“Bağımsız Genç Mimarlar Grubu”ndan (TMMOB Büyükkent Şubesi) 47. Dönem Olağan Genel Kurulu için Bildiri!

TMMOB Büyükkent Şubesi 47. Dönem Olağan Genel Kurulu seçimleri 19-20 Şubat’ta gerçekleşecek. Seçim öncesinde Bağımsız Genç Mimarlar Grubu ve temsili adayları Hikmet Eroğlu hep birlikte hazırladıkları bildiriyi yayımladı. 

Bildiri Metninden:

“Tüm disiplinler gibi mimarlık pratiği de günden güne kendini yeniliyor ve dönüşümler yaşıyor. Bu dinamik ortamda TMMOB Büyükkent Şube yönetimi bu gelişimlere reaksiyon vermekten hayli uzak bir yönetim anlayışı benimsemektedir. 20 sene önceki problemlerimiz bugün hala masamızda duruyor. Genç meslektaşlarımızın işsizliği görmezden gelinemeyecek noktalara ulaşmışken temel haklarımız ile ilgili ciddi problemlerin olması mesleğimizin saygınlığının yitirilmesine yol açmaktadır. Mevcut oda yönetimi kentsel politikalar odağında bir yönetim anlayışı benimsemektedir. Peki şöyle bir çevremize baktığımızda Mimarlar Odası’nın doğru bir politika üretebildiğini gözlemleyebiliyor muyuz? Asli vazifesi üyelerinin haklarını korumak olan oda yönetimi vazifesini unutarak odanın amaçları ilkesinden sapmıştır! 2000 yılından bugüne yönetim kurullarını incelediğimizde görev alan isimlerin değişmediğini görüyoruz. Mimarlar Odası kendi içerisinde oluşturduğu ekosistemin dışına çıkamamakta ve dışa kapalı bir yönetim benimsemektedir. Bugün geldiğimiz bu noktada mesleğimizin ve meslektaşlarımızın dertlerini merkezine koymayan, eğitim ile ilgili problemleri birinci önceliği yapmayan bir yönetim anlayışı görüyoruz. Bizler bağımsız genç mimarlar olarak kent politikalarının ortak akıl çerçevesinde diyalog uzlaşıdan üstündür düsturu ile yönetilmesinden yanayız. Mimarlar Odası ayrımcılık yapmaksızın tüm mimarlarla iletişime giren açık ve kapsayıcı bir meslek örgütü olmalıdır. Herhangi bir projeye karşı çıkmadan önce çözüm için diyalog zeminleri üretmeli ve bunları geliştirmelidir. Karşı çıkış bir son söz olarak benimsenmelidir.

Kent politikaları elbette önemlidir ancak mimarların temel hakları ile ilgili problemleri, işsizlik ve meslek etik değerlerimizin layıkıyla sürdürülemediği bir ortamda birinci öncelik hangisi olmalıdır? Mimarlar Odası yürüttüğü kentsel politika odağı sebebiyle diğer konuları yüzeysel ve bir takım günü kurtaracak çalışmalar ile geçiştirmektedir. Mesleğimizin eğitim problemleri 20 senedir birinci gündem maddesi hiçbir zaman olmamıştır fakat eğitim ile ilgili olarak bugün geldiğimiz noktada sorunlar bir çığ gibi büyümüştür.

Soruyoruz;

 1. Mevcut yönetim, mimarlık eğitimi için kendini tekrar eden eğitim kurultayları düzenlemiş ve bunları YÖK ile paylaşmıştır. Fakat bu konuda sonuç odaklı hangi somut adımlar atılmıştır?
 2.  Akademisyen meslektaşlarımız ile birlikte eğitim sorunlarını çözebilmek adına hangi çalışmalar yapılmıştır?
 3. Kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için hangi adımlar atılmıştır?
 4. Meslektaşlarımızın fakülte eğitimi sonrasında kendilerini geliştirebilmeleri ve yetkinliklerini arttırabilmeleri adına ücretli bilgisayar eğitimleri dışında hangi çalışmalar yapılmıştır?
 5. Her sene düzenli olarak belirlenen asgari ücret hangi paydaşlar ile belirlenmektedir?
 6. Belirlenen asgari ücret hangi sıklıkla kontrol edilmektedir? Kontrol edebilmek adına herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
 7. En az bedel hesapları için üretilen ve/veya geliştirilen bir politika var mıdır?
 8. Online eğitim sürecinin iyileştirilmesi adına sonuç odaklı herhangi bir somut adım atılmıştır mıdır?
 9. Online eğitim sürecinde verilen eğitimin niteliğinin denetlenmesi adına hangi çalışmalar yapılmıştır?
 10. Akademisyen olarak mimarlık mesleğini icra eden meslektaşlarımızın haklarının iyileştirmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
 11. Yeni mezun meslektaşlarımızın istihdam edilmesi konusunda herhangi bir çalışma var mıdır?
 12. Mimarlık öğrencilerini doğru ofislerle, ekiplerle ve kurumlarla buluşturarak staj yapabilmelerini sağlamak adına herhangi bir çalışma var mıdır?
 13. Odamıza üye olduktan sonra işsiz kalan meslektaşlarımızın işsiz kaldıkları süre boyunca aidat ücretlerini ödememeleri için bir çalışma var mıdır?
 14. Yeni mezun olan olan meslektaşlarımızın yarışma süreçlerini teşvik etmek amacıyla yapılan herhangi bir çalışma var mıdır?
 15. Oda bünyesinde bir yönetim süresi boyunca kaç yarışma düzenlenmiştir?
 16. Yönetim süresi boyunca kaç meslektaşımıza iş imkanı sağlanmıştır?
 17. Meslektaşlarımızın odamıza üye olmaları adına herhangi bir teşvik edici çaba var mıdır?
 18. Kimlik kartımızın işlevselliğini arttırmak için herhangi bir çalışma söz konusu mudur?
 19. Meslektaşlarımızın güncel sorunlarını, görüş, öneri ve eleştirilerini dinlemek ve çözüm bulabilmek adına herhangi bir toplantı ve/veya organizasyon düzenlenmiş midir?
 20. Büro tescil belge ücretleri için hangi çalışmalar yapılmıştır?
 21. Bilgisayar eğitimlerinin iyileştirilmesi ve ulaşılabilir olması için hangi
  çalışmalar yapılmıştır?
 22. Günümüz koşulları ile bağdaşmayan bir kitap-cafe örneği dışında şubede bulunan atıl alanlar için gerçekleşen herhangi bir proje var mıdır?
 23. Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!‘ başlığı ile eylem gerçekleştiren Mimarlar Odası istihdam yaratılması adına hangi çalışmaları gerçekleştirmiştir?

Bütün sorularımızın cevaplarını düşündüğümüzde mevcut yönetimin mesleğimizin ve meslektaşlarımızın problemlerini ne seviyede ele aldığı apaçık görülmektedir. Yukarıda yazdığımız ve yazmaktan bile imtina ettiğimiz birçok soruna çözüm üretmek bir yana birincil gündemine almayan bir yönetim anlayışı ile TMMOB Büyükkent Şubesi yönetilmemelidir.

Peki HEP birlikte hareketi olarak bizler nasıl bir yönetim öneriyoruz?

 1. Mimarlık eğitimindeki herkes tarafından bilinen sorunlarımızı öncelikle ilgili akademisyen meslektaşlarımıza ulaştıracağız. Her bir fakülte ile iletişime geçerek sorunlarımızı yeniden gözden geçirerek ortak akıl ile hep birlikte hareket edeceğiz.
 2. Bütün paydaşların davet edildiği ortak akıl ile yürüteceğimiz danışma kurullarımız ve çalışma gruplarımız ile hep birlikte tespit ettiğimiz sorunlarımızı çözeceğiz.
 3. Ücretli çalışan meslektaşlarımız oda üyelerimizin neredeyse %75’ini oluşturmaktadır. Öncelikle bütün üyelerimizin sorunlarını anlayabilmek adına düzenli periyotlar ile mimarın meclisi toplantılarımızı organize edeceğiz. Sorunlarımızı hep birlikte dinleyecek ve çözüme kavuşturabilmek adına ilgili komiteler ile gerekli çalışmaları yapacağız.
 4. Meslektaşlarımızın fakülte sonrasında kendilerini geliştirebilmeleri için mesleki etkinlikler düzenleyeceğiz. Etkinliklerimizi online canlı yayınlar ile meslektaşlarımıza ulaştıracağız.
 5. Asgari ücreti belirlemeden önce paydaşlar ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Hep birlikte belirlenecek asgari ücret ile meslektaşlarımızın çalışma hayatlarının düzenlenmesi için çaba sarf edeceğiz.
 6. İlgili paydaşlarla ortak akıl ile belirlenecek asgari ücretin takibinin yapılması için denetlemeler gerçekleştireceğiz.
 7. En az bedel hesabı kavramının önemini anlatabilmek adına 5 farklı oturumlu bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Öncelikle üyelerimize en az bedel hesabının önemini aktaracağız. Serbest piyasa ekonomisinin arz-talep dengeleri konusunda bilgilendirme eğitimleri gerçekleştireceğiz. Belirli periyotlar ile etkinlik serimizi güncelleyerek yineleyeceğiz.
 8. En az bedel tarifesinin denetlemesi adına çalışmalar gerçekleştireceğiz.
 9. Ortak akıl ile oluşturacağımız danışma kurullarımız ve Genç Mimarist ile birlikte online eğitim problemlerinin sonuca kavuşturulabilmesi adına çalışacağız.
 10. Öğrenci üyelerimizin, yeni mezun meslektaşlarımızın staj bulması ve istihdam edilebilmesi adına yenileyeceğimiz internet sitemizde bir İK bölümü açacağız. Sektör iş birliktelikleriyle İK bölümü üzerinden meslektaşlarımızı sektör ile buluşturacağız.
 11. Sektör ile kuracağımız iş birliktelikleriyle üye kimlik kartımızın işlevselliğini arttıracağız. Meslektaşlarımızın meslek odamız bünyesinden faydalanabilmesi için çalışacağız.
 12. Aidat ödemelerini çeşitli sebeplerden yapamayan meslektaşlarımız için aidat düzenleme paketleri oluşturacak ve üyelerimizin hizmetine sunacağız.
 13. Odamıza üye olduktan sonra çeşitli sebeplerle işsiz kalan meslektaşlarımızın işsiz kaldıkları süre boyunca aidat ücretinin alınmaması için çalışacağız.
 14. Yeni mezun meslektaşlarımızı yarışma süreçlerine teşvik etmek amacıyla mezun oldukları 2 sene boyunca üye tanıtım belgelerinden ücret alınmaması için çalışacağız.
 15. Aidat ve belge ücretlerini statü düzenlemesi ile çözüme kavuşturacağız. Statü düzenlemesi ile her bir üyemizin adil bir şekilde ücret ödemesini sağlayacağız.
 16. Ulaşılabilir eğitimi meslektaşlarımız ile buluşturabilmek adına oda bünyesinde verilen bilgisayar eğitimlerinin yanı sıra Udemy üzerinden online erişime olanak sağlayan kontrol edilebilir, denetlenebilir ve çok daha uygun ücretler ile meslektaşlarımızın eğitimler ile buluşmasını sağlayacağız.
 17. Büyükkent Şube bünyesinde meslektaşlarımızın paylaşımlı ofis sistemi ile kullanabilecekleri ortak çalışma mekanları oluşturacağız.
 18. Her bir vatandaşımız için öncelikle kent bilincini arttırabilmek adına GEZ.İST projemizi hayata geçireceğiz. GEZ.İST ile kent bilincini anlaşılır bir dille herkese ulaştıracağız.
 19. Büyükkent Şubesi binamızın işlevselliğini arttıracağız. Öncelikle şu anda kullanılan yapının kiralanan alanları ve oda yönetiminin halihazırda kullandıkları alanları üyelerimiz ile paylaşacağız. Özellikle bir sergi/konferans alanı olarak kullanılan zemin katın bu durumlar dışında kullanılabilmesi için belirleyeceğimiz tema üzerinden odanın diğer bölümlerini de içeren bir yarışma açacağız.
 20. Mimarlar Odası Çalışma Raporları‘nı şeffaf bir şekilde herkes tarafından anlaşılacak biçimde yayınlayacağız.
 21. Meslektaşlarımıza daha iyi ve verimli hizmet verebilmek adına web sitemizi yenileyeceğiz.
 22. Mevcut yeni medya hesaplarımızın grafik dillerini yenileyeceğiz. Yeni medyada daha aktif olacağız.
 23. Standartları günümüz koşullarına uygun biçimde güncelleyecek ve yeniden yayınlayacağız. Standartları sadece bir doküman olarak değil CAD ortamında da yayınlayacağız. Çizim standartlarına her bir üyemizin güncel bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Her yeni kurulan büronun Amerika’yı yeniden keşfetmesinin önüne geçeceğiz!
 24. BIM standartları yayınlayacağız. BIM standartlarının yanı sıra bilgilendirme eğitimleri ile üyelerimizin çalışmalarına katkıda bulunacağız.
 25. Mimarlıkta malzeme bilgisini arttırabilmek adına üç aşamalı bir organizasyon gerçekleştireceğiz. İlk olarak yapılı çevreden öğrenmeyi esas alan kentsel yürüyüşler ve yapı ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Akabinde üretim tesislerini meslektaşlarımız ile birlikte ziyaret edeceğiz. Malzeme üretim süreçlerine meslektaşlarımızın hakim olabilmesi açısından gerçekleştirilen tüm çalışmaları online ortamda yayınlayacağız. Sürecin son ayağı olarak doku atölyeleri ile birlikte bilgilendirme etkinlikleri düzenleyeceğiz. Belirli periyotlar ile mimarlıkta malzeme serimizi güncelleyerek yineleyeceğiz.
 26. MİMAR.İST dergimizin grafik dilini yeniden ele alacağız. Dergimizin daha  nitelikli yayınlar yapabilmesi adına yayın komitesi bünyesinde aktif olarak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Online olarak her bir üyemizin dergimize ulaşmasını sağlayacağız.
 27. Mevsim geçişlerinde oda bünyesinde sokak canlarımız için evler yapacağız. Bu çalışmaları Genç Mimarist ile birlikte gerçekleştireceğiz.
 28. Odamız bünyesinde yayınlanan sözleşmeleri yenileyeceğiz. Günümüz koşullarına uygun güncel sözleşmeler ile birlikte sözleşme ve mevzuat konularında meslektaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla etkinlikler gerçekleştireceğiz.

Bizler; mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını gündeme getirerek her bir üyemizin hakkını adil bir şekilde savunacağız.

Bağımsız Genç Mimarlar Grubu olarak:

Çözüm odaklı, dinamik, sosyal ve kolektif bilince sahip bir yönetim anlayışı ile; meslek onurumuza yakışır bir şekilde, TMMOB Büyükkent Şubesi 47. Dönem Olağan Genel Kurulu seçiminde ekibimizi temsil edecek adayımız Hikmet Eroğlu‘dur.”

Bağımsız Genç Mimarlar Grubu şu isimlerden oluşuyor*:

 • Bahadır Kantarcı
 • Begüm Aydoğdu
 • Biçem Kaya
 • Burak Arifoğlu
 • Eren Çağlar
 • Esra Ergün
 • Gamze Adıgüzel
 • Gözde Balcı
 • Ilgın Eldeş
 • İrem Sertelli
 • Merve Kaplan
 • Nasibe Nur Dündar
 • Öznur Çakan
 • Pelin Aydoğdu
 • Simge Özcan
 • Teoman Akdoğan
 • Ulaş Tarhan

Bağımsız Genç Mimarlar Grubu hakkında ayrıntılı bilgi için:

https://twitter.com/hepbirlikte2022
https://www.instagram.com/hepbirlikte2022/


*Bağımsız Genç Mimarlar Grubu isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.