(Samsung)’un “Solve for Tomorrow” Bilim Yarışması Başvuruları 30 Mart’a Kadar Uzatıldı!

Samsung’un global çapta düzenlediği, Türkiye’de de Habitat Derneği iş birliğinde gerçekleşecek “Solve for Tomorrow” bilim yarışması başvuruları 30 Mart Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Öğrenciler yarışmaya, “İklim Krizi” (Karbon Emisyonun Azaltılması), “Sürdürülebilir Atık Yönetimi” (Geri Dönüşüm), “Yenilebilir Enerji” ve “Akıllı Şehir Uygulamaları” konularına çözüm üreten projeleriyle başvurabilecek.


Solve for Tomorrow” (Yarın için Çözüm)
Yarışma

Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı – 30 Mart 2022 Çarşamba
Birinci Aşama: 30 Mart 2022 Çarşamba – 30 Nisan 2022 Cumartesi
Yarı Final: 30 Nisan 2022 Cumartesi – 30 Mayıs 2022 Pazartesi
Final: 31 Mayıs 2022 Pazartesi
Başvuru Yeri: Çevrim İçi


Samsung Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile düzenlenen ve kültür bilincine sahip, bilime ve sanata önem veren yenilikçi bir kuşağın yetiştirilmesini hedefleyen Solve for Tomorrow (Yarın için Çözüm) bilim yarışmasına 8. sınıftan 12. sınıfa kadar devlet veya özel okullarda okuyan öğrenciler bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) projeleri ile katılabiliyor. Yarışmaya, öğrenciler tek başına katılabileceği gibi en fazla 5 kişiden oluşan takımlarla da katılım sağlayabiliyor.

Yarışmada birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye ise 5.000 TL değerinde Samsung ürünlerinde kullanabilecekleri hediye çekleri ödül olarak verilecek. Ayrıca dereceye giren katılımcılara verilecek hediye çeklerinin yanı sıra tüm yarı finalistlere STEM kitleri de hediye edilecek. STEM kitinin içeriği ise kağıt devre elemanları kiti ve LCD ekranlı üç boyutlu kalemden oluşuyor.

Stanford Üniversitesi Design Thinking in Integrated Design Education (Entegre Tasarım Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) programından yararlanılarak hazırlanan yarışma, program ön değerlendirme, yarı final ve final olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. “Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi” ile programa katılan ve yarı finale kalan katılımcılara eğitim verilecek. Tasarım odaklı düşünme yaratıcı ve uygulanabilir fikirlere sevk eden 5 adımlı bir süreçten oluşuyor. Bu adımlar ise empati kurma, tanımlama, fikir üretme, prototip çıkarma ve test etmeden oluşuyor. Eğitimlerin yanı sıra Samsung ve Habitat Derneği tarafından yarı finale kalan öğrencilere destek olmak amacı ile mentörlük de yapılacak.

Samsung’un 2010 yılında küresel çapta hayata geçirdiği Solve for Tomorrow programı, toplumun en acil sorunlarını çözmeye yönelik toplumsal inovasyon fikirlerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor. STEM eğitimine olan ilgiyi ve bu alandaki yeterliliği artırmak için tasarlanan program yaratıcı çözümler bulmak ve toplumda yaşanan zorlukları ve riskleri ortadan kaldırmak için gençleri uygulamaya teşvik ediyor. Bu program katılımcıların, içinde yaşadıkları ortam hakkında derinlemesine bir kavrayış geliştirmelerinin yanı sıra iş gücünün ve toplumun geleceğini belirleyecek yetenekler olan eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim kurma ve iş birliği yapma becerilerini de arttırmayı hedefliyor. Öğrenciler yarışmaya, “İklim Krizi” (Karbon Emisyonun Azaltılması), “Sürdürülebilir Atık Yönetimi” (Geri Dönüşüm), “Yenilebilir Enerji” ve “Akıllı Şehir Uygulamaları” konularına çözüm üreten projeleriyle başvurabiliyorlar.

Ayrıca, Solve for Tomorrow bilim yarışması programına bu yıl eğitmen eğitimleri de eklendi. Mart ayında programa katılan öğretmenlere “Tasarım Odaklı Düşünme” eğitiminin yanı sıra yarışmaya katılacak ekiplere nasıl mentörlük edeceklerini anlatan 7 video serisinden oluşan bir eğitim de verilecek.

Yarışmaya ilişkin daha fazla bilgi ve başvuru için: www.samsung.com


Samsung Electronics 
Samsung Electronics, televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlıyor. Samsung, ürün ve hizmetleri ile insanların yaşamlarını hiç olmadığı kadar kolaylaştırırken küresel kurumsal vatandaşlık vizyonu kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma değer katıyor. Samsung, “Yarın için Hep Birlikte! İnsanları Etkinleştirme” küresel vizyonu çerçevesinde gelecek nesillere eğitimler vererek potansiyellerini tamamen ortaya çıkarmayı hedefliyor. Böylelikle gençlerin dünya çapında olumlu yönde toplumsal değişime öncülük etmelerini ve herkes için daha iyi bir dünya inşa etmelerini sağlıyor. | www.csr.samsung.com/en/main.do

Habitat Derneği 
Habitat Derneği (Habitat) dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997 yılında kurulan Habitat’ın misyonu, dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmaktı.

1997 yılından bu yana Habitat, Türkiye’nin 81 ilinde binlerce gönüllüsüyle din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Dezavantajlı grupların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çağın gerektirdiği dijital becerilerle donanması, fırsatlara erişiminin sağlanması, karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılması konularında çalışmalar yürüten Habitat, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemektedir. Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır.