“Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi” 18 Mart’ta Kadıköy’de Yapılacak!

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ICLEI Genel Sekreteri Gino Van Begin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı ile toplanan “Sürdürülebilir Kentler Zirvesi” 18 Mart Cuma günü Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapılacak. 


“Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi”

Tarih: 18 Mart 2022 Cuma
Saat: 09.30- 17.30
Yer: Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi
Mecra: Çevrim içi, Youtube Canlı Yayın


Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ICLEI Genel Sekreteri Gino Van Begin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer imzalı “Sürdürülebilir Kentler Zirve Çağrı Metni”nde, kentsel hızlı nüfus artışının ve kaynakların kontrolsüz kullanımının başta çevre olmak üzere pek çok soruna yol açtığının altı çizildi. Kentlerde yoğunlaşan nüfus grupları arasındaki sosyo-ekonomik ayrımın artmasına dikkat çekilen metinde, kentsel yoksulluk ve kentsel güvenlik gibi sorunların da kentsel yaşam kalitesini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Metinde, “Bu bağlamda ortaya çıkan veya gittikçe katmanlaşan sorunlara çözüm bulabilmek için sürdürülebilir kentlere ulaşma amacı günümüzün büyük önceliğini oluştururken; dünyanın geleceği konusunda büyüyen riskler her seviyede kamu yöneticilerinin de harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor. Bu noktada, küresel ölçekte kabul edilen ilke kararlarının yerelde somut uygulamalar haline getirilmesi önem kazanıyor” denildi.

Zirve kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından aktörler, iyi uygulama örneklerini ve deneyimleri paylamak üzere Kadıköy’de olacak. “Sürdürülebilir Kentler Zirvesi”nin; sürdürülebilirlik, iklim krizi, gıda krizi gibi konularla ilgilenen belediyelerin deneyimlerini paylaşması, ICLEI ağı içindeki küresel muadilleriyle işbirliği fırsatları yaratması ve küresel finansal kaynaklara erişim konusunda uluslararası temsilcilerle diyalog geliştirmesi gibi somut hedefleri bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi bir açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şendil Dara Odabaşı, “Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi” hakkında, “Küresel bir ağ olan ve 125’ten fazla ülkede aktif olan Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler‘le (ICLEI) birlikte düzenleyeceğimiz bu zirvede, gezegenimizin geleceği için kentlerde neler yapabileceğimizi konuşacağız” dedi.

Odabaşı, “Uluslararası kuruluşların yerel ve bölgesel temsilcileriyle, yurt dışından ve yurt içinden belediyeleri bir araya getireceğimiz bu zirvede; iklim krizi, sürdürülebilir kentler, yeşil şehir finansmanı, döngüsel kültür ve küresel gündemlerin yerelleştirilmesi gibi önemli konularda oturumlarımız olacak. Bu oturumlarla, birçok büyükşehir, il, ilçe belediyemizin ve yurt dışından belediye başkanlarının iyi uygulama örneklerini ve deneyimlerini paylaşması da mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

Zirvede, yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadelede uluslararası girişimler, döngüsel yaşam konularının belediyelere sunduğu fırsatlar ele alınacak. Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin sonunda belediye başkanlarının imzalayacağı “Kadıköy Bildirgesi” açıklanacak.

Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi hakkında detaylara konferans.kadikoy.bel.tr/ sitesinden ulaşılabilir.


Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirve Programı

Açılış | 09.30 – 10.00

Şerdil Dara Odabaşı (Kadıköy Belediye Başkanı, İstanbul)
Katrin Jammeh (Malmö Belediye Başkanı, İsveç; ICLEI Birinci Başkan Yardımcısı)
Wolfgang Teubner (ICLEI Avrupa Bölge Direktörü)
Tunç Soyer (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ICLEI Küresel Yönetim Komitesi, İklim Eylemi Eş Başkanı)

Yeşil Şehir Finansmanı | 10.00 – 11.00

Kentler; ekonomik, fiziki ve sosyal değerlerin bir arada bulunduğu yerlerdir ve küresel ölçekte gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 80’inden fazlasını üretmektedirler. Finans, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşmak için yapılacak yatırımların can suyunu vermektedir. Daha sürdürülebilir ve döngüsel şehirler kurabilmek için belediyeler güncellenmiş finans ürünlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Finans kuruluşlarının ise belediyelerin uygulamaları ve içinde bulundukları koşullar konusunda güncel bilgilere erişmesi gerekmektedir. Mevzuat çalışmaları da belediye finansmanı ve iklim krizi ile mücadele konusunda önemli bir ihtiyaç alanıdır. Bu oturum sayesinde talep tarafı belediyeler ve arz tarafı finans kuruluşları bir araya gelme fırsatı bulacaklardır.

Onur Eryüce (Moderatör, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)
Şule Kılıç (EBRD Türkiye Başkan Vekili)
Umberto Del Panta (Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Temsilciliği Başkanı)
Tanguy Denieul (AFD Türkiye Direkörü)
Arnaud Dupoizat (IFC Türkiye Direktörü)
Recep Gürkan (Edirne Belediye Başkanı)
Alper Taşdelen (Çankaya Belediye Başkanı)

Ara | 11.00 – 11.30

Başkanlar Paneli | 11.30 – 13.00

Günümüzün büyük önceliği olan “sürdürülebilirlik” konusu küresel ölçekte birçok vesileyle tartışılıyor. Dünyanın geleceği konusunda büyüyen riskler her seviyede kamu yöneticilerinin harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor. Bu noktada, küresel ölçekte kabul edilen ilke kararlarının yerelde somut uygulamalar haline getirilmesi önem kazanıyor. Bu oturumda çeşitli kentlerin karşılaştığı zorluklar, sürdürülebilirlik stratejileri ve iyi uygulamaları tartışılacak, sürdürülebilirlik konusunda kabul edilen hedeflerin nasıl hayata geçirilebileceği gösterilecektir.

