[Kitap]: Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yeni kitabı Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam yayımlandı. Sıla Durhan ve Yekta Özgüven’in kaleme aldığı kitap Eminönü’nün simgelerinden Mısır Çarşısı’nı kapsamlı bir araştırmayla ele alıyor. Mısır Çarşısı’nın çevresi ile birlikte geçirdiği değişime odaklanan kitap, okuyucuya bu dönüşümün tarihsel izlerini, mekândaki, düşüncelerdeki ve pratiklerdeki tezahürlerini sunuyor.


“Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam”

Yazar: Ö. Sıla Durhan, Yekta Özgüven
Yayınevi: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları 46
Dil: Türkçe
Çıkış Tarihi:
Aralık 2021
Sayfa Sayısı:
391


Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), yayınladığı araştırma kitaplarıyla İstanbul’a ilişkin akademik literatürün gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor. İAE Yayınları’nın yeni kitabı, İstanbul’un tarihi, mimari ve kültürel mirasının bir parçası olan Mısır Çarşısı’na odaklanıyor. Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam ismini taşıyan kitap, mimarlık tarihçileri Ö. Sıla Durhan ve Yekta Özgüven’in yapıyı tarihsel bir perspektif içinde, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla ele alan araştırma projesinden hareketle hazırlandı.Eminönü’nde, Yeni Cami’nin hemen yanında yer alan Mısır Çarşısı bugün hâlâ özgün işlevini sürdüren bir baharat çarşısı olmanın yanı sıra modern hayatın izlerini de taşıyan bir tüketim mekânı. Kentin tam ortasında, kozmopolit kalabalığın en yoğun olduğu yerde bir kamusal alan. İnşa edildiği 17. yüzyıldan günümüze çeşitli yıkımlara ve eklemelere maruz kalan anıtsal yapının geçirdiği müdahaleler, kitapta detaylı bir biçimde aktarılıyor. Çarşı ve yakın çevresinin şahit olduğu dönüşümlerin tarihsel izlerini araştıran Durhan ve Özgüven, aynı zamanda bu izlerin mekândaki, düşüncelerdeki, pratiklerdeki tezahürlerini de ortaya koymaya çalışıyor.

Osmanlı vakıf sistemi, çarşı yapıları, İstanbul’un ticari merkezi Eminönü ve Yeni Cami Külliyesi’ne odaklanan bölümleri ile Mısır Çarşısı’nın yer seçimine ışık tutan Mısır Çarşısı’nı Düşünmek; çarşının mimari özelliklerini, tarihsel geçmişini ve günümüzdeki kullanımını ise ayrı birer başlıkta okuyucuya sunuyor. Mısır Çarşısı’nın 17. yüzyıldan günümüze yaşadığı değişim ve dönüşümleri mercek altına alan kitap, bu eşsiz yapıya ve kamusal mekâna çok boyutlu bir bakış getiriyor.

Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam kitabına, kitapçıların yanı sıra Pera Müzesi Artshop ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden ulaşmak mümkün.


Ö. Sıla Durhan
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Durhan, yüksek lisansını 2003, doktorasını ise 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’nda tamamladı. Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ndeki öğretim üyeliği görevini doçent unvanı ile sürdürüyor.

Yekta Özgüven
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Yekta Özgüven, yüksek lisansını 2002’de, doktorasını 2009’da aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’nda tamamladı. 2011 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürüyor.