“ZeroBuild Summit’22 Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi” Başladı!

ZeroBuild Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz, ZeroBuild Institute İcra Direktörü Doç Dr. Ümit Ünver

Bu yıl “Değişim Burada Başlıyor” sloganıyla düzenlenen ZeroBuild Summit’22 – Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi, İstanbul’da başladı. 26 Mart tarihine kadar sürecek zirvede gerçekleşecek 16 oturumda 100’e yakın yerli ve yabancı uzman konuşmacı yer alacak.


“ZeroBuild Summit’22
Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi”

Katılım: Online Davetiye
Tarih: 
23 Mart 2022 Çarşamba- 26 Mart 2022 Cumartesi
Yer: 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul


Avrupa Birliği’nde geçen yıl zorunlu hale getirilen “Sıfır Enerji Binalar”a dönüşümün Türkiye gündeminde yer bulması amacıyla düzenlenen ZeroBuild Summit’22, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Hyve Group tarafından düzenlenen 44. Yapı Fuarı-TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşen Zirvenin açılış oturumunda; ZeroBuild Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil, ZeroBuild Institute İcra Direktörü Doç Dr. Ümit Ünver, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz ve Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı yer aldı. 

Türkiye’de binalarda yılda yaklaşık 18 milyar dolarlık enerjinin kullanıldığını belirten ZeroBuild Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil, “2021 yılında toplam 50 milyar 691,7 milyon dolar enerji ithal ettik. Bunun yaklaşık yüzde 35’ini binalarda kullanıyoruz. Ülkemizdeki binaların yüzde 80’inin enerji verimliliğinin düşük olduğunu da dikkate aldığımızda yaklaşık 10 milyar dolarlık enerjinin boşa harcandığını söylemek yanlış olmaz” dedi. Karanfil, binaların sadece ekonomik etkilerine değil çevresel etkilerine de dikkat çektiği konuşmasında binaların toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 25’inden sorumlu olduğunu ifade etti.  

Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı imzalaması ve 2053 Net Sıfır hedefini açıklamasının ardından bu hedefe giden yol haritalarının hazırlıklarının başladığını hatırlatan Karanfil, bu çalışmaları da şöyle özetledi: 

ZeroBuild Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil

“Geçen ay yayınlanan NSEB Yönetmeliği ile Sıfır Enerji Binalar‘a ilişkin ilk adım da atılmış oldu. Yönetmeliğe göre 1 Ocak 2023 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında yapı inşaat alanı 5 bin metrekare üzerinde olan binalarda yüzde 5 yenilenebilir enerji kullanma zorunluluğu getirildi. Bundan sonrasında yönetmelikte yapılacak değişiklikler ve güncellemelerin Net Sıfır hedefi için bir zemin oluşturacağı kanaatindeyiz. Bu düzenlemelere ek olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu çalışmalardan biri olan İklim Kanunu’na zemin oluşturacak çalışmaların da hızla tamamlanacağını ve yine aynı hedeflerle ülkenin daha temiz bir dünya için teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 2030 Ulusal Katkı Beyanı’nı da bu yıl bitmeden güncelleyeceklerini açıkladı.”

Enerji verimliliğinin artırılması, fosil yakıt kullanımının minimuma indirilmesi ve aynı anda yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması tüm dünyanın ana gündemine oturmuş durumda.

Tüm bu çalışmaların son derece olumlu gelişmeler olduğunu söyleyen Dr. Gamze Karanfil, “Ancak zamanımız az, gidilecek yolumuz uzun” dedi. Dr. Karanfil, bu nedenle çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Enerji verimliliğinin artırılması, fosil yakıt kullanımının minimuma indirilmesi ve aynı anda yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması tüm dünyanın ana gündemine oturmuş durumda. Bizler de dünyada birçok başarılı örneği bulunan ve aynı zamanda pek çok ülkenin eylem planlarında yer alan Sıfır Enerji Binalar‘ı; ülke gündemine taşımak, konunun önemine dikkat çekmek, politika yapıcılardan üretici ve uygulayıcılara, akademiden son tüketiciye kadar uzanan tüm paydaşları konuya dahil edebilmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Açılış oturumunda konuşan ZeroBuild Institute İcra Direktörü Doç Dr. Ümit Ünver de dünyada yoğun ve bilinçsiz enerji kullanımı nedeniyle dünyanın acil  sinyaller verdiğini dile getirdi. Ünver, bu nedenle eski alışkanlıkların ve estetik kaygıların, kuralların hatta kanunların bir kenara bırakılarak Sıfır Enerji Binalar‘a doğru bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

(…) Toplu olarak mücadele edilmezse, dünyadaki her bir birey bu mücadeleye katılmazsa, maalesef dünyamızda bugünden öngöremeyeceğimiz felaketler ve doğal afetlerle hayat yaşanamaz hale gelecek!

“Avrupa ve Amerika, Sıfır Enerji Binalar‘a yönelik olarak kanun ve yönetmelikler çıkarmaya başladılar bile. Peki, kanun yapıcıların ve uygulayıcıların bu girişimleri tek başına yeterli mi?” diyen Ünver, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Başka pek çok deneyim bize gösterdi ki toplum bilinçlenmeden, topyekûn bir hareket başlatılmadan, bireyler de tercihlerini Sıfır Enerji Binalar‘a çevirmeden bu mücadelenin başarılı olması mümkün değil. Ne zaman ki insanlar kira veya satın almak için konut tercihlerini konvansiyonelden sıfır enerjiye çevirir, işte o zaman bu atılan adımlar sonuç vermeye başlar. Bu yüzden toplumun bilinçlendirilmesi hayati öneme haiz bir meseledir. Bu zirve, gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için mücadeleyi başlatacak bireyleri bilinçlendirmeyi ve harekete geçirmeyi amaçlıyor. Çünkü toplu olarak mücadele edilmezse, dünyadaki her bir birey bu mücadeleye katılmazsa, maalesef dünyamızda bugünden öngöremeyeceğimiz felaketler ve doğal afetlerle hayat yaşanamaz hale gelecek!”

Oturumda; Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz, “Güneş Topla Benim İçin” ve Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı da “ZeroBuild Bize Neyi Kastediyor” başlıklı birer konuşma yaptı. 

Zirvenin ilk günü açılış programının ardından “Türkiye’nin Sıfır Enerji Binalar Yol Haritası”, “Çevresel ve Sürdürülebilir Finans”, “Sıfır Karbon Binalar Projesi” başlıklı oturumlar gerçekleşti. “Sıfır Karbon Binalar” oturumunda Türkiye’de bu alandaki iki pilot şehirden biri olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Kolombiya’daki projenin temsilcisi de konuşmacı olarak yer alarak tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. “Türkiye’nin Sıfır Enerji Binalar Yol Haritası” başlıklı oturumda ise T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri katılımcıları bilgilendirdi. 

Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi’nin ikinci günü olan 24 Mart Perşembe günü ise toplam 4 oturum düzenlenirken, başlıkları ise; “2053’e Kadar Karbon Nötr Şehirler Kurmanın Yolları”, “Türkiye’de Atık Isı Potansiyeli ve Atık Isı Kazanımı”, “Enerji Verimliliğinde Yeni ve Yenilikçi Yaklaşımlar”, “Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin ZeroBuild’e Etkisi ve Katkısı” olacak. 

Zirvenin üçüncü günü olan 25 Mart Cuma günü toplam 5 oturum gerçekleşecek. İlk oturumun başlığı “Sıfır Enerji Binalara Ulaşmanın En Akılcı Yolu ‘Pasif Evler ve Pasif Eve Uygun Komponentler” olurken uzmanlar, bu alanda Türkiye’deki uygulamalar ve gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirecek, bu konuda merak edilenlere yanıt verecek. “Alternatif Enerji Kaynakları” başlıklı oturumda ise son dönemde tüm dünyada merakla izlenen Yeşil Hidrojen konusu tüm yönleriyle ele alınacak. Aynı gün ayrıca; “Net Sıfır Karbon Binalar Taahhüdü”, “nSEB ve Isı Yalıtımı” ve “Enerjinin Etkin Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji Arasında Sinerji” başlıklı oturum da gerçekleşecek. 

Zirvenin son günü olan 26 Mart Cumartesi, “Enerji Etkin Tasarım ve Sürdürülebilir Mimari” ve “Yapılarda Karbon Emisyonlarının Azaltımında Malzeme Yönetimi” başlıklı oturumlarının ardından düzenlenecek kapanış oturumunda “Sıfır Enerji Bina ile Geleceği İnşa Et Deklarasyonu” imza töreni gerçekleştirilecek. Zirveye destek veren STK’ların temsilcilerinin yer alacağı bu oturumda, Şubat 2022’de imzaya açılan ve 12 maddeden oluşan deklarasyon hakkında bilgi verilecek. Deklarasyona imzaya verenler; yeni binaların 2030’a, tüm binaların ise 2053 yılına kadar Net Sıfır Enerji Bina olması için oluşturulacak stratejik plana katkıda bulunmayı benimsediklerini beyan etmişlerdi.  

Zirve kapsamında oturumların yanı sıra ZeroBuild Summit’22 Uluslararası Sergi Alanı’nda sıfır enerji binalara ait yeni ürün ve teknolojiler de sergilenecek. ZeroBuild Network Zone için ayrılan özel alanda kurulacak stantlarda ziyaretçiler, yapılarını daha verimli işletmek ve çevreye olan etkilerini minimuma indirebilmek için sunulan çözümleri inceleme fırsatı bulacak. 

ZeroBuild Summit’22’ye dair tüm bilgilere ZeroBuildSummit ve ZeroBuildTürkiye sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Zirvenin bi_özet‘te yer alan önceki haberlerini incelemek için:

(ZeroBuild Summit’22) Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde Düzenlenecek!

ZeroBuild Summit’22’den Sıkça Sorulan Sorulara Yanıt