(PANELDER) “Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması”nı Düzenliyor!

PANELDER, “Değişime Öncü Ol!” ana sloganı ile  mimarlık ve mühendislik öğrencilerini yapılı çevreyi yeniden düşünmeye, insanın doğaya olan etkisini sorgulamaya davet ediyor. “Geleceğin Endüstri Yapıları” konulu öğrenci fikir yarışmasına son proje gönderim tarihi ise 29 Temmuz 2022*.


“PANELDER Değişime Öncü Ol!
Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması”

Jüri: A. Berrin Çakmaklı, A. Nil Türkeri
Mehmet Emin Çakırkaya, Özlem Eren, Sinan T. Erdoğan 
Yarışmanın İlanı:
2 Mart 2022 Çarşamba
Soru Sormak İçin Son Gün: 22 Nisan 2022 Cuma
Soruların Cevaplarının İlanı: 3 Mayıs 2022 Salı
Proje Son Teslim Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 10 – 12 Ağustos 2022
Sonuçların İlanı: 18 Ağustos 2022 Çarşamba


PANELDER bu yıl ilk kez düzenlediği fikir yarışmasında, “Değişime Öncü Ol!” ana sloganı ile daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için genç tasarımcıların yenilikçi fikirlerini destekliyor. Yaşanabilir, sağlıklı bir dünya için yapı sektörü dahil olmak üzere her alanda değişimin şart olduğu Antroposen Çağı’nda geleceğin tasarımcıları olan Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerini, iş birliği ile hazırlayacakları projelerle “Geleceğin Endüstri Yapıları”nı hayal etmeye ve geliştirmeye davet ediyor. 

Geleceği tasarlarken karbon ayak izi düşük, enerji etkin çözümler üretmenin gerektiğinin bilinciyle düzenlenen fikir yarışması kapsamında bina kabuğunun en önemli bileşenlerinden olan çatı ve cephe malzemeleri konularında farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda katılımcıların PANELDER’in ana uzmanlık konusu olan çatı sistemi ile cephe sisteminde kullanılan sandviç panellerin çevreye olumlu etkilerini, mimari ve görsel niteliklerini, tasarım ve uygulama avantajlarını ortaya koyarak daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çevre dostu yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi hedefleniyor. 

Yapı Medya İletişim iş birliği ile düzenlenen yarışmanın bu yılki konusu olan “Geleceğin Endüstri Yapıları” kapsamında katılımcılardan PANELDER’in Ar-Ge ve yönetim merkezi olarak kullanacağı, prototip panel üretiminin de gerçekleştirileceği 5.000 metrekare alana sahip bir bina tasarlamaları; tasarımları aracılığıyla endüstri yapılarının alışılageldik imgesinden ve izleniminden sıyrılarak yeni mimari ve yapısal sistem olanaklarını sorgulamaları bekleniyor.

PANELDER’in ana üretim ürünü olan çatı ve cephe panellerini kullanarak veya üretimi ile uygulaması yapılabilecek panel tasarımları önerilerek gerçekleştirilecek projelerin çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan, ekolojik ilkeleri irdeleyen bir yaklaşımla ele alınması ve güncel teknolojiye uygun olması isteniyor. Bu doğrultuda katılımcılar tasarımlarında PANELDER bünyesindeki firmaların mevcut çatı ve cephe panellerinden faydalanabilecekleri gibi yeni form, renk, doku ve yüzey özelliğine sahip paneller de önerebilecekler.

Katılımcılar projelerini, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile tanımlanmış 4. Bölge’de yer alan 100 x 100 metre ölçülerinde, bir kenarından ana yola bağlantısı olan, çevresi boş eğimsiz bir arazi sınırı içinde gerçekleştirecekler.

Jüri Üyeleri

Dr. A. Berrin Çakmaklı (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
Prof. Dr. A. Nil Türkeri (İTÜ Mimarlık Bölümü, ITU LEE Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı)
Mehmet Emin Çakırkaya (Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı)
Prof. Dr. Özlem Eren (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü)
Prof. Dr. Sinan T. Erdoğan (ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Danışmanlar

Güliz Özçelebi (İnşaat Mühendisi, Teknik Komisyon Başkanı, PANELDER)
Yusuf Güven (Genel Sekreter, PANELDER)

Ödüller

1. Ödül | 25.000 TL
2. Ödül | 15.000 TL
3. Ödül | 10.000 TL
Mansiyon | 3.000 TL (3 Adet Eşdeğer)

Yarışma Şartnamesi ve ayrıntılı bilgi için: yarisma.panelder.org


PANELDER
2014 yılında faaliyetlerine başlayan PANELDER’in kuruluş amacı; ürünleri ve uygulama yöntemlerini, teknolojik gelişime bağlı olarak uluslararası ve ulusal düzeyde geliştirmek, ilgili uluslararası ve ulusal standartların yazımı ve gelişiminde katılımcı olmak, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında üniversiteler ile iş birliği yaparak bilimsel bilgi üretmek ve sektörde eğitim vermektir.


Yarışmanın 20 Mayıs 2022 olan proje son teslim tarihi, 29 Temmuz 2022 olarak değiştirilmiştir.