Yunus Arikan (Moderatör, Küresel Savunuculuk Direktörü, ICLEI Dünya Sekretaryası)
Minna Arve (Turku Belediye Başkanı, Finlandiya; ICLEI Başkan Yardımcısı)
Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)
Peter Kurz (Mannheim Belediye Başkanı, Almanya; Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu Başkanı)
Fatma Kaplan Hürriyet (İzmit Belediye Başkanı)
Ali Orkun Ercengiz (Burdur Belediye Başkanı)
Birsen Çelik (Bozkurt Belediye Başkanı)
Elif Köse (Safranbolu Belediye Başkanı)
Şerdil Dara Odabaşı (Kadıköy Belediye Başkanı)
Tunç Soyer (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ICLEI Küresel Yönetim Komitesi, İklim Eylemi Eş Başkanı)

Öğle Yemeği | 13.00 – 14.00

Döngüsel Yaşam: Kültür, Doğa | 14.00 – 15.30

“Döngüsel kültür” kavramı İzmir’de düzenlenen, Dünya Belediyeler Birliği 2021 Kültür Zirvesi sırasında yoksulluk, salgın ve iklim krizi gibi sınırları aşan küresel sorunlara karşı ortaya atılmıştır. Döngüsel kültür dünya kentlerinin ortak sorunlarını kültür aracılığı ile çözmeyi hedeflemektedir. Döngüsel kültür dört temel sütun üzerine oturmaktadır: doğamızla, geçmişle, birbirimizle ve değişimle uyum. Oturumda; sürdürülebilir kentler yaratmayı amaçlayan bu yeni kavram tartışılacak ve ilgili kent uygulamaları hakkında fikir alışverişleri gerçekleştirilecektir.

Mert Fırat (Moderatör, UNDP İyi Niyet Elçisi)
Louisa Vinton (UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi)
Jordi Pascual (Dünya Belediyeler Birliği Kültür Komitesi Koordinatörü)
Buket Uzuner (Yazar)
Görgün Taner (İKSV Genel Müdürü)
Dr. İrem Daloğlu Çetinkaya (Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü)
Merve Akı (WRI Türkiye Kentsel Hareketlilik Yöneticisi)
Güven Eken (İzdoğa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)
Şerdil Dara Odabaşı (Kadıköy Belediye Başkanı)

Ara | 15.30 – 16.00

Avrupa ve Küresel Girişimlerin Yerelleştirilmesi| 16.00 – 17.30

Avrupa ve küresel ölçekli sürdürülebilirlik girişimlerinin yerelleştirilmesi, şehirlerimizi dayanıklı ve refah düzeyi yüksek hale getirmek için önem taşımaktadır. Bu oturum, temiz, sürdürülebilir ve karbon nötr bir kent hayatına geçişi hızlandırmanın yollarını ele almaktadır. Dünyanın farklı şehirlerinden uygulama örneklerini bir araya getirecek bu oturum; yerel yetkililerin yeşile geçiş sürecinde karşılaştıkları zorlukları aktarmayı ve şehirlerin başarılarını vurgulamayı amaçlamaktadır.

Wolfgang Teubner (Moderatör, ICLEI Avrupa Bölge Direktörü)
Peter Kurz (Mannheim Belediye Başkanı, Almanya; Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu Başkanı)
Gerd Trogemann (UNDP İstanbul Bölge Ofisi Direktörü)
Gökhan Yüksel (Kartal Belediye Başkanı)
Dr. Göktuğ Kara (Sürdürülebilir Hareketlilik ve İklim Değişikliği Takım Koordinatörü, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü, AB Türkiye Delegasyonu)
Verena Schwarte (Uluslararası İlişkiler ve Küresel Sürdürülebilirlik Departmanı, BonnBelediyesi, Almanya)
Julia Bartmann (Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği Direktör Yardımcısı)
Chris Castro (Sürdürülebilirlik ve Dirençlilik Ofisi Direktörü, Orlando Belediyesi, ABD)


ICLEI
ICLEI – Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler, sürdürülebilir kentsel kalkınmayı odağına almış 2,500’ün üzerinde yerel ve bölgesel yönetim ile birlikte çalışan küresel bir ağdır. ICLEI’nin dünya çapında 24 ofisinde sayıları 400’e varan uzman görev yapmaktadır. 125’den fazla ülkede aktiftir. Sürdürülebilirlik politikalarını şekillendirmekte ve düşük emisyonlu, doğa temelli, eşitlikçi, dirençli ve döngüsel kalkınma için yereldeki aksiyonlara yön vermektedir. Üç Rio Sözleşmesi’nde ve ilgili süreçlerde, Küresel Görev Gücü adına koordinasyondan sorumlu kurum olan ICLEI, yerel ve bölgesel yönetimlerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması kapsamındaki çalışmalarına öncülük etmektedir.

Kadıköy Belediyesi
2017 yılından beri ICLEI üyesi olan Kadıköy Belediyesi; Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne 2012 yılında katılarak yaptığı taahhütler kapsamında iklim, enerji ve 2030 uyum hedeflerini uygulamaya geçirmiş ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını, belediyenin stratejik planlarına dahil etmiştir.