12) kurucularından biri olarak yer aldı, önde gelen sanat müzeleri ve bienallerde kişisel ve kolektif çalışmalarını sundu. 49. Venedik Bienali’nde Türkiye’yi temsil etti; 8. İstanbul Bienali, MoMA PS1’da Greater New York sergisi, 9. Gwangju Bienali ve 8. Bükreş Bienali’ne katıldı.

Birçok uluslararası organizasyon ve müze tarafından yeni eser üretim desteği aldı, bunlardan bazıları: Thyssen-Bornemisza Çağdaş Sanat, Viyana; KW Çağdaş Sanat Enstitüsü, Berlin; ZKM Sanat ve Medya Merkezi, Karlsruhe; Sextant Et Plus, Marsilya; Ulusal Çağdaş Sanat Müzesi, Atina ve Perpetual Revolution: The Image and Social Change için katkı sunmak üzere Uluslararası Fotoğraf Merkezi (ICP), New York